Sunumlara ulaşmak için lütfen tıklayınız.
.

  • Kanser Hastalarında İnvaziv Fungal İnfeksiyonlar

    33 Yazar, 28 Konu, Güncel yaklaşımlar, yeni kılavuzlar devam...
    ONLINE KITAP
Bir sayfada 10 haber gösterilmektedir.
Klinik başarısızlık oranı cefazolin'de %2, florokinolonlarda %7.
Komplike Üriner Sistem İnfeksiyonu nedeni ile hastaneye yatırılan hastalarda 7 günlük fosfomisin injektabl ile Piperasillin-tazobaktam kullanımı karşılaştırılmış.
 Asemptomatik bakteriürisi olan hastaların yönetimine ilişkin IDSA kılavuzu CLinical Infectious Diseases dergisinin web sitesinde erken baskı olarak yayınlandı. Kılavuzun tam metnine serbest erişim mümkün...
Lancet ID'de yayınlanan klinik çalışmada  Gram negatiflere bağlı komplike idrar yolu infeksiyonlarının tedavisinde cefiderocol, imipenem benzer etkide bulundu.
 İdrar yolu infeksiyonlarında ESBL üreten E. coli and K. pneumoniae'ya karşı oral Ceftibuten + amoksisillin-klavulanik asit retrospektif çalışmada değerlendirilmiş.
Komplike idrar yolu infeksiyonlarında Meropenem-Vaborbactam'a karşı Piperacillin-Tazobactam'ı randomize karşılaştıran TANGO çalışması JAMA'da yayınlandı..
65 yaş üstü hastalarda 422 514 üriner sistem infeksiyon atağı incelenmiş. BMJ'de yayınlanan çalışmaya göre Trimetoprim kullananlarda yan etki artıyor ama mortalite aynı. 
FDA erişkinlerdeki komplike idrar yolu infeksiyonları için Vabomere'i onayladı. Vabomere meropenem ile vaborbactam kombinasyonu.
Yıllardır kesin kanıt olmasa da kızılcık kullanımının idrar yolu infeksiyonlarına iyi geldiğine inanılırdı. JAMA'da yayınlanan makale bunu doğru olmadığını göstermekte. Çalışma plasebo ile karşılaştırılmalı yapıldı.
 Clinical Infectious Diseases dergisinin 15 Eylül sayısında yayınlanan bir makalede komplike üriner infeksiyonların tedavisinde yeni bir non-beta-laktam, beta-laktamaz inhibitörü olan avibaktam'ın sefatzidimle kombinasyonunun doripenemle kıyaslandığı RECAPTURE, Faz III çalışmasının sonuçları açıklanıyor. Çalışmanın tam metnine derginin web sayfalarından erişim mümkün.