Sunumlara ulaşmak için lütfen tıklayınız.
.

  • Kanser Hastalarında İnvaziv Fungal İnfeksiyonlar

    33 Yazar, 28 Konu, Güncel yaklaşımlar, yeni kılavuzlar devam...
    ONLINE KITAP
Bir sayfada 10 haber gösterilmektedir.
 Kanada'da yapılan çalışmaya 9,326 Solid organ alıcısı dahil edilmiş.
 CID'de yayınlanan çalışmada Kandidemi ve invazif Kandidiyazis'te Rezafungin ile Caspofungin karşılaştırılmış.
Japonya'da yapılan çalışmada ateşli nötropenik hastalarda antifungal tedaviye başlamak için ampirik yaklaşım ile D-index sonucuna göre tedaviye başlamak karşılaştırılmış.  
Düşük MIC'li Candidemi'de flukonazole dozunun önemi yok ama MIC yüksek ise doz da önemli.
İntensif kemoterapi alan AML'li hastalarda antifungal profilakside Itra'ya karşı Posa etkililiği ve güvenliliğine bakılmış. 
 Clinical Microbiology and Infection dergisinin Temmuz 2020 sayısında yayınlanan bir araştırma makalesi, Hacettepe Tıp Fakültesi'nde 2000 ve 2018 yılları arasında saptanan miks fungemi olgularını ve literatürde yer alan diğer olguların sistematik derlemesini içeriyor.
Mycoses dergisinde yayınlanan bir retrospektif çalışmada nadir rastlanan maya mantarları ile gelişen fungemiler analiz ediliyor.
 Hollanda-Belçika Mycosis Grup tarafından ayaktan haftada 2-3  lipozomal amfoterisin ile tedavi sonuçları..
CID'de yayınlanan metanalizde sigara içmenin invazif fungal infeksiyon riskine etkisine bakılmış. 
Diyabet tedavisi için kullanılan ikinci nesil sulfonilürelerin antiimflamatuvar etkisi olduğu ve C. albicans büyümesini etkilemeden IL-1β'yı inhibe ederek NLRP3 imflamazom aktivasyonunu önldeiği gösterildi. Bu özellikle vajinal candidiyaziste belirgin.