Sunumlara ulaşmak için lütfen tıklayınız.
.

  • Kanser Hastalarında İnvaziv Fungal İnfeksiyonlar

    33 Yazar, 28 Konu, Güncel yaklaşımlar, yeni kılavuzlar devam...
    ONLINE KITAP
JAMA'da yayınlanan bu randomize kontrollü çalışmada, ciddi hipoksemisi olan (>10 l/dk oksijen alan veya ventilatör desteği alan) hastalarda 12 mg deksametazon ile 6 mg deksametazonun etkinliklerinin benzer olduğu gösterilmiş. 
Lancet microbe dergisinde yayınlanan bu araştırmada; hvKp ilişkili primer karaciğer absesinin patogenezinde bu bakterilerin karaciğer makrofaj hücreleri tarafından yok edilmeye dirençli olmalarının önemi vurgulanmış. 
Bu derlemede yakın gelecek için umut vaad eden yeni antifungal moleküller (fosmanogepix, ibrexafungerp, olorofim, opelconazole, rezafungin) ayrıntılı olarak değerlendirilmiş. 
NEJM'de yayınlanan Aspergillus infeksiyonları ile ilgili derleme. 
Sayın Meslektaşlarımız,  Sizleri ülkemiz Enfeksiyon Hastalıkları Klinik Mikrobiyoloji ve Anesteziyoloji, Reanimasyon ve Yoğun Bakım hekimlerinin bakteriyemili hastaların tedavi süresine yaklaşımlarını değerlendirmek amacıyla hazırlamış olduğumuz anket çalışmasına davet ediyoruz. Ankete https://uniofqueensland.syd1.qualtrics.com/jfe/form/SV_6EXSB48DmMx8y6p  linkinden ulaşıp akıllı telefon veya bilgisayarlarınızdan doldurabilirsiniz. Toplam 16-18 sorudan oluşan anket 10 dk sürmektedir. Kimlik bilgileriniz gerekmemekte ve toplanmamaktadır. Katılımınız için şimdiden teşekkür ederiz. Saygılarımızla,
REMDACTA (randomize, plasebo kontrollü, çift kör, faz 3 çalışma) sonuçlarına göre; tocilizumab ve remdesivir kombinasyonun remdesivir+plaseboya kıyasla 'taburculuğa kadar geçen süre' ve 'mortalite' sonlanım noktaları üzerine olumlu bir etkisi yok. 
Extracorporeal Life Support Organization tarafından yürütülen ve 41 ülkeden 4892 hastanın dahil edildiği bu çalışmada 2020 boyunca ECMO desteği alan COVID-19 hastalarının 90 günlük mortalite oranlarının seyri ve buna etki eden faktörler analiz edilmiş.  
Clinical microbiology and infections dergisinde yayınlanan az sayıda hastanın dahil edildiği (n=47) restrospektif çalışmada, FDG-PET/CT kullanılarak COVID-19 ilişkili aortik hipermetabolizasyonun varlığı 10 hastada gösterilmiş. Her ne kadar daha önce de buna benzer çalışmalar yapılmış olsa da, inflammasyonun bir sekel mi yoksa devam eden bir süreç mi olduğu ve akut infeksiyondan sonra gelişebilecek aortik anevrizma veya diseksiyon benzeri komplikasyonların riski merak konusu. 
Kanada, ABD ve Suudi Arabistan'dan 44 YBÜ'nün katılımı ile gerçekleştirilen bu randomize kontrollü çalışmada; L rhamnosus GG kullanımının VAP gelişimi üzerine anlamlı bir etkisinin olmadığı gösterilmiş. 
NEJM'de yayınlanan ve BNTb162b2 aşısının 6 aylık takip boyunca etkinlik ve güvenlik verilerini analiz eden bu randomize, plasebo kontrollü, faz 1-2-3 çalışmada; aşı etkinliğinin takip boyunca giderek azalmakla beraber hala yüksek olduğunu ve ciddi yan etki oranlarının plasebo kolu ile benzer olduğunu gösteriyor.  
CMI'da yayınlanan bu derleme yazısında kan akımı infeksiyonlarında kullanılabilecek kültür bağımlı olmayan hızlı tanı metodları değerlendirilmiş. 
Antimicrobial Agents and Chemotherapy dergisinde yayınlanan bu vaka taktiminde; CRAB pnömonisi olan 52 yaşındaki bir hastada bakteriofaj (iv ve inhaler) kullanımının başarılı sonuçları rapor edilmiş. 
 Komplike Olmayan Kan Akımı İnfeksiyonlarının tedavisi için yeni bir uzlaşı kılavuzu yayınlandı.
Lancet Infectious Diseases dergisinde yayınlanan randomize kontrollü çalışmanının (CAP-PACT) sonuçlarına göre; hastanade tedavi edilen ve orta şiddetli toplum kökenli pnömonisi olan hastalarda uygulanan antimikrobial stewardship uygulaması geniş spektrumlu antibiyotik kullanımını azaltırken mortalite üzerine olumsuz bir etki etmiyor. 
Hollanda'da yapılan çalışmanın sonuçlarına göre; infekte nekrotizan pankreatit hastalarında erken dönemde yapılan girişim (drenaj) ile walled-off nekroz oluştuktan sonra yapılan girişim kıyaslandığında 6 aylık takipte komplikasyonlar açısından iki grup arasında fark olmadığı ve geç drenaj yapılan grupta takip sürecinde daha az sayıda girişime ihtiyaç duyulduğu tespit edilmiş.  
 Yeni sepsis kılavuzu yayınlandı. 
50 yaş ve üzeri değişik endikasyonlarla TNFi tedavisi alan 610 hastanın dahil edildiği randomize kontrollü çalışmada varicella zoster aşısının etkin ve güvenli olduğu gösterilmiş.  
İngilitere'de 6 ay-12 yaş grubunda yürütülen çift kör, randomize kontrollü çalışmanın sonuçlarına göre, komplike olmayan alt solunum yolu enfeksiyonlarının (Örn, akut bronşit) tedavisinde antibiyotik kullanımının (amoksisilin) gereksiz olduğu gösterilmiş.
İsrailde 60 yaş ve üzeri çok sayıda katılımcının yer aldığı bu çalışmada; doğrulanmış COVID-19 vakalarının ve ciddi hastalık oranlarının 3. doz (hatırlatma dozu) aşı olan grupta tam doz (2 doz) aşı olan gruba kıyasla anlamlı bir şekilde daha düşük olduğu tespit edilmiş.  
WHO SOLIDARITY çalışmasından sonra DISCOVERY çalışması da remdesivir tedavisinin hastanede yatan ve oksijen ihtiyacı olan COVID-19 hastalarında standart tedaviye ek bir fayda sağlamadığını gösteriyor.