• Kanser Hastalarında İnvaziv Fungal İnfeksiyonlar

    33 Yazar, 28 Konu, Güncel yaklaşımlar, yeni kılavuzlar devam...
    ONLINE KITAP
Bir sayfada 10 haber gösterilmektedir.
Biol Blood Marrow Transplant dergisinde kök hücre nakli sonrası infeksiyonlardan korunma başlıklı bir kılavuz yayınlandı. 
IDSA tarafından  ilki 2002'de yayınlanan immünizasyon temel prensiplerine ilişkin kılavuzun yenilenmiş haline ücretsiz erişim mümkün.
Vankomisin'in terapötik kullanımında doz, serum düzey izlenmesi ve diğer konular kılavuzda ele alınmakta. Kılavuz CID'de yayınlandı.
Alman Hematoloji ve Onkoloji Derneği "Febril nötropenik hastada akciğer infiltratları tanı ve tedavi kılavuzu" yayınladı.
Lancet Infectious Disease'de European Network for Infectious Diseases (EUNID)'in yüksek patojeniteli infeksiyon hastalıklarında infeksiyon kontrolü uzlaşması yayınlandı.
"Akut bakım ünitelerinde Karbapenem dirençli ya da karbapenemaz üreten Enterobakterlerin yaptığı infeksiyonların kontrolu" başlıklı yazı MMWR'da yayınlandı. 
American Heart Association'ın 26 Şubat'ta yayınladığı kılavuza derneğin web sitesinden serbest erişim mümkün
IDSA "Erişkin ve Çocuklarda influenza tanı, tedavi ve profilaksi ve kurumsal salgın idaresi" kılavuzunu yayınladı.
Infcetious Diseases Society of America'nın (IDSA) en son 2004 yılında yayınlanmış kandidiazis kılavuzunun 2009 güncellenmesi yayınlandı. Kılavuzun tamamına Clinical Infectious Diseases'in web sitesinden ücretsiz erişim mümkün.
IDSA'nın yeni kılavuzu Clinical Infectious Diseases dergisinin 15 Ocak 2009 sayısında yayınlandı. Kılavuza internet üzerinden ücretsiz erişim mümkün.