• Kanser Hastalarında İnvaziv Fungal İnfeksiyonlar

    33 Yazar, 28 Konu, Güncel yaklaşımlar, yeni kılavuzlar devam...
    ONLINE KITAP
 Uzun süredir hazırlıkları devam eden Aspergillus kılavuzu Türkiye'den yazarların da katkısı ile yayınlandı. 
14 Mart 1827'de, II. Mahmut döneminde, Hekimbaşı Mustafa Behçet'in önerisiyle ilk cerrahhanenin, Şehzadebaşı'daki Tulumbacıbaşı Konağı'nda Tıphane-i Amire ve Cerrahhane-i Amire adıyla kurulması, Türkiye'de modern tıp eğitiminin başladığı gün olarak kabul edilir. Okulun kuruluş günü olan 14 Mart, "Tıp Bayramı" olarak kutlanmakta.
Bir metaanalizde ülkeler arasında H. pylori dağılımının belirgin farklar gösterdiği vurgulanmakta. Gelişmiş ülkelerde H. pylori daha sık görülmekte.
 Febril Nötropeni Derneği 8 Mart Uluslararası Dünya Kadınlar gününü kutlar..
Mupirosin ve fusidik asit gibi topikal antibiyotiklerin kullanımı S. aureus direncine etki ediyor mu?
El yıkama günü nedeni ile ortaya çıkan haritada 2015'te yapılan araştırmada Türkiye %95 oranla Bosna-Hersek'in arkasında. En kötüsü ise Hollanda.
 FDA kalp hastalarının klaritromisin kullanmasının uzun vadede artan kalp sorunları ve ölüm riski yaratabileceğini duyurdu. 
 Zambiya'da 2016 Kolera salgını sırasında tek doz kolera aşısı ile elde edilen başarı NEJM'de bildirildi.
 Bir ameliyat sırasında Mycobacterium abscessus infeksiyonu olan bir hastanın gerçek yaşam hikayesi. Youtube'da..
Erkek farelerde cep telefonu radyasyonu sonucu malign schwannoma artışı bildirilmesi üzerinde uzun süreli bir fare çalışması yapıldı. Malign schwannoma artışı yapan radyofrekans dozları ile insanların karşılaşmasının mümkün olmadığı gösterildi. İnsan çalışmaları da böyle bir etkiyi desteklememekte.
Ünlü evrenbilimci ve fizik profesörü Stephen Hawking, 76 yaşında hayatını kaybetti.
Febril Nötropeni Derneği tarafından 27-29 Ekim 2017 tarihleri arasında Ankara'da düzenlenen 12. Febril Nötropeni Simpozyumu'nda gerçekleştirilen sunumların video kayıtları-slayt setleri İNFEKSİYON DÜNYASI, ONLINE TV-SUNU MERKEZİ'nde.
Ufak bir çalışmada moksifloksasin'in barsak florasına etkisini önlemek için DAV132 adı verilen bir ajan kullanılmış. DAV132 alanlarda moksifloksasin plazma düzeyleri etkilenmezken, fekal konsantrasyonu %99 azalmış.
Derleme Maria N. Gamaletsou, Thomas J. Walsh, ve Nikolaos V. Sipsas tarafından yazıldı.
 JAMA Network'te üzerinde çok tartışılan Vitamin ve Mineral destekleri hakkında açıklayıcı bir yazı yayınlandı. 
İsviçre'de çevresel azol direnci tanımlandı.
En sık görülen hematolojik malignite olan Kronik Lenfositik Lösemi (KLL) tedavisinde kullanılan Ibrutinib'e bağlı iki hastada görülen kriptokok infeksiyonu bildirilmekte..
24 Şubat 2018 Cumartesi günü saat 11:00’de “Microbiyota Devrimi/Microbiota Revolution” konulu bilimsel oturum Prof. Dr. Antonio Gasbarrini'nin sunumu, Prof. Dr. Ener Çağrı Dinleyici'nin başkanlığında interaktif olarak canlı yayınlanacaktır.
ESCMID Kompromize hastalarda İnfeksiyonlar çalışma grubu (ESGICH) Clinical Microbiology and Infection dergisinde bir konsensüs raporu yayınladı. Yayın Türkiye katkılı. 
 Hepatite karşı global mücadeledeki engelleri konu alan çalıştayın raporu yayınlandı.