Sunumlara ulaşmak için lütfen tıklayınız.
.

  • Kanser Hastalarında İnvaziv Fungal İnfeksiyonlar

    33 Yazar, 28 Konu, Güncel yaklaşımlar, yeni kılavuzlar devam...
    ONLINE KITAP
Bir sayfada 10 haber gösterilmektedir.
24 merkezli çalışmada Acinetobacter'e bağlı VAP tedavisi incelenmiş.
JAMA'da yayınlanan çalışmaya göre orta ve Ağır ARDS'li COVID-19 hastalarında IV dexametazon standart bakıma göre yararlı.
JAMA'da yayınlanan çalışmaya göre hidrokortizon kullanımı yararlı gözükse de çalışma erken durdurulduğu için sonuçlar anlamlılık kazanamadı.
COVID kokusu...
12/10/2020
Nature'daki habere göre Avusturalya'da COVID'li hastaları terlerindeki kokudan asemptomatik dönemde tanıyan köpekler yetiştiriliyor. Helsinki havalimanında 4 köpekle pilot çalışma yapılmakta. 
 Kanada'da yapılan çalışmaya 9,326 Solid organ alıcısı dahil edilmiş.
 Asemptomatik ve semptomatik hastaların viral yükü karşılaştırılmış. Benzeri bir çalışma yine Güney Kore'de yapılmış ve JAMA'da yayınlanmıştı.
Kan akımı infeksiyonu olan 21.608 hastada antibiyotik kullanımının uygun olup olmadığı araştırılmış.
JID’de yayınlanan çalışmada latent CMV infeksiyonu taşıyıcılığının mortalite üzerine etkisi olmadığı gösterildi.
JAMAda yayınlanan randomize çalışmada Sağlık çalışanlarında hidroksiklorokin yararsız bulundu.
 Avrupa Kan ve Kemik İliği Nakli Birliği (EBMT) yeni bilgiler ışığında kök hücre nakli alanındaki COVID-19 önerilerini güncelledi. Bu 10. versiyon.