Sunumlara ulaşmak için lütfen tıklayınız.
.

  • Kanser Hastalarında İnvaziv Fungal İnfeksiyonlar

    33 Yazar, 28 Konu, Güncel yaklaşımlar, yeni kılavuzlar devam...
    ONLINE KITAP
Bir sayfada 10 haber gösterilmektedir.
Hepatit C'ye doğrudan etki eden antivirallerin varlığında Hepatit C yükü ve heptosellüler kanser (HCC) sıklığı modellenmiş. Buna göre toplum Hepatit C viremisi olanlardan virolojik olarak tedavi edilmiş Hepatit C'ye kaymakta. Hepatosellüler kanserler ise giderek daha yaşlı ve virolojik olarak tedavi olmuş popülasyonda daha sık görülmekte. Bu grubun HCC açısından rutin izlenmesi önerilmekte.
FDA, Pfizer/BioNTech’in BNT162b2 aşısına Acil Kullanım izni verdi.
Aşı kolunda 21.720 hasta, plasebo kolunda 21.728 hasta var. Aşı kolunda ikinci doz sonrası 8 COVID-10 olgusu varken, plasebo kolunda 162 olgu var. Etkinlik %95. Yan etkiler çok az ve iki kolda benzer.
GUT dergisinde yayınlanan çalışmaya göre PPI veya Famotidin kullananlarda ciddi COVID-19 geliştirme riski artmakta. Bulgu halen PPI kullananlar için geçerli. Bu olgular daha çok yoğun bakıma başvuru, daha çok yatış ve daha çok mortalite ile karşı karşıya.
İngiltere'de 992 çocuk üzerinde yapılan antikor araştırması antikorun en az 62 gün kalıcı olduğunu göstermekte. Bu ve diğer dinamikler erişkinlere benziyor.
BNT162b2 aşısına onay geçici verildi. Bu haftadan itibaren aşının kullanımı başlayacak.
Circulation'da yayınlanan çalışmaya göre 50 yaş ve altındaki obez hastalarda COVID-19 nedeni ile hastaneye yatış, hastanede ölüm ve mekanik ventilasyon riski daha yüksek. 
Hidroksiklorokin'in tabutuna bir çivi de JAMA'da çakıldı. COVID-19 nedeni ile hastaneye yatırılan hastalarda 14 gün mortaliteye hidroksiklorokin'in etkisi yok. Çalışma ABD'de 34 merkezde çok merkezli, randomize, kör çalışma olarak yapılmış. 
ABD'de Koronavirüs antikoru bakan 2 büyük laboratuvardaki 177.000 örneğin antikor incelenmesinde halen toplumun en fazla %10'unun virüs ile karşılaştığı gösterildi. Bu da koruyucu önlemlerin (maske-mesafe) çok sıkı bir şekilde uygulanmasına devam edilmesi gerektiğini göstermekte.  
COVID-19 olanlarda IgG yanıtı azalırken, belirli bir alt grupta farklı olmakta; bunlar COVID-19’dan hızlı düzelen semptomatik COVID-19 hastaları. Bu grupta virüs spesifik IgG hızla artarken, düzelme de çabuk olmakta. Bu grubun aktif CD4 düzeyleri de yüksek.