Sunumları izlemek için lütfen tıklayınız.

  • Kanser Hastalarında İnvaziv Fungal İnfeksiyonlar

    33 Yazar, 28 Konu, Güncel yaklaşımlar, yeni kılavuzlar devam...
    ONLINE KITAP
Bir Avrupa Birliği projesi olan VACCELERATE grubu içinde Hacettepe Üniversitesi desteği ile hazırlanan bir ankette, aşı ile ilgilenen uzmanlardan klinik çalışmalara hamile ve emziren kadınlarla çocukların dahil edilmesi konusunda görüşleri soruluyor. Anket kısa sürede doldurulabilen çoktan seçmeli sorulardan oluşuyor. Üyelerimizden kendisini bu konuda yetkin olanların doldurarak projeye destek vermelerini bekliyoruz.
 11 Eylül 2023 tarihinde FDA, Moderna ve Pfizer-Biontech tarafından XBB.1.5 Omicron subvaryantına karşı geliştirilen yeni COVID-19 aşılarının kullanımına onay verdi. Aşılar 6 ay üzeri yaştaki kişiler için uygulanabilecek.
 ADVANCE-ID (ADVANcing Clinical Evidence in Infectious Diseases) isimli Avustralyalı araştırıcıların liderliğinde uluslararası bir grubun oluşturduğu araştrma soruları ekli linkte sunulmuştur. Anketin infeksiyon hastalıkları, klinik mikrobiyoloji, klinik eczacılık ve yoğun bakım uzmanları veya bu dallarda eğitim gören kişiler tarafından cevaplanabileceği belirtiliyor. Grubun koordinasyonun yapanlardan birisi olan Dr. Abdullah Tarık Aslan halen Avustralya'da Brisbane'de Prof. David Paterson'ın danışanlığında doktora çalışmalarını yürüten bir Türk hekim ve araştırıcı.
 Hacettepe Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı tarafından hazırlanan, bazı seçilmiş enfeksiyon hastalıklarının tanı, tedavi ve izlemi ve bazı antibiyotiklerin klinik uygulamalarına yönelik algoritmalara serbest erişim mümkün. 
CMI'de yayınlanan metanaliz sünnet olan erkeklerde HPV riskinin azaldığını gösterdi.
Hepatit C'nin tanısı, yönetimi ve tedavisi ile ilgili AASLD-IDSA Kılavuzunun 2023 göncellenmesi yayınlandı
“Prospective Analysis of Febrile Neutropenia Patients with Bacteremia: The Results of ID-IRI Study” çalışması International Journal of Antimicrobial Agents'da yayınlandı.
İngiltere'de BioNTech'in iki mRNA aşısı; BNT162b2 ve mRNA-1273 için felç riskini artırıp artırmadığını görmek amacı ile çalışma yapıldı.
 11. Trends in Medical Mycology (TIMM) 20-23 Ekim 2023 tarihlerinde Atina'da düzenlenecek. 
CID'de yayınlanan bir çalışmada bir hastanede COVID-19 taraması sonrası incelenen ve HIV testi yapılan 32,000 hastada COVID-19 pozitif olanların %47'sinde yalancı HIV test pozitifiliği saptanırken, COVID-19 negatif olanlarda bu oran %23.
"İNVAZİV FUNGAL İNFEKSİYONLARDA TEDAVİ YAKLAŞIMI - OLGULAR” anketine katılmak için...
Cumhuriyetimizin kuruluşunun temel taşlarından olan, 30 Ağustos 1922'de emperyalizme karşı Mustafa Kemal Atürk önderliğinde kazanılan zaferin 101. yıldönümü kutlu olsun. Bu uğruda canını veren şehitlerimizi ve gazilerimizi şükran ve minnetle anıyoruz.
 International Immunocompromised Host Society ve ESCMID işbirliği ile düzenlenecek online eğitim kursu immün sistemi baskılanmış hastalarda güncel bilgileri aktarmayı amaçlıyor. Kurs programını ekli pdf dosyasında bulabilirsiniz.
 LANCET'te yayınlanan çok merkezli yazıda Türkiye ve Suriye'deki deprem sonrası infeksiyon riski ve bunun yönetimi tartışılmakta. Yazı tam erişime açık...
Fatal sonuçlanan Influenza veya COVID-19 pnömonisi sonrası solunum sistemi patoloji örnekleri Aspergillus açısından incelenmiş.
ABD'de yapılan bir çalışmada COVID-19 aşısı sonrası myokardit bildirimleri incelenmiş. Buna göre COVID-19 aşısı sonrası myokardit bildirimleri tüm yaş ve cinsiyet gruplarında artmakta. 
Sepsis olan kritik hastalarda Meropenem'in sürekli ya da aralıklı kullanımı MERCY çalışmasında araştırıldı.
Buna göre COVID-19 aşıları çocuklar, bağışıklık sistemi bozuk olanlar, kronik hastalığı olanlar ve gebe kadınlar da dahil olmak üzere tüm toplum için güvenilir. Yazıda aşı karşıtlığının topluma zararına da değinilmekte.
 Tüm üyelerimizin Kurban Bayramını kutluyor, sağlık ve esenlikler diliyoruz...
 Kılavuz ESBL-E, AmpC-E, CRE ve dirençli psödomonas ve S. maltophilia infeksiyonlarını kapsamakta.