Sunumlara ulaşmak için lütfen tıklayınız.
.

  • Kanser Hastalarında İnvaziv Fungal İnfeksiyonlar

    33 Yazar, 28 Konu, Güncel yaklaşımlar, yeni kılavuzlar devam...
    ONLINE KITAP
 COVID-19 pandemisine ilişkin, daha önce İtalya'daki hekimlerin yaptığına benzer bir biçimde, herhangi bir kurum çatısı altında olmaksızın, bir grup hekimin hazırladığı görüş ve öneriler kamuoyu ile paylaşılmak üzere hazırlanıp hekimlerin imzasına açıldı. 
London School of Hygiene and Tropical Medicine web sitesi üzerinden 3 hafat sürecek bir COVID-19 kursunu ücretsiz olarak sunuyor.
 Kuzey yarımkürede yaz mevsiminin gelmesiyle COVID-19 sıklığının azalacağına dair çok sayıda spekülasyon yapılmakta. Bu konuda şimdiye dek yapılmış klinik çalışmalara ilişkin bir özeti haberimizde bulabilirsiniz.
 Salgın başladığından bu yana ABD'de yürütülen bilimsel çalışmaların koordinatörü rolünü üstlenen ve NIH içindeki Ulusal Allerji ve İnfeksiyon Hastalıkları Enstitüsü'nün (NIAID) başkanı olan Dr. Antony Fauci'nin koronavirüs salgınına ilişkin son güncel bilgileri paylaştığı video JAMA dergisinin web sitesi aracılığı ile yayınlandı.
 Pek çok dergi ve web sitesi COVID-19 ile ilgili yeni bilgilere serbest erişim sağlıyor.
 ABD'de COVID salgının başladığı Kaliforniya eyaletinde  yapılan Infectious Diseases Association of California (IDAC) Northern California Winter Symposium toplantısına katılan ve ilk hastaları takibeden hekimlerin izlenimlerini ekte sunuyoruz. 
 Febril Nötropeni web sitesinde dün yayınlana haberde de belirtildiği üzere biri daha agresif yayılım gösteren ve ciddi hastalığa yol açtığı öne sürülen iki tip SARS-CoV-2 virüsü tipi olduğuna ilişkin bulgulara farklı araştırıcılar eleştiriler yöneltiyor. Bu eleştirileri ve buna ilk makalenin yazarlarının verdiği cevapları ekli haberimizde bulabilirsiniz. 
 Biyoteknoloji firması Moderna'nın  geliştirdiği ilk koronavirus aşısı Seattle'da Kaiser Permenante Washington Health Research Institute'da 45 sağlıklı gönüllü üzerinde denenecek. Bu aşamada aşının farklı dozlarda güvenliliği test edilecek.
 İnvaziv meningokokkal hastalığı olanlarla yakın teması bulunanların kemoprofilaksisinde azitromisin yeni bir alternatif olabilir. Çalışma Almanya'dan. 
 Coronavirus'a karşı geliştirilen ve preklinik testleri olumlu bulunan aşı adayı, insanda denemek üzere teslim edildi..
 JAMA  dergisinde yayınlanan bir kılavuz COVID-19'lu hastaların yoğun bakımda izlemine ilişkin öneriler sunuyor. Serbest erişimli 
 23 Mart tarihinde yayınlanan veriler İtalya'da COVID-19'a bağlı ölümlerin diğer ülkelerin rakamlarına göre  çok yüksek olduğuna işaret ediyor.
 Coronavirüs pandemisine ilişkin çok sayıda matematiksel modelleme yapılıyor. Bunlar bir yandan salgının artış hızını belirlemek, öte yandan ise salgını önlemek için alınacak önlemlere yol göstermek için önemli bilgiler içeriyor. Ülkemizde de www.matematiksel.org sitesinde yayınlanan bir makale, coronavirus pandemisinin matematiksel yayılım özelliklerini çok yalın bir dille anlatıyor.
 Toyoma Chemical isimli bir Japon firması tarafından geliştirilen ve RNA-dependent RNA polimeraz inhibitörü olan favipiravir'in Çin'de iki ayrı hastanede yapılan çalışmanın ön sonuçlarına göre COVID'li hastalarda kontrol grubuna göre daha etkili olduğu gösterildi. 
 Science dergisinde yayınlanan bir haber havaalanlarında yapılan ateş ölçümü taramalarının büyük ölçüde yararsız olduğuna işaret ediyor. Özellikle yeni koronavirüs taşıyıcısı veya hastası olmasından şüphe edilen kişilerin bir çoğu daha inkübasyon döneminde olduğundan bu taramadan kolayca geçebiliyor. CDC, Çin'den gelen hastaların taramalarının yapıldığı ilk 3 hafta içinde 46.016 yolcunun tarandığını buna karşın sadece bir yolcuda infeksiyon saptandığını rapor etmiş. 
 ABD'de COVID salgının başladığı eyalet olan Washington Eyaletindeki üniversite ve ilşkili diğer hastanelerin ortak olarak geliştirdiği tanı, tedavi ve risk grupları için geliştirilen protokollere erişim mümkün.
 Çinli araştırmacılar COVID-19 etkeni SARS-CoV-2'nin evolüsyonu sırasında 2 farklı tipinin olduğunu buldular. İlişkili makale serbest erişimli olarak National Science Review dergisinde yayınlandı.
 JAMANetwork ana sayfasını çeşitli konularda toplu makale ve bildirilere erişim merkezi (Resource Center) biçiminde organize ediyor. Bu sayfalarda Coronavirus başta olmak üzere farklı güncel konulardaki bilimsel yayınlara doğrudan erişim olanağı mevcut. Başlıklardan birisi de değişik kongrelerde sunulan konuların ilgili kongre başlıkları altında verilmesi.
Tıp yayınlarına hızlı ulaşımı sağlayan Internet sitesi AMEDEO, COVID-19 için bir hizmet sunmakta. Bilgi haberimizde. 
İtalya'dan yapılan çalışmada C. parapsilosis'te Flukonazol direncinde artış saptanırken, ekinokandine direnç henüz yok.