• Kanser Hastalarında İnvaziv Fungal İnfeksiyonlar

    33 Yazar, 28 Konu, Güncel yaklaşımlar, yeni kılavuzlar devam...
    ONLINE KITAP
Bir sayfada 10 haber gösterilmektedir.
 Infection dergisinde çevrimiçi yayınlanan çok merkezli retrospektif bir çalışmada pnömoni dışında herhangi bir nedenle daptomisin veya glikopeptid tedavisi alan febril nötropenik hastalar kıyaslanmış. Sonuçta iki araştırma kolu arasında anlamlı fark saptanmamış. 
 Türkiye'den yapılan çalışmada Brusella karaciğer tutulumu ve kan kültürünün pozitif ilişkisi gösterildi.
Karadeniz'den yayın: Ventilatör ilişkili pnömoniyi önlemede personel eğitimi..
Türkiye'den yapılan bir çalışmada erişkin kök hücre nakli merkezlerinde Karbapenem dirençli Gr (-) bakteri sürveyansının sonuçları değerlendirilmiş.
 Febril nötropenik çocukalrda bakteremiyi saptamakta Il-6, IL-8 ve IL-10. Ege Üniversiteden yapılan bir çalışma.
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesinde Febril Nötropenik hastalarda Mannose-Binding Lectin, H-Ficolin ve Prokalsitonin çalışması.
Toplumsal kökenli solunum yolu infeksiyonlarında 2002-2009 arası Streptococcus pneumoniae ve Haemophilus influenzae direncinde değişim araştırılmış.
2011-2013 yılları arasında solunum yol infeksiyonlarında  Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae, Streptococcus pyogenes ve Moraxella catarrhalis dirençlerine bakılmış.
Mycoses'da Erciyes Üniversitesinden bir çalışma yayınlandı: "Epidemiology and cost implications of candidemia, a 6-year analysis from a developing country."
 The Lancet Infectious Diseases'in Haziran 2016 sayısında yayınlanan bir olgu sunumu atipik bir tetanus hastasının özelliklerini ve tetanus tanı ve tedavisi ile ilgili genel bilgileri derliyor.