Sunumlara ulaşmak için lütfen tıklayınız.
.

  • Kanser Hastalarında İnvaziv Fungal İnfeksiyonlar

    33 Yazar, 28 Konu, Güncel yaklaşımlar, yeni kılavuzlar devam...
    ONLINE KITAP
Bir sayfada 10 haber gösterilmektedir.
Yaklaşık 10.000 kişilik bir kohortta H. pylori ve kronik atrofik gastrit ile mide kanseri risk ilişkisi incelenmiş.
 Onay tedavi için hastaneye yatılan erişkin ve 12 yaş üzeri ve 40 kg. üzeri COVID-19 hastaları için.
JAMA Pediatrics'te yayınlanan çalışmaya göre ağır COVID-19'lı anneden doğan çocuğa COVID geçişi yok.
MALDI-TOF kullanılarak yapılan RAPIDO randomize çalışmasında konvansiyonel yaklaşımla MALDI-TOF MS karşılaştırılmış. 
WHO öncelik listesinde olan Carbapenem-dirençli (CR) Acinetobacter spp., Klebsiella spp., Pseudomonas aeruginosa; üçüncü jenerasyon cephalosporin-dirençli (3GCR) Escherichia coli ve Klebsiella spp.; MRSA ve vancomycin-dirençli Enterococcus faecium sıklığı ile ülkelerin gelir düzeyleri arasındaki ilişkiye bakılmış.
Plasebo ile yapılan karşılaştırmada ağır ve akut solunum yetmezliği olan COVID-19 hastalarında düşük doz kortikosteroidin yararı gösterilemedi.
FDA, Inmazeb'i (atoltivimab, maftivimab, ve odesivimab-ebgn) erişkin ve pediatrik hastalarda Zaire Ebolavirüs tedavisi için onayladı. Inmazeb üç mononklonal anntikor kokteyl,.
24 merkezli çalışmada Acinetobacter'e bağlı VAP tedavisi incelenmiş.
JAMA'da yayınlanan çalışmaya göre orta ve Ağır ARDS'li COVID-19 hastalarında IV dexametazon standart bakıma göre yararlı.
JAMA'da yayınlanan çalışmaya göre hidrokortizon kullanımı yararlı gözükse de çalışma erken durdurulduğu için sonuçlar anlamlılık kazanamadı.