• Kanser Hastalarında İnvaziv Fungal İnfeksiyonlar

    33 Yazar, 28 Konu, Güncel yaklaşımlar, yeni kılavuzlar devam...
    ONLINE KITAP
Bir sayfada 10 haber gösterilmektedir.
Karadeniz'den yayın: Ventilatör ilişkili pnömoniyi önlemede personel eğitimi..
Türkiye'den yapılan bir çalışmada erişkin kök hücre nakli merkezlerinde Karbapenem dirençli Gr (-) bakteri sürveyansının sonuçları değerlendirilmiş.
 Febril nötropenik çocukalrda bakteremiyi saptamakta Il-6, IL-8 ve IL-10. Ege Üniversiteden yapılan bir çalışma.
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesinde Febril Nötropenik hastalarda Mannose-Binding Lectin, H-Ficolin ve Prokalsitonin çalışması.
Toplumsal kökenli solunum yolu infeksiyonlarında 2002-2009 arası Streptococcus pneumoniae ve Haemophilus influenzae direncinde değişim araştırılmış.
2011-2013 yılları arasında solunum yol infeksiyonlarında  Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae, Streptococcus pyogenes ve Moraxella catarrhalis dirençlerine bakılmış.
Mycoses'da Erciyes Üniversitesinden bir çalışma yayınlandı: "Epidemiology and cost implications of candidemia, a 6-year analysis from a developing country."
 The Lancet Infectious Diseases'in Haziran 2016 sayısında yayınlanan bir olgu sunumu atipik bir tetanus hastasının özelliklerini ve tetanus tanı ve tedavisi ile ilgili genel bilgileri derliyor.
 Clinical Microbiology and Infection dergisinin Kasım 2015 sayısında Türkiye'den 3 makale yayınlandı.
 International Journal of Infectious Diseases dergisinin Ağustos 2015  yayınlanan bir makalede, Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesinden araştırıcılar 41 Acinetobacter baumannii bakteremisi olan hastayı, 45 diğer Gram-negatif bakteremisi olan kontrol hasta grubu ile kıyaslayarak risk faktörlerini ve tedavi maliyetlerini rapor ediyor. Makalenin tamamına serbest erişim mümkün...