Sunumlara ulaşmak için lütfen tıklayınız.
.

  • Kanser Hastalarında İnvaziv Fungal İnfeksiyonlar

    33 Yazar, 28 Konu, Güncel yaklaşımlar, yeni kılavuzlar devam...
    ONLINE KITAP
Bir sayfada 10 haber gösterilmektedir.
COVID hastalarında bakteryel koinfeksiyon nadir ve ampirik tedavi gerektirmiyor.
LANCET Infectious Diseases'da ECMM ve ISHAM tarafından COVID-19 hastalarında İnvazif Aspergillus tanımı ve idaresi konulu bir uzlaşı raporu yayınlandı.
 Xofluza (baloxavir marboxil) tablet ya da granül şeklinde. Onay 12 yaş ve üzeri için ilk 48 saatte kullanılmak üzere verildi.
Hepatit C'ye doğrudan etki eden antivirallerin varlığında Hepatit C yükü ve heptosellüler kanser (HCC) sıklığı modellenmiş. Buna göre toplum Hepatit C viremisi olanlardan virolojik olarak tedavi edilmiş Hepatit C'ye kaymakta. Hepatosellüler kanserler ise giderek daha yaşlı ve virolojik olarak tedavi olmuş popülasyonda daha sık görülmekte. Bu grubun HCC açısından rutin izlenmesi önerilmekte.
FDA, Pfizer/BioNTech’in BNT162b2 aşısına Acil Kullanım izni verdi.
Aşı kolunda 21.720 hasta, plasebo kolunda 21.728 hasta var. Aşı kolunda ikinci doz sonrası 8 COVID-10 olgusu varken, plasebo kolunda 162 olgu var. Etkinlik %95. Yan etkiler çok az ve iki kolda benzer.
GUT dergisinde yayınlanan çalışmaya göre PPI veya Famotidin kullananlarda ciddi COVID-19 geliştirme riski artmakta. Bulgu halen PPI kullananlar için geçerli. Bu olgular daha çok yoğun bakıma başvuru, daha çok yatış ve daha çok mortalite ile karşı karşıya.
İngiltere'de 992 çocuk üzerinde yapılan antikor araştırması antikorun en az 62 gün kalıcı olduğunu göstermekte. Bu ve diğer dinamikler erişkinlere benziyor.
BNT162b2 aşısına onay geçici verildi. Bu haftadan itibaren aşının kullanımı başlayacak.
Circulation'da yayınlanan çalışmaya göre 50 yaş ve altındaki obez hastalarda COVID-19 nedeni ile hastaneye yatış, hastanede ölüm ve mekanik ventilasyon riski daha yüksek.