Sunumlara ulaşmak için lütfen tıklayınız.
.

  • Kanser Hastalarında İnvaziv Fungal İnfeksiyonlar

    33 Yazar, 28 Konu, Güncel yaklaşımlar, yeni kılavuzlar devam...
    ONLINE KITAP
Bir sayfada 10 haber gösterilmektedir.
JAMA 'da yayınlanan bir metaanalizde yüksek riskli hastalarda sistemik kortikosteroid kullanımının mortalite üzerine etkisine bakılmış. Çalışma WHO tarafından yapılmış. Sonuçlar olumlu.
COVID-19 ile acile kabul edilenlerde solunum bozulması riskini belirleyecek bir skorlama sistemi Ann Emerg Med'de yayınlandı. Çalışma acile gelen COVID-19'lu 1172 olguda yapıldı.
65 yaş altındaki COVID-19 olgularında obesite intubasyon ve ölüm sıklığını artırmakta.
MMRW’de yayınlanan ve ABD'de yapılan geniş bir çalışmada ön safta görevli olan sağlık personelinde (acil, yoğun bakım) pozitiflik oranı %6 olarak saptandı. Kişisel korunma ekipmanı (PPE) kullananlarda bu oran %5.6 iken, kullanmayanlarda %9 olarak bulunmuş.
 NEJM'de yayınlanan çalışmaya göre İzlanda'da COVID-19 geçirenlerde %90'ın üzerinde kalıcı bağışıklık var..
JAMA Internal Medicine'da yayınlanan bir araştırmaya göre COVID-19'lu genç erişkinlerde morbid obezite, hipertansiyon ve diabet en önemli risk faktörleri. Bu grupta ölüm oranı %2.7 iken, %21'i yoğun bakıma yatmış. Entübe edilen ya da ölenlerin %41'i morbid obez. 
Nature'da Coronavirus mutasyonları ile ilgili bir yazı yayınlandı. Yazıya göre şu anda önemli bir şey yok ama ilerde etkili olma potansiyeli var..
CID'de yayınlanan çalışmada, mekanik ventilasyondaki kritik COVID-19 olgularında IFI'nin sık görüldüğü ve antifungal tedavinin mortaliteyi azalttığı gösterildi.
Güney Kore'den yapılan çalışmada semptomaitk ve asemptomatik hastaların virüs yükünün aynı olduğu gösterildi. Bu da asemptomatik hastaların daha az hastalık yaydığı düşüncesini doğrulamıyor.
Deep Knowledge Group tarafından 250 ülke ve bölgede COVID-19'un durumu hakkında görsellerle desteklenen izleme sitesi hazırlandı. Burada ülkelerde COVID-19'un durumu, hasta sayıları, ölüm oranları gibi 140 parametre izlenerek güvenlik analizi ve sıralaması yapılmakta. Birinci sırada Almanya yer alırken, Türkiye 36. sırada.