Sunumları izlemek için lütfen tıklayınız.

  • Kanser Hastalarında İnvaziv Fungal İnfeksiyonlar

    33 Yazar, 28 Konu, Güncel yaklaşımlar, yeni kılavuzlar devam...
    ONLINE KITAP
 28 Ocak 2023 tarihinde İstanbul'da yapılan "Cumhuriyet'in Yeni Yüzyılında Sağlık" panelinin video kaydını Youtube'da izleyebilirsiniz.
 FDA tarafından açıklanan, ancak henüz onaylanmayan plana göre her yıl bir kez tekrarlanacak COVID-19 aşıları, aynı influenza aşısına benzer bir strateji ile uygulanacak. 
 The New England Journal of Medicine'da 11 Ocak tarihinde yayınlanan ve FDA Aşı Komitesi üyesi bir bilim insanı tarafından kaleme alınan yazıda bivalan mRNA aşıları ile yapılan hatırlatma dozunun yeni varyantlara karşı standart mRNA aşılarından farklı bir bağışıklama oluşturmadığı ifade ediliyor. Hatırlatma dozlarının bu aşamada sadece ağır hastalık riski olan yaşlı ve immünsüpresif hasta popülasyonu için önerilmesi gerektiği, ancak gelecekte ağır hastalığa yol açabilen yeni bir varyant gelişmesi halinde buna karşı geliştirilecek aşıların tüm topluma uygulanabileceği belirtiliyor.
 2022'nin getirdiği tüm sıkıntıları unutacağımız başarı, sevinç, huzur ve mutluluk dolu bir 2023 dileği ile...
NEJM Evidence'da yayınlanan çalışmada İleri dirençli gram negatif infeksiyonlarda Kolistin'e karşı Kolistin + Meropenem karşılaştırıldı. Meropenem eklenmesinin yararı yok.
Yeni bir çalışma tek doz COVID-19 aşısının semptomların 3 haftadan sonraya uzamasını ya da Uzun COVID gelişmesini azalttığını gösterdi. Hiç aşılanmayanlara göre bu etki %29. İnfeksiyon öncesi aşılanlarda daha etkili iken, infeksiyon geçirdikten sonra aşılanmak da yararlı. Çalışma Antimicrobial Stewardship & Healthcare Epidemiology de yayınlandı.
Türkiye'den yayınlanan bir çalışmada erişkin kök hücre nakli alıcılarında latent TB ve INH profilaksisinin etkisi araştırıldı.
 9 Aralık 2022 Cuma günü çevrimiçi yapılacak Febril Nötropeni Güncelleme toplantısına ücretsiz katılım olanağı.
Bu çalışmada Rezafungin, Caspofungin ile karşılaştırıldı. Rezafungin haftada bir verilen bir ekinokandin. Çalışma Kandidemi ve invazif kandidiyazis olgularında yapıldı.
 Febril Nötropeni Derneği tarafından 9 Aralık 2022 tarihinde bir günlük Febril Nötropeni Güncelleme toplantısı düzenlenecektir. Toplantıda yeni ECIL-9 kılavuzları, EBMT tarafından kısa süre önce düzenlenen eğitim toplantısındaki konular ve yeni yayınlanmış kılavuzlar yerli ve yabancı uzmanlar tarafından tartışılacaktır. Toplantıya katılım için https://febrilnotropeni.serenaslive.com adresinden kayıt olmak gereklidir. 
Bilim Akademisi Derneği tarafından düzenlenecek olan "Cumhuriyet!in Yeni Yüzyılında Sağlık" isimli Konferans 28 Ocak 2023 Cumartesi günü İstanbul'da Yapı Kredi Kültür Loca'da saat 15:00'de gerçekleştirilecek. Halka açık olarak, Cumhuriyetimizin 100.yılında farklı disiplinlerde gerçekleştirilecek konferanslar dizisinin ilki bu Cumartesi günü yüzyüze yapılacak. Konferansın içeriği, Türkiye'nin çeşitli sağlık sorunlarını geleceğe yönelik bir bakış açısıyla tartışmayı hedefliyor. 
 Amerikan Ulusal Sağlık Enstitüleri (NIH) tarafından desteklenen ve 2022 yılı içinde önemli bilimsel veriler elde edilmesini sağlayan araştırmaların özetine ve ayrıntılarına haberimiz içeriğinden ulaşabilirsiniz.
 AD Index isimli kuruluş tarafından yıllık bazda yapılan ve h indeksi, son 5 yıldaki h indeksi, atıf sayıları gibi değişen parametrelerle tüm dünyada ve Türkiye'de eğitim kurumları ve bilim insanlarının sıralamasına dair verilere serbest erişim mümkün. Sıralamada Google Scholar verileri esas alınıyor. Benzeri bir sıralama Stanford Üniversitesi tarafından Scopus verileri temel alınarak da yapılıyor. Haberimiz içieriğindeki linklerden her iki veriye de serbest erişim mümkün.
Bu yıl COVID-19, Grip ve RSV'nin birliktre ve yoğun bir şekilde görülmesi nedeni ile firmalar üçüne karşı tek bir kombine aşı çalışmalarına başladı. 
Febril Nötropeni Derneği tarafından 27-29 Ekim 2017 tarihleri arasında Ankara'da düzenlenen 12. Febril Nötropeni Simpozyumu'nda gerçekleştirilen sunumların video kayıtları-slayt setleri İNFEKSİYON DÜNYASI, ONLINE TV-SUNU MERKEZİ'nde.
Tunus'tan yapılan ve CID'de yayınlanan randomize çalışmada COVID-19 geçirenlere çinko vermenin mortalite ve hastaned kalış üzerine olumlu etkisi olduğu gösterildi.
Lancet'te yayınlanan ve hastaneden taburcu edilen COVID-19 hastalarının izlemini araştıran kohort çalışma daha sonra yayınlanan ve aynı verileri kullanan başka bir çalışmadaki verilerle tutarsızlık gösterince incelemeye alındı.
Yapılan çalışmada kritik hastalarda erkenden anti-anaerob antibiyotik kullanımının mortaliteyi artırdığı gösterildi.
İllinois Üniversitesinde yapılan çalışmada GM-CSF+ Tc17 T hücrelerinin fungal pnömoniye karşı aşı ile bağışıklık kazanmada temel rölü olduğu gösterildi. Daha önce otommün hastalıklardaki rolü bilinen GM-CSF+ Tc17 T hücreleri bu etkilerini her hangi bir patoloji yapmadan gösteriyor. 
JAMA'da yayınlanan çalışmada önceden aşılananlarla aşı olmayanlar, booster alanlarla ilk aşıyı olanlar ve infeksiyon geçirenlerle infeksiyon geçirmeyenler karşılaştırılmış. Genelde aşı ve infeksiyon geçirmiş olmak COVID-19'a karşı koruyuculuk sağlıyor ama bu koruyucu etki zamanla azalmakta.