Sunumları izlemek için lütfen tıklayınız.

  • Kanser Hastalarında İnvaziv Fungal İnfeksiyonlar

    33 Yazar, 28 Konu, Güncel yaklaşımlar, yeni kılavuzlar devam...
    ONLINE KITAP
URAP tarafından 6 Haziran 2023 tarihinde düzenlenecek olan webinar'da Prof. Dr. Hamdi Akan "Bilimsel Makale yazımında Yapay Zeka" konusunu anlatacak.
Lancet'te yapılan çalışmaya göre sağlıklı infantlarda RSV infeksiyonu geçirenlerin çocukluk çağı astım riski artıyor.
JAMA’da yayınlanan çalışmada sosyal medyada hastalar tarafından sorulan 195 soruya yapay zeka  chatbot ve doktorların verdikleri yanıtlar uzmanlarca karşılaştırılmış. Acaba hangisi daha başarılı?
38 çalışmanın incelendiği metaanalize göre antibiyotikler Stevens-Johnson Sendromu ve Toksik Epidermal Nekroliz olgularının %28'inden sorumlu. Sırası ile sulfonamidler, penisilinler, sefalosporinler, florokinolonlar ve makrolidler etken.  
 Google Translate'mi DeepL'mi?
 NEJM'de yayınlanan çalışmaya göre Ciddi Toplumsal Kökenli Pnömonide Hidrokortizon kullanımı mortaliteyi azaltıyor.
 Febril Nötropeni Derneği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınızı kutlar.
 Nature dergisinde 2 Şubat 2023 tarihinde yayınlanan bir makale COVID-19'a karşı yeni geliştirilmesi planlanan aşıların güncel bir derlemesini içeriyor.
Chatpdf uygulaması bilgisayarınızda yüklü pdf makalenizle günlük konuşma dili ile konuşmak olanağı veriyor. Makale İngilizce bile olsa Türkçe konuşup, Türkçe yanıt alabiliyorsunuz.
 HORIZON 2020 kapsamında içinde Türkiye'nin de olduğu bir AB projesi olan VACCELERATE, COVID-19 klinik aşı çalışmalarının koordinasyonunu hedefleyen bir yapı içermekte. Bu projenin hedeflerini belirlemek için basit bir ankete yanıt verilmesi isteniyor. Ankete katılım sağlık personeli olsun veya olmasın herkes için geçerli. Lütfen haberimiz içeriğindeki kısa (Türkçe) anketi yanıtlayınız ve yakınlarınızın ve çevrenizdekilerin de yanıtlamasını sağlayınız.
FDA 18 yaş ve üzeri hastalarda Acinetobacter baumannii-calcoaceticus kompleksinin yol açtığı hastane kökenli pnömoniler ve Ventilatör bağlantılı bakteriyel pnömoni için enjektabl sulbaktam/durlobaktam'ı onayladı. 
 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız Kutlu Olsun...
48 saatten fazla mekanik ventilasyon ya da ECMO alan COVID-19 hastaları için bu monoklonal antikor kullanlabilecek.
2019-2021 arası ABD'de CDC'ye kaydedilen C. auris olguları incelenmiş. C.auris her yıl artmakta. Bu artış 2019'da %44 iken, 2021'de %95. Çalışma Annals of Internal Medicine'de yayınlandı.
Emeğin önemini ve değerini bilen emeğe saygısı olan herkesin 1 Mayıs işçi ve emekçi bayramı kutlu olsun.
Febril Nötropeni Derneği olarak Ramazan Bayramınızın kutlu olmasını, huzur ve sağlık getirmesini dileriz.
 28 Ocak 2023 tarihinde İstanbul'da yapılan "Cumhuriyet'in Yeni Yüzyılında Sağlık" panelinin video kaydını Youtube'da izleyebilirsiniz.
 Metisillin duyarlı Staphylococ aureus için Ceftriaxon kullanımı diğer beta-laktamazlarla 2 ayrı çalışmada karşılaştırılmış.
Yapılan bir analiz sepsis-3 kritelerine uyan hastaların son tanılarında %8.5'unda sepsis olmadığı, %18'inde infeksiyon kaynağının farklı olduğunu gösterdi. 
 Dünya Sağlık Örgütü'nün Stratejik Danışma Kurulu (SAGE) 23-26 Mart 2023'te yaptığı toplantı sonrası COVID-19 aşılanması için   yüksek, orta ve düşük rsikli olmak üzere 3 grup belirleyip, 6-12 arayla rapelin sadece yüksek risk grubuna yapılmasını önermeye karar verdi.