Sunumlara ulaşmak için lütfen tıklayınız.
.

  • Kanser Hastalarında İnvaziv Fungal İnfeksiyonlar

    33 Yazar, 28 Konu, Güncel yaklaşımlar, yeni kılavuzlar devam...
    ONLINE KITAP
Bir sayfada 10 haber gösterilmektedir.
Fransa'da yapılan ve Lancet Respiratory Disease'de yayınlanan çalışma COVİD'in Influenza'ya göre 3 kat daha öldürücü olduğunu gösterdi. COVİD hastaları 2 kat daha fazla mekanik ventilasyon almışlar ve yoğun bakımda 2 kat daha fazla yatmışlar.
Tüm kılavuzlar klorokin, hidroksiklorokin, lopinavir/ritonavir, ve azithromisin kullanımına karşı. Kılavuzların hepsi 6 mg/gün deksametazonu ağır hastalarda önerirken oksijen gereksinimi olmayanlarda hastaneye yatmış olsalar bile önermemekte. IDSA ve NIH tocilizumab, bamlanivimab, ve rekonvalesan plazma önermemekte. Oksijen desteği alanlarda 5 gün remdesivir önerilirken; remdesivir mekanik ventilasyon alanlarda önerilmemekte. NIH, ağır hastalıkta remdesivir ve kortikosteroidi birlikte önerirken, WHO remdesivire karşı.   
Primer etkililik analizinde ikinci dozdan sonra başarı %94.1. Aşı kolunda 11, plasebo kolunda 185 COVID-19 gelişti. Aşı kolunda ciddi COVID-19 yokken, plasebo kolunda 30 ciddi olgu oldu.
Journal of the Neurological Sciences'da yayınlanan çalışma otoimmun nörolojik hastalık ve multipl skleroz (MS) olan hastalarda immun supresyonun hastaları COVID-19'a daha riskli hale getirmediğini gösterdi.
COVID hastalarında bakteryel koinfeksiyon nadir ve ampirik tedavi gerektirmiyor.
LANCET Infectious Diseases'da ECMM ve ISHAM tarafından COVID-19 hastalarında İnvazif Aspergillus tanımı ve idaresi konulu bir uzlaşı raporu yayınlandı.
FDA, Pfizer/BioNTech’in BNT162b2 aşısına Acil Kullanım izni verdi.
Aşı kolunda 21.720 hasta, plasebo kolunda 21.728 hasta var. Aşı kolunda ikinci doz sonrası 8 COVID-10 olgusu varken, plasebo kolunda 162 olgu var. Etkinlik %95. Yan etkiler çok az ve iki kolda benzer.
GUT dergisinde yayınlanan çalışmaya göre PPI veya Famotidin kullananlarda ciddi COVID-19 geliştirme riski artmakta. Bulgu halen PPI kullananlar için geçerli. Bu olgular daha çok yoğun bakıma başvuru, daha çok yatış ve daha çok mortalite ile karşı karşıya.
İngiltere'de 992 çocuk üzerinde yapılan antikor araştırması antikorun en az 62 gün kalıcı olduğunu göstermekte. Bu ve diğer dinamikler erişkinlere benziyor.