Programa ulaşmak için lütfen tıklayınız.

  • Kanser Hastalarında İnvaziv Fungal İnfeksiyonlar

    33 Yazar, 28 Konu, Güncel yaklaşımlar, yeni kılavuzlar devam...
    ONLINE KITAP
CoronoVac aşısı güvenli olarak tespit edilmiş. Serokonversiyon oranları daha önce bildirilen inaktive aşı çalışmalarındakiler ile benzer ancak ilk kez bu araştırmada 60 yaş ve üzeri grup değerlendirilmiş.

Buna göre, ortaya çıkan yan etkiler hafif-orta şiddette olup en sık enjeksiyon bölgesinde ağrı yan etkisi rapor edilmiş. İzlemde ortaya çıkan 8 ciddi advers olayın hiçbirisi aşı ile ilişkilendirilmemiş. Faz 1 aşamasında 2 doz aşıyı (3ug) tamamlayan 24 hastanın hepsinde (%100), 6 ug aşı ile 2 doz aşı olan 23 hastanın da 22’sinde (%95,7) serokonversiyon belirlenmiş. Faz 2’de ise; 28. günde serokonversiyon oranı 1.5 ug kolunda %90,7, 3 ug kolunda %98 ve 6 ug kolunda %99 olarak bulunmuş. Bu sonuçlara göre CoronoVac aşısı güvenli olarak bildiriliyor. Ayrıca faz 3 araştırmalarda 3 ug dozunda aşı ile çalışmaların yapılması en uygun yaklaşım olarak öneriliyor.  

Makalenin tam metni için tıklayınız.

SocialDoctors İçerisinde Paylaş
 

Haber için kullanıcı değerlendirme ortalaması : 4.14