Sunumlara ulaşmak için lütfen tıklayınız.
.

  • Kanser Hastalarında İnvaziv Fungal İnfeksiyonlar

    33 Yazar, 28 Konu, Güncel yaklaşımlar, yeni kılavuzlar devam...
    ONLINE KITAP
Bir sayfada 10 haber gösterilmektedir.
 CID'de yayınlanan çalışmada Kandidemi ve invazif Kandidiyazis'te Rezafungin ile Caspofungin karşılaştırılmış.
 Yapılan çalışmada kanserli olan ve olmayan hastalarda COVID-19 viral yükünün mortaliteye etkisi karşılaştırılmış ve her 2 grupta da hastaneye gelişteki viral yükün mortaliteyi etkilediği gösterilmiş.
JAMA 'da yayınlanan bir metaanalizde yüksek riskli hastalarda sistemik kortikosteroid kullanımının mortalite üzerine etkisine bakılmış. Çalışma WHO tarafından yapılmış. Sonuçlar olumlu.
Lancet Infectious Disease'de Faz III çalışmada denenen Clostridioides difficile toxoid aşı sonuçları yayınlandı. Sonuçlar olumlu değil.
COVID-19 ile acile kabul edilenlerde solunum bozulması riskini belirleyecek bir skorlama sistemi Ann Emerg Med'de yayınlandı. Çalışma acile gelen COVID-19'lu 1172 olguda yapıldı.
Japonya'da yapılan çalışmada ateşli nötropenik hastalarda antifungal tedaviye başlamak için ampirik yaklaşım ile D-index sonucuna göre tedaviye başlamak karşılaştırılmış.  
65 yaş altındaki COVID-19 olgularında obesite intubasyon ve ölüm sıklığını artırmakta.
BMJ Evidence Based Medicine’de yayınlanan çalışmada üst solunum yolu infeksiyonlarının semptomatik düzeltilmesi için bal kullanımı ve rutin bakım kullanımına bakılmış. 
MMRW’de yayınlanan ve ABD'de yapılan geniş bir çalışmada ön safta görevli olan sağlık personelinde (acil, yoğun bakım) pozitiflik oranı %6 olarak saptandı. Kişisel korunma ekipmanı (PPE) kullananlarda bu oran %5.6 iken, kullanmayanlarda %9 olarak bulunmuş.
 NEJM'de yayınlanan çalışmaya göre İzlanda'da COVID-19 geçirenlerde %90'ın üzerinde kalıcı bağışıklık var..