Sunumları izlemek için lütfen tıklayınız.

  • Kanser Hastalarında İnvaziv Fungal İnfeksiyonlar

    33 Yazar, 28 Konu, Güncel yaklaşımlar, yeni kılavuzlar devam...
    ONLINE KITAP
Bu çalışmada Rezafungin, Caspofungin ile karşılaştırıldı. Rezafungin haftada bir verilen bir ekinokandin. Çalışma Kandidemi ve invazif kandidiyazis olgularında yapıldı.
 Febril Nötropeni Derneği tarafından 9 Aralık 2022 tarihinde bir günlük Febril Nötropeni Güncelleme toplantısı düzenlenecektir. Toplantıda yeni ECIL-9 kılavuzları, EBMT tarafından kısa süre önce düzenlenen eğitim toplantısındaki konular ve yeni yayınlanmış kılavuzlar yerli ve yabancı uzmanlar tarafından tartışılacaktır. Toplantıya katılım için https://febrilnotropeni.serenaslive.com adresinden kayıt olmak gereklidir. 
PLOS ONE’da yayınlanan çalışmada son 10 yıl içerisinde antibiyotik kullanmak ile H. Zoster reaktivasyonunun yakın ilişkisi olduğu gösterildi.
Bu çok merkezli retrospektif çalışmada hematopoietik kök hücre nakli alıcısı olanlarda görülen Nocardia infeksiyonlarına ait klinik özellikler sunuluyor. 
ABD’de bir hastanede iyi temizlenmeyen çarşafların yol açtığı bir mukormikoz salgını saptandı. Ölüm oranı %38.
 
Yoğun bakımlarda probiyotik kullanımı, probiyotike bağlı kateter infeksiyonları (PACLI) ve ölüm sıklığını artırıyor. 23.000 hastada yapılan analiz CHEST 2022 kongresinde sunuldu.
JAMA dergisinde yoğun bakımda tedavi edilen ve mekanik ventilasyon desteği altında olan hastalar için SDD yaklaşımı ile standart bakımı kıyaslayan bir randomize kontrollü çalışma ve bir meta-analiz yayınlandı. 
JAMA'da yayınlanan çalışmada komplike idrar yolu infeksiyonları ve akut pyelonefrit tanısı alan hastalarda Cefepime/Enmetazobactam ile Piperacillin/Tazobactam karşılaştırıldı. Aradaki fark Cefepime/Enmetazobactam lehine bulundu.
İllinois Üniversitesinde yapılan çalışmada GM-CSF+ Tc17 T hücrelerinin fungal pnömoniye karşı aşı ile bağışıklık kazanmada temel rölü olduğu gösterildi. Daha önce otommün hastalıklardaki rolü bilinen GM-CSF+ Tc17 T hücreleri bu etkilerini her hangi bir patoloji yapmadan gösteriyor. 
JAMA'da yayınlanan çalışmada önceden aşılananlarla aşı olmayanlar, booster alanlarla ilk aşıyı olanlar ve infeksiyon geçirenlerle infeksiyon geçirmeyenler karşılaştırılmış. Genelde aşı ve infeksiyon geçirmiş olmak COVID-19'a karşı koruyuculuk sağlıyor ama bu koruyucu etki zamanla azalmakta.
CID'de yayınlanan bu çalışmada S. bovis ve C. septicum dışında kolorektal kanser ile ilişkili olabilecek kan kültüründe tespit edilen bakteriyel etkenler araştırılmış.
 ID Weekly'de sunulan çalışmaya göre 18 yaş üzerinde Güncellenmiş Moderna bivalan booster COVID-19'a karşı daha etkili. Kişinin daha önce COVID-19 geçirmiş olması sonucu etkilemiyor. 
Bu tek merkezli retrospektif çalışmada OXA-48 veya OXA-48 + NDM taşıyan Enterik bakterilere karşı seftazidim-avibaktam monoterapi ile kombinasyon tedaviler mukayese edilmiş.  
Yeni bir metaanaliz enterovirüsler ile Tip I diyabet ve adacık hücresi otoantikorları arasında yakın ilişki gösterdi. 
İskoçya'da yapılan bir araştırmada COVID-19 sonrası her 20 kişiden birisinin iyileşmediği ve 6-18 ayda %42'nin kısmen düzeldiği görüldü.
ChAdOx1 nCoV-19 (AstraZeneca/Oxford) COVID aşısının nazal versiyonu mukoza antikor yanıtı uyandırmak ve genel sistemik yanıt uyandırmak konusunda yeterli olmadı. Faz I çalışma ile ilgili açıklama Oxford Üniversitesinden yapıldı.
WHO, 19 fungal patojenin direnç gelişmesi nedeni ile insan sağlığı açısından risk olduğunu açıkladı. Bunlardan dört tanesi kritik öneme sahip.
Türkiye Cumhuriyetinin kuruluşunun 99.yılı kutlu olsun. Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ü ve bu büyük devrimin gerçekleşmesine katkıda bulunan tüm arkadaşlarını saygıyla anıyor, aziz hatıraları önünde saygıyla eğiliyoruz.