Sunumları izlemek için lütfen tıklayınız.

  • Kanser Hastalarında İnvaziv Fungal İnfeksiyonlar

    33 Yazar, 28 Konu, Güncel yaklaşımlar, yeni kılavuzlar devam...
    ONLINE KITAP
 International Immunocompromised Host Society (ICHS)'nin 2022-2024 dönemi başkanlığına Dr. Murat Akova seçildi. 
COVID-19'a karşı kullanılan sotrovimab ve casirivimab-imdevimab kokteylinin Omicron sonrası etkisiz kalması nedeni ile WHO bunların kullanımına karşı görüş verdi.
NEJM'de yayınlanan bir analizde Doksisiklin'in yalnız ciddi olmayan değil, hafif-orta Toplumsal Kökenli Pnömonide de etkili olduğu gösterildi. Analize 834 hasta içeren altı RKÇ alındı. Karşılaşma kollarında ise roxithromycin, spiramycin, erythromycin, ofloxacin, fleroxacin, ve levofloxacin vardı.
 Barcelona'da devam etmekte olan Avrupa Kardiyoloji Kongresi'nde sunulan bir bildiri ve konuyla ilgili Circulation dergisinde eş zamanlı yayınlanan bir makalede yoğun bakımda yatan COVID-19 hastalarının tam doz antikoagülasyonunun pıhtı ve emboli ile ilişkili olayları standart doz antikoagülasyona kıyasla daha etkili bir biçimde engelleyebileceğine işaret ediyor.
 Nature dergisinde 19 Ağustos 2022 tarihinde yayınlanan bir görüş yazısında elde mevcut aşılardan hangisi ile ne zaman hatırlatma dozu COVID-19 aşısı yapılması konusunda ayrıntılı bir değerlendirme yer alıyor.
Piperasilin-tazobaktam ve vankomisin kombinasyonu ilişkili akut böbrek hasarı riski ile ilgili literatürde yeni bir derleme ve orjinal makale yayınlandı.
ESCMID hafif/orta COVID-19 tedavi kılavuzu yayınlandı.
 Maymun çiçeği virüs infeksiyonu için yeni yayınlanan makaleleri kayıt altına alan ve erişim izni veren Poxreference isimli bir web sitesi mevcut. Bu siteden konuyla ilgili güncel yayınları izleyebilirsiniz...
İtalya'da yürütülen bu tek merkezli randomize kontrollü çalışmada B-D-Glukan rehberliğinde invaziv kandidiyazis açısından riskli hastalarda ampirik anti-fungal tedavinin erkenden sonlandırılmasının güvenli bir yaklaşım olduğu gösterilmiş. Ancak ilave çalışmalarla bu sonucun desteklenmesine ihtiyaç var. 
Yapılan Cochrane systematik derleme ve meta-analiz sonuçlarına göre; JAK inhbitörleri orta-ciddi COVID-19 hastalarında mortalite ve hastalığın ilerleme riskini azaltırken, yan etki sıklığında bir artışa neden olmuyor.
Çalışma MMRW'de yayınlandı ve CDC'den gelmekte. Önemli olan bulgu ise aşılanmayanlarda hastaneye yatış oranı aşısız olanların üç katı.
 CID'de Türkiye katkılı Beta-glukan'ın invazif fungal infeksiyon tanısında yerini değerlendiren makale yayınlandı.
 Annals of Internal Medicine'da yayınlanan NIH destekli bir araştırmanın sonuçlarına göre çay tüketenlerde tüm nedenlere bağlı ölüm riski %9-13 arasında daha düşük olarak gerçekleşiyor. İçilen çay miktarının artması kardiyovasküler, iskemik kalp hastalığı ve inme nedeniyle daha düşük sıklıkta ölüme neden oluyor. 
 Kurtuluş Savaşını taçlandıran, ülkemizin işgalcilerden ve onların işbirlikçilerinden temizlenmesinin simgesi olan 30 Ağustos Büyük Taaruz'un 100. yıldönümünü büyük bir coşkuyla kutluyor, bu zaferin önderi, modern Türkiye'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ü minnet ve şükran duygularıyla bir kez daha anıyoruz. 
 JAMA Internal Medicine'da 18 Ağustos 2022 tarihinde yayınlanan bir araştırmanın sonuçları 18.818 ayaktan izlenen COVID-19 hastası ile 93.179 infekte olmayan kişinin verilerinin kıyaslanmasını içeriyor.
 JAMA'da 16 Ağustos 2022'de yayınlanan bir araştırmanın sonuçları COVID-19 veya influenza nedeniyle hastaneye yatmış yaklaşık 94.000 hastada hastalığı takibeden 90 gün içinde gelişen venöz veya arteryel tromboembolik olayları kıyaslıyor. 
 Annals of Inteernal Medicine'da 23 Ağustos tarihinde yayınlanan bir makalede, Fransız araştırıcılar Biontech-Pfizer, Moderna, Oxford-AstraZeneca ve Janssen aşıları ile çeşitli vasküler komplikasyonların gelişimi arasındaki ilişkiyi araştırmışlar.
 Unutmayacağız...
Lancet hematology dergisinde yayınlanan bu randomize kontrollü çalışmanın sonuçları; persistan veya tekrar eden ateşi olan yüksek riskli nötropenik hastalarda PET-CT uygulamasının standart CT ile kıyaslandığında antibiyotik tedavisinin de-eskelasyonu veya kesilmesi konusunda daha başarılı şekilde yol gösterdiğini ortaya koyuyor.  
NEJM'de yayınlanan randomize plasebo kontrollü çalışmada, C vitamini infüzyon tedavisi alanlarda plasebo koluna göre 28. günde ölüm ve persistan organ disfonksiyonunun daha sık olduğu tespit edilmiş.