Sunumlara ulaşmak için lütfen tıklayınız.
.

  • Kanser Hastalarında İnvaziv Fungal İnfeksiyonlar

    33 Yazar, 28 Konu, Güncel yaklaşımlar, yeni kılavuzlar devam...
    ONLINE KITAP
Bir sayfada 10 haber gösterilmektedir.
JAMA Internal Medicine'da yayınlanan bir araştırmaya göre COVID-19'lu genç erişkinlerde morbid obezite, hipertansiyon ve diabet en önemli risk faktörleri. Bu grupta ölüm oranı %2.7 iken, %21'i yoğun bakıma yatmış. Entübe edilen ya da ölenlerin %41'i morbid obez. 
Düşük MIC'li Candidemi'de flukonazole dozunun önemi yok ama MIC yüksek ise doz da önemli.
Nature'da Coronavirus mutasyonları ile ilgili bir yazı yayınlandı. Yazıya göre şu anda önemli bir şey yok ama ilerde etkili olma potansiyeli var..
CID'de yayınlanan çalışmada, mekanik ventilasyondaki kritik COVID-19 olgularında IFI'nin sık görüldüğü ve antifungal tedavinin mortaliteyi azalttığı gösterildi.
Güney Kore'den yapılan çalışmada semptomaitk ve asemptomatik hastaların virüs yükünün aynı olduğu gösterildi. Bu da asemptomatik hastaların daha az hastalık yaydığı düşüncesini doğrulamıyor.
İntensif kemoterapi alan AML'li hastalarda antifungal profilakside Itra'ya karşı Posa etkililiği ve güvenliliğine bakılmış. 
Deep Knowledge Group tarafından 250 ülke ve bölgede COVID-19'un durumu hakkında görsellerle desteklenen izleme sitesi hazırlandı. Burada ülkelerde COVID-19'un durumu, hasta sayıları, ölüm oranları gibi 140 parametre izlenerek güvenlik analizi ve sıralaması yapılmakta. Birinci sırada Almanya yer alırken, Türkiye 36. sırada.  
Daha önce sadece hastaneye yatırılan ciddi olgularda kullanılabilen Remdesivir artık tüm hastalrda acil olarak kullanılabilecek.
JAMA'da yayınlanan çalışmada komplike olmayan Gram negatif bakteremili hastalarda 7 gün, 14 gün ve CRP ile yönlendirilen antibiyotik tedavileri karşılaştırılmış. 
NEJM’de yayınlanan yazıya göre tükürük örneklerinde SARS-COV-2 daha uzun süre pozitif kalabiliyor ve duyarlılık ta benzer.