• Kanser Hastalarında İnvaziv Fungal İnfeksiyonlar

    33 Yazar, 28 Konu, Güncel yaklaşımlar, yeni kılavuzlar devam...
    ONLINE KITAP
Bir sayfada 10 haber gösterilmektedir.
Besin kaynaklı enfeksiyonları önlemek için marul ve ıspanak'a ionize radyasyon uygulanmasına FDA tarafından izin verildi.
CDC, 2001'de yayınladığı "havuzlarda fekal kirlenme" ile ilgili önerilerinde değişiklik yaptı.
İngiltere Antimikrobiyal Kemoterapi Derneği Hastane kökenli pnömonilere yaklaşım kılavuzunu yayınladı. Kılavuza tam metin erişim serbest.
İlk defa 2000 yılında yayınlanan Aspergillozis Tedavi Kılavuzu'nun yenilenmiş şekli CID'de yayınlandı.
Kılavuzun tamamına web sitemizden ücretsiz erişim mümkün.
Metaanalizde 2 ajanın evre 4 nötropeni, ANC'ye ulaşma zamanı ve kemik ağrısı üzerinde etkisine bakılmış. Buna göre tek doz pegfilgrastim, 10-14 gün filgrastime göre FN oranını azaltmada daha etkili.
Kılavuz Birinci Avrupa Lösemide infeksiyonlar konferansından (Conference on Infections in Leukaemia: ECIL1) sonra yayınlandı. 
IDSA (Infectious Diseases Society of America) ve America Toraks Derneğinin Erişkinlerde Toplumsal Kökenli Pnömoni Tedavi Kılavuzu CID'de yayınlandı.
American Heart Association (AHA) yayınladığı kılavuzda, dişle ilgili işlemlerde infektif endokardit riskine karşı profilaksiyi yüksek riskli hastalarla sınırladı.
30 Eylül- 1 Ekim 2005 tarihleri arasında Fransa'da yapılan "1st European Conference on Infections in Leukemia" (ECIL-1)  toplantısında toplam 6 başlıkta hazırlanan Avrupa FEN kılavuzunun tüm slaylarını ekli pdf dosyasında (dosya büyüklüğü 3.5 MB) bulabilirsiniz.