Sunumlara ulaşmak için lütfen tıklayınız.
.

  • Kanser Hastalarında İnvaziv Fungal İnfeksiyonlar

    33 Yazar, 28 Konu, Güncel yaklaşımlar, yeni kılavuzlar devam...
    ONLINE KITAP
Türkiye'de 24 merkezde yürütülen Coronavac aşısı Faz 3 çift kör plasebo kontrollü çalışmanın sonuçları açıklandı. 10030 hastanın 2 doz aşılamayı tamamlamasının üzerinden 14 gün geçtikten sonraki dönemde aşının PCR ile doğrulanmış ve semptomatik hastalığı önlemede %83,5 ve COVID-19 ilişkili hastaneye yatışı önlemede %100 etkin olduğu gösterilmiş.
JAMA'da yayınlanan bu metaanalizde şimdiye kadar hakemli bir dergide yayınlanmış (n=4) ve henüz hakem değerlendirmesinden geçmemiş veya medya haberi olarak paylaşılmış (n=6) randomize kontrollü çalışmalar değerlendirmeye alınmış.
İsrail’den yapılan bu araştırmada, Pfizer-BioNtech aşısının gerçek yaşam koşullarındaki etkinliği eşleştirilmiş analizlerle (matched) incelenmiş. Çalışmaya 596.618 kişi dahil edilmiş. 
IDSA (Infectious Diseases Society of America), 22.02.2021 tarihinde tedavi kılavuzunu yeniden güncelledi. Bu güncellemede RECOVERY-Tocilizumab randomize kontrollü çalışmasından elde edilen sonuçlar etkili olmuş görünüyor. Bir önceki kılavuzdan farklı olarak Tocilizumab, ciddi ve kritik COVID-19 tedavisinde standart bakıma ilaveten öneriliyor.
Oxford-Astrazeneca ortaklığının ürettiği COVID-19 aşısı ile ilgili dikkat çekici bir araştırma daha yapıldı. 4 ayrı randomize çalışmanın bir arada analiz edildiği bu araştırmaya göre, tek doz aşının etkinliği %76 (22-90 gün arası dönemde) olarak raporlanmış. Eğer aşı 2 doz olarak uygulanırsa; 12 hafta arayla uygulanması daha kısa aralıkla uygulanmasına kıyasla daha etkin (%81,3 vs %55,1) olarak tespit edilmiş.
Günümüzde çok konuşulan Güney Afrika varyantının (501Y.V2); konvelasan plazma örneklerinden ve mRNA aşısı olmuş kişilerden elde edilen plazma örneklerinde nötralizan antikor titresinde (GMT) ciddi azalmalara yol açtığı gösterilmişti. Bu çalışmada Çin aşısı (inaktive virus aşısı) olan kişilerde nötralizan antikor titresinde daha az azalma olduğu belirtiliyor (1,6 kat).
Yapılan Faz 2 randomize kontrollü araştırmada 40 seneden sonra onaylanan 2 yeni anti-tbc ilacın tek başlarına ve birlikte kullanıldığında QTc üzerine olan etkileri incelenmiş.
RECOVERY-TOCI sonuçları yayınlandı. Buna göre, hipoksemisi ve sistemik inflammasyon bulguları olan (CRP ≥ 75 MG/L) ve hastaneye yatırılan hastalarda Tocilizumab tedavisi, solunum desteği seviyesinden (invaziv mekanik ventilasyon, non-invaziv mekaniz ventilasyon, nazal oksijen) bağımsız olarak 28. güne kadar hayatta kalma ve diğer sonlanım noktaları üzerine olumlu etki yaratıyor. 
09.02.2021 tarihinde Nature dergisinde online olarak yayınlanan bu araştırmada North Carolina Chapel Hill Üniversitesi’nden araştırmacılar immun sistemi başkılanmış farelere cilt altından insan akciğer dokusu enjekte ederek tüm insan akciğer hücre alt tiplerini içeren insan akciğer implantları oluşturmuşlar (LoM). Bu sayede hem SARS-CoV-2 akciğer infeksiyonu patogenezi ve patobiyolojisi hakkında analizler yapmışlar hem de EIDD 2801 molekülünün tedavi ve profilaksideki etkinliğini incelemişler.
26 ülkeden 91 merkezde yürütülmüş olan 13 yaş ve üzeri hastaların dahil edildiği çift kör randomize kontrollü çalışmanın sonuçlarına göre 42. güne kadar mortalite; posakonazol kolunda %15 ve vorikonazol kolunda ise %21 tespit edilmiş.
02.03.2021 tarihinde Lancet inf. dis. dergisinde online olarak yayınlanan açık etkietli randomize kontrollü çalışmada HIV ve tüberküloz infeksiyonu birlikte olan yeni tanı almış hastalarda rifampin içeren anti-tbc tedavi alırken birlikte alınan raltegravir (230 hasta) ve efavirenz (227) temelli ART'ler kıyaslanmış. 48. hafta bakılan testlerde raltegravir kolunda %61, efavirenz kolunda %66 hastada viral süpresyonun sağlandığı gösterilmiş (-5.2%; 95% CI, -%14.0 ile %3,6). Bu sonuçlar non-inferiorite koşullarının sağlanmadığına işaret ediyor. 
Daha önce pre-print versiyonu yayınlanan; yoğun bakımda izlenen ve organ yetmezliği nedeniyle desteklenen hastalara ilk 24 saat içinde verilen tocilizumab (daha az hastada sarilumab) tedavisinin etkin olduğunu gösteren REMAP-CAP çalışması NEJM'de yayınlandı. 
İspanya'dan yapılan bu araştırmada; 2 ayrı kohort kullanılarak COVID-19 nedeniyle hastaneye başvuran hastalar 3 ayrı klinik fenotipe ayrıştırılmış. 
İspanya’dan yapılan bu araştırmada ciddi COVID-19 hastalarından alınan üst ve alt solunum yolu örneklerinde canlı virüsün daha uzun süre (4 haftaya kadar) tespit edildiği gösterilmiş. Aynı süre hafif ve ayaktan tedavi edilmiş hastalarda maksimum 10 gün olarak tespit edilmiş. Alınan örneklerde uzun süre canlı virüs varlığına yüksek nötralizan antikor varlığında bile rastlandığı belirtilmiş. Bu sonuçlar ciddi hastalar için uygulanması gereken karantina süresini etkileyecek gibi görünüyor. 
TÜBİTAK tarafından “COVID-19 ve Toplum: Salgının Sosyal, Beşeri ve Ekonomik Etkileri, Sorunlar ve Çözümler” başlıklı özel bir çağrıya çıkılmış ve bu çağrı kapsamında 97 adet proje desteklenmiştir. Çağrı kapsamında desteklenen projelerde elde edilen bulguların, ulaşılan hedeflerin ve öngörülen katkıların paylaşılacağı, tamamı TÜBİTAK YouTube Kanalında canlı yayınlanacak etkinlik 22-23 Şubat tarihlerinde düzenlenecektir.    
Lancet Infectious Diseases dergisinde 16.02.2021 tarihinde online olarak yayınlanan bu kılavuz; European Confederation of Medical Mycology, International Society for Human and Animal Mycology ve American Society for Microbiology ortak girişimi ile hazırlanmış.
Amerika’da 14.12.2020-18.01.2021 tarihleri arasında uygulanan yaklaşık 9.9 milyon doz PfizerBioNtech ve 7.5 milyon doz Moderna mRNA COVID-19 aşılamasından sonra ortaya çıkan ve CDC tarafından onaylanan anafilaksi oranları raporlanmış.
Moderna ve PfizerBioNtech aşısı olmuş hastaların dahil edildiği bu çalışmada, ikinci doz aşı olduktan ortalama 8 hafta sonra (3-14 hafta) alınan serum örneklerinde SARS-CoV-2 ve variantlarına karşı antikor ve hafıza B hücre yanıtları değerlendirilmiş.  
Clinical Infectious Diseases dergisinde 04.02.2021 tarihinde online olarak yayınlanan bu araştırmada VIRSTA ve PREDICT skorlama sistemlerinin ekokardiyografi öncesi Staphylococcus aureus bakteriyemisi olan hastalarda IE varlığını ön görmedeki başarıları değerlendirilmiş.
11 Nisan 2020 tarihinden bu yana düzenli olarak COVID-19 tedavisi önerilerini güncelleyen IDSA, 03.02.2021 tarihinde COVID-19 tedavi önerileri kılavuzunu yeniledi.