Sunumlara ulaşmak için lütfen tıklayınız.
.

  • Kanser Hastalarında İnvaziv Fungal İnfeksiyonlar

    33 Yazar, 28 Konu, Güncel yaklaşımlar, yeni kılavuzlar devam...
    ONLINE KITAP
Bir sayfada 10 haber gösterilmektedir.
BNT162b2 aşısına onay geçici verildi. Bu haftadan itibaren aşının kullanımı başlayacak.
Circulation'da yayınlanan çalışmaya göre 50 yaş ve altındaki obez hastalarda COVID-19 nedeni ile hastaneye yatış, hastanede ölüm ve mekanik ventilasyon riski daha yüksek. 
Hidroksiklorokin'in tabutuna bir çivi de JAMA'da çakıldı. COVID-19 nedeni ile hastaneye yatırılan hastalarda 14 gün mortaliteye hidroksiklorokin'in etkisi yok. Çalışma ABD'de 34 merkezde çok merkezli, randomize, kör çalışma olarak yapılmış. 
ABD'de Koronavirüs antikoru bakan 2 büyük laboratuvardaki 177.000 örneğin antikor incelenmesinde halen toplumun en fazla %10'unun virüs ile karşılaştığı gösterildi. Bu da koruyucu önlemlerin (maske-mesafe) çok sıkı bir şekilde uygulanmasına devam edilmesi gerektiğini göstermekte.  
COVID-19 olanlarda IgG yanıtı azalırken, belirli bir alt grupta farklı olmakta; bunlar COVID-19’dan hızlı düzelen semptomatik COVID-19 hastaları. Bu grupta virüs spesifik IgG hızla artarken, düzelme de çabuk olmakta. Bu grubun aktif CD4 düzeyleri de yüksek.  
 COVID-19 döneminde yayın yapmak ve pre-print webinarı 2 Aralık'ta.
DOWN Sendromu COVID-19 nedeni ile hastaneye yatışları 4 kat, ölümleri 10 kat artırıyor. Çalışma Annals of Internal Medicine'de yayınlandı.
NEJM'de yayınlanan çalılşmaya göre pnömonisi olan olgularda konvlesan plasma plaseboya göre mortalite ve ciddi sorunları önlemiyor. Çalışma pnömoni ile hastaneye yatırılan 333 COVID-19 hastasında yapıldı.
Onay oksijen desteği, invaziv mekanik ventilasyon veya ECMO gerektiren erişkinler ve 2 yaş üzeri pediyatrik hastalar için verildi. 
FDA hafif ya da orta şiddette COVID-19 olan ve ciddi COVID geliştirme riski olan erişkin ve pediatrik hastalarda casirivimab ve imdevimab'i birlikte kullanmak üzere acil onay verdi.