Sunumları izlemek için lütfen tıklayınız.

  • Kanser Hastalarında İnvaziv Fungal İnfeksiyonlar

    33 Yazar, 28 Konu, Güncel yaklaşımlar, yeni kılavuzlar devam...
    ONLINE KITAP
 Clinical Microbiology and Infection dergisinin web sitesinde 12 Mart 2023 tarihinde yayınlanan bir meta-analiz, COVID-19 ilişkili 958 mukormikoz olgusunun meta-analizini içeriyor. Çalışma Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı araştırıcıları tarafından uluslararası katılımla gerçekleştirilmiş.
 KLİMİK Derneğinin uluslararası yayın organı olan Infectious Diseases and Clinical Microbiology Dergisinin son sayısı online yayınlandı. Derginin bu sayısında son günlerin popüler akıllı zeka programı Chat GPT ile ilgili bir ropörtaj da yer alıyor.
 Bir Innovative Medicines Initiative (IMI) projesi olan COMBACT-CARE içinde yapılan çok merkezli bir çalışma sonuçlarına göre karbapenem dirençli Enterobacterales infeksiyonlarındaki en önemli risk faktörleri önceden kolonizasyon, üriner kateter ve önceden antibiyotik kullanımı olarak saptanmış. Çalışmaya Türkiye'den katılan merkezler de mevcut.
 Open Forum Infectious Diseases dergisinin Ocak 2023 tarihli sayısında yayınlanan bir derlemede klinik önemi olan bazı fungus isimlerindeki değişiklikler ve bunların klinikte kullanımının pratikte yaratacağı çözümlere ilişkin öneriler sıralanıyor.
 Nature dergisinde 10 Şubat 2023 tarihinde yayınlanan bir haber, MedRxiv'de yayınlanan ve henüz peer-review bir dergiye kabul edilmemiş bir makaleye atıfta bulunarak, molnupiravir kullanımının yeni SARS-CoV-2 mutantlarının ortaya çıkmasına neden olabileceğini ifade ediyor.
 Nature dergisinde 2 Şubat 2023 tarihinde yayınlanan bir makale COVID-19'a karşı yeni geliştirilmesi planlanan aşıların güncel bir derlemesini içeriyor.
 Ülkemizi derinden sarsan 6 Şubat depremi dolayısıyla yaşamını yitirenler, yaralananlar ve bu felaketin tüm mağdurlarına  en derin üzüntü ve taziyelerimizi iletiyoruz.  Büyük depremler sonrası karşılaşılabilecek en önemli sorunlardan bir tanesi de deprem bölgesinde gelişen ağır yıkımın neden olabileceği çeşitli infeksiyon hastalıkları ve salgınlardır. Bu konuda Japon araştırıcılar tarafından daha önce yayınlanmış iki derleme makaleyi ekte sunuyoruz.
 28 Ocak 2023 tarihinde İstanbul'da yapılan "Cumhuriyet'in Yeni Yüzyılında Sağlık" panelinin video kaydını Youtube'da izleyebilirsiniz.
 FDA tarafından açıklanan, ancak henüz onaylanmayan plana göre her yıl bir kez tekrarlanacak COVID-19 aşıları, aynı influenza aşısına benzer bir strateji ile uygulanacak. 
 The New England Journal of Medicine'da 11 Ocak tarihinde yayınlanan ve FDA Aşı Komitesi üyesi bir bilim insanı tarafından kaleme alınan yazıda bivalan mRNA aşıları ile yapılan hatırlatma dozunun yeni varyantlara karşı standart mRNA aşılarından farklı bir bağışıklama oluşturmadığı ifade ediliyor. Hatırlatma dozlarının bu aşamada sadece ağır hastalık riski olan yaşlı ve immünsüpresif hasta popülasyonu için önerilmesi gerektiği, ancak gelecekte ağır hastalığa yol açabilen yeni bir varyant gelişmesi halinde buna karşı geliştirilecek aşıların tüm topluma uygulanabileceği belirtiliyor.
 Bir yapay zeka firması olan OpenAI tarafından geliştirilen Chat GPT'nin yeni versiyonu GPT-4 geçtiğimiz hafta tanıtıldı. Programın yeni versiyonu eskisine göre daha gelişmiş olağanüstü yeteneklere sahip. Bu modelin özellikle gelişmiş görsel tanıma yetisi dikkat çekiyor. Elle bir kağıda çizilmiş bir web sayfası modeli programa tanıtıldığında tamamen fonksiyone bir web tasarımı haline dönüştürülüyor. Bu konuda Nature dergisinde yayınlanan bir makale ile programın ayrıntılı bir açıklamasının olduğu bir YouTube videosunu haberimizde bulabilirsiniz.
 Tüm meslekdaşlarımızın 14 Mart Tıp Bayramını kutluyoruz.
 ABD'nin Seattle kentinde 19-23 Şubat 2023 tarihleri arasında yapılan Conference on Retroviruses and Opportunistic Infections (CROI) toplantısında sunulan bir bildiri 5 ilaçla yapılan 2 aylık tüberküloz tedavisinin standart 4 ilaçla yapılan 6 aylık tedavi kadar etkin olduğuna işaret ediyor.
 Anadolu'da tarih boyunca  doğal afetler dolayısıyla pek çok uygarlığın yok olduğu biliniyor. M.Ö. 1600-1200 yılları arasında Orta Anadolu'da hüküm süren en büyük uygarlık olan Hititler 1198-1196 yıllarında gelişen şiddetli kuraklık sonucu tarihten silinmiş olabilir. ABD'li bir grup araştırmacının ardıç ağacı kütüklerinin yaş halkalarını inceleyerek yaptıkları araştırmanın sonuçlarını içeren makaleye ve bir Türk Hititolog'un bu makaleye ilişkin yazdığı editoryal makaleye serbest erişim mümkün.
 The Lancet Infectious Diseases dergisinin web sayfasında 15 Şubat 2023 tarihinde online yayınlanan bir makalede Avrupa'da çeşitli merkezlerden toplanan kandidemili hastalarda sağkalım ve tedavi kılavuzlarına uyum arasındaki ilişki irdeleniyor. Çalışmaya Türkiye'den 6 merkezden  hasta verisi katılmış. Makaleye haberimiz içindeki link aracılığı ile serbest erlşim mümkün.
 Advisory Committee on Immunization Practices (ACIP) tarafından 2023 yılı için önerilen erişkin immünizasyon kılavuzu yayınlandı. Kılavuza serbest erişim mümkün.
Nature'da yayınlanan çalışma diyette bulunan ve mısır nişastasından üretilen Trehaloz'un son salgına yol açtığını söylemekte. Bu şeker iki epidemik ribotip (RT027 ve RT078) tarafından kullanılabilmekte.
Bilim Akademisi Derneği tarafından düzenlenecek olan "Cumhuriyet!in Yeni Yüzyılında Sağlık" isimli Konferans 28 Ocak 2023 Cumartesi günü İstanbul'da Yapı Kredi Kültür Loca'da saat 15:00'de gerçekleştirilecek. Halka açık olarak, Cumhuriyetimizin 100.yılında farklı disiplinlerde gerçekleştirilecek konferanslar dizisinin ilki bu Cumartesi günü yüzyüze yapılacak. Konferansın içeriği, Türkiye'nin çeşitli sağlık sorunlarını geleceğe yönelik bir bakış açısıyla tartışmayı hedefliyor. 
 Amerikan Ulusal Sağlık Enstitüleri (NIH) tarafından desteklenen ve 2022 yılı içinde önemli bilimsel veriler elde edilmesini sağlayan araştırmaların özetine ve ayrıntılarına haberimiz içeriğinden ulaşabilirsiniz.
 AD Index isimli kuruluş tarafından yıllık bazda yapılan ve h indeksi, son 5 yıldaki h indeksi, atıf sayıları gibi değişen parametrelerle tüm dünyada ve Türkiye'de eğitim kurumları ve bilim insanlarının sıralamasına dair verilere serbest erişim mümkün. Sıralamada Google Scholar verileri esas alınıyor. Benzeri bir sıralama Stanford Üniversitesi tarafından Scopus verileri temel alınarak da yapılıyor. Haberimiz içieriğindeki linklerden her iki veriye de serbest erişim mümkün.