Sunumlara ulaşmak için lütfen tıklayınız.
.

  • Kanser Hastalarında İnvaziv Fungal İnfeksiyonlar

    33 Yazar, 28 Konu, Güncel yaklaşımlar, yeni kılavuzlar devam...
    ONLINE KITAP
Bir sayfada 10 haber gösterilmektedir.
 COVID-19 döneminde yayın yapmak ve pre-print webinarı 2 Aralık'ta.
DOWN Sendromu COVID-19 nedeni ile hastaneye yatışları 4 kat, ölümleri 10 kat artırıyor. Çalışma Annals of Internal Medicine'de yayınlandı.
NEJM'de yayınlanan çalılşmaya göre pnömonisi olan olgularda konvlesan plasma plaseboya göre mortalite ve ciddi sorunları önlemiyor. Çalışma pnömoni ile hastaneye yatırılan 333 COVID-19 hastasında yapıldı.
CODA Grubu tarafından 1522 hastada yapılan randomize, noninferiorite çalışmasında antibiyotik alan 10 hastada 3 tanesine cerrahi gerekmiş. Antibiyotik alan grupta komplikasyon daha fazla. Sağlık ekonomisi açısında antibiyotik kullanmak uygun olabilir sonucuna varılmış.
Onay oksijen desteği, invaziv mekanik ventilasyon veya ECMO gerektiren erişkinler ve 2 yaş üzeri pediyatrik hastalar için verildi. 
FDA hafif ya da orta şiddette COVID-19 olan ve ciddi COVID geliştirme riski olan erişkin ve pediatrik hastalarda casirivimab ve imdevimab'i birlikte kullanmak üzere acil onay verdi. 
ABD’de 21.000 kişi üzerine yapılan ve BMJ’de yayınlanan çalışmaya göre, vitamin ve mineral alanların %30’u kendilerini daha iyi hissediyor ancak bunun klinik olarak ölçülebilir bir karşılığı yok. İyi hissetme etkisi plasebo etkisi olarak değerlendirildi.         
ABD'de 131 hastanede kanakımı infeksiyonu tanısı alan 21608 olguda kan kültürü sonucu gelmeden verilen uygunsuz antibiyotik tedavi oranlarına bakılmış.
JAMA'da yayınlanan küçük bir kesitsel çalışma yaşlılarda maskenin oksijen saturasyonunu etkilemediğini gösterdi.
Bamlanivimab bir monoklonal antikor ve erişkin ve pediatrik kullanım için onay aldı.