Sunumlara ulaşmak için lütfen tıklayınız.
.

  • Kanser Hastalarında İnvaziv Fungal İnfeksiyonlar

    33 Yazar, 28 Konu, Güncel yaklaşımlar, yeni kılavuzlar devam...
    ONLINE KITAP
Bir sayfada 10 haber gösterilmektedir.
Cefiderocol bir siderofor konjuge antibiyotik ve karbapenem direncine karşı geliştirilmekte. Çalışmalar Lancet ID’de yayınlandı.
WHO öncelik listesinde olan Carbapenem-dirençli (CR) Acinetobacter spp., Klebsiella spp., Pseudomonas aeruginosa; üçüncü jenerasyon cephalosporin-dirençli (3GCR) Escherichia coli ve Klebsiella spp.; MRSA ve vancomycin-dirençli Enterococcus faecium sıklığı ile ülkelerin gelir düzeyleri arasındaki ilişkiye bakılmış.
Almanya'da 2015-208 arası Helikobakter direncine bakılmış. Klaritromisin hala etkili ama direnç var.
 Clinical Infectious Diseases'de yayına kabul edilen bir makale 2013 yılı sonrasında, aşının içinde temsil edilmeyen dirençli pnömokok suşlarında artış olduğuna işaret ediyor.
 İzole edilen C. auris ekinokandinler de dahil 3 sınıfa dirençli..
İtalya'dan yapılan çalışmada C. parapsilosis'te Flukonazol direncinde artış saptanırken, ekinokandine direnç henüz yok.
Vankomisin veya Daptomisin ile MRSA bakteremisi tedavisine beta-laktam eklenmesinin yararına bakılmış. Sonuçlar ilginç..
Food and Drug Administration (FDA) Dificid (fidaxomicin) tablet ve oral suspansiyonu Clostridioides difficile (C. difficile) bağlı diyare için onayladı.
 Expert Review of Anti-infective Therapy dergisinde "erken online basım" olarak yayınlanan derleme, ESBL üreten Enterobacteriaceae infeksiyonlarının tedavisinde karbapenem dışı alternatif tedavi yöntemlerini anlatıyor.
İlki 2013 yılında yayınlanan "Antimikrobiyal Direnç Tehdidi Raporu" yenilenerek 2019 yılında yeniden yayınlandı. Bu raporda CDC, 3 kategoride 18 mikroorganizmanın antibiyotik direnci açısından önemli sorun yarattığını, yılda sadece ABD'de 28 milyon dirençli infeksiyon görüldüğünü ve 35.000'den fazla kişinin antibiyotik dirençli bakteri infeksiyonları nedeniyle yaşamını yitirdiğini belirtiyor. 148 sayfalık raporun tamamına CDC web sayfalarından erişim mümkün.