• Kanser Hastalarında İnvaziv Fungal İnfeksiyonlar

    33 Yazar, 28 Konu, Güncel yaklaşımlar, yeni kılavuzlar devam...
    ONLINE KITAP
Bir sayfada 10 haber gösterilmektedir.
02.03.2021 tarihinde Lancet inf. dis. dergisinde online olarak yayınlanan açık etkietli randomize kontrollü çalışmada HIV ve tüberküloz infeksiyonu birlikte olan yeni tanı almış hastalarda rifampin içeren anti-tbc tedavi alırken birlikte alınan raltegravir (230 hasta) ve efavirenz (227) temelli ART'ler kıyaslanmış. 48. hafta bakılan testlerde raltegravir kolunda %61, efavirenz kolunda %66 hastada viral süpresyonun sağlandığı gösterilmiş (-5.2%; 95% CI, -%14.0 ile %3,6). Bu sonuçlar non-inferiorite koşullarının sağlanmadığına işaret ediyor. 
 Veritabanının amacı topluma HIV ile ilgili kritik verileri sunmak. 
 New England Journal of Medicine dergisinin 26 Eylül 2019 tarihli sayısında yayınlanan bir olgu sunumu ve ilişkili makalede, Çin'de araştırıcıların CRISPR yöntemi ile CCR5 ablasyonu yapılmış hematopoietik kök hücre nakli yaptıkları HIV taşıyıcısı bir hastada CCR5 taşımayan kök hücrelerin 19 ay süreyle kanda sebat ettiği ve her hangi bir yan etki gözlenmediği rapor edliyor.
LFA ile kriptokok antijen bakılan AIDS/HIV olgularındaki sonuçlar..
ABD'de 10 yıl içerisinde HIV epidemisini elimine etmek planlarına uygun olarak FDA 2 tane HIV Kılavuzu yayınladı. Kılavuzlardan bir tanesi temas öncesi profilaksi, diğeri ise çocuklarda tedavi ile ilgili ilaç geliştirilmesini konu ediyor.
 Latent tüberkülozu olan HIV infeksiyonu olan hastalarda 1 aylık INH ve rifapentin kombinasyonu, 9 ay tek başına INH  verilmesi kadar etkin bulundu. 3000 hastada yapılan çalışma 14 Mart 2019 tarihli New England Journal of Medicine'da yayınlandı.
 Berlin ve Londra kod isimli iki hastaya Düsseldorf isimli yeni bir hasta katıldı.
TED'de yapılan bir konuşmada HIV'nin B subtipinin agresif AE subtipine kaydığını ve Filipinlerde ortaya çıkan hızlı yayılma anlatılıyor. 
 The New England Journal of Medicine dergisinin bugükü sayısında HIV infeksiyonu ve ilişkili renal hastalıklarla ilişkli bir derleme mevcut.
 1 Aralık Dünya AIDS günü nedeniyle ECDC tarafında yayınlanan rapor, WHO Avrupa bölgesinin dünyada AIDS insidensinin arttığı tek bölge olduğunu ortaya koyuyor. Bu bölgede hastaların %50'sinden fazlasına tanı hastalığın geç dönemlerinde konuyor.