• Kanser Hastalarında İnvaziv Fungal İnfeksiyonlar

    33 Yazar, 28 Konu, Güncel yaklaşımlar, yeni kılavuzlar devam...
    ONLINE KITAP
Bir sayfada 10 haber gösterilmektedir.
CLSI kılavuzu Aeromonas, Bacillus, ve Vibrio spp, Abiotrophia ve Granulicatella; coryneform bakteri; Haemophilus, Actinobacillus, Cardiobacterium, Eikenella, ve Kingella grup gram-negatifler; ve intrensek vancomycin-dirençli Erysipelothrix, Lactobacillus, Leuconostoc, ve Pediococcus spp'yi kapsıyor.
Lyme hastalığı, insan granülositik anaplasmosis (daha önceden insan granulositik ehrlichiosis adıyla bilinen) ve babesiosis tanı tedavisine yönelik IDSA kılavuzu yayınlandı. Kılavuzun tamamına internet üzerinden ücretsiz erişim mümkün.
Journal of Antimicrobial Chemotherapy'de yayınlanan bir makalede British Society for Antimicrobial Chemotherapy'nin infektif endokarditten korunmayla ilişkili yeni önerileri açıklandı. Makaleye derginin web sitesinden ücretsiz erişmek mümkün.
EORTC lenfoma ve solid tümörlü erişkin hastalarda febril nötropeniyi önlemek için koloni stimule edici faktör kullanım rehberini yayınladı.
2000 yılında yayınlanan kılavuza 2006 yılı güncellemesi yapıldı. Genelde koloni stimüle edici faktörlerin profilaktik kullanımı yüksek riskli hastalar ve bazı özel risk gruplarında önerilmekte.
Tayvan Febril Nötropeni Kılavuzu Journal of Microbiology Immunology and Infection dergisinde yayınlandı. Tam metine ulaşabilirsiniz.
1998 yılında yayınlanan JFNSG kılavuzu, 2003 yılında aynı grup tarafından revize edildi ve kılavuz kararlarını valide etmek için 2 ayrı çalışma grubu kuruldu. Bu çalışma, bu gruplara ait ve cefepim monoterapisi ile cefepim + amikasin kombinasyonunu karşılaştırıyor.
Bakteriyel direnç artışına ve yeni antibiyotik gelişiminde azalmaya yol açan fazla ve yanlış antibiyotik kullanımına tepki olarak CARAT (Council for Appropriate and Rational Antibiotic Therapy) yerinde ve doğru antibiyotik seçiminde kılavuz olması için kriterler geliştirdi.
Adli süreçlerde görev alan infeksiyon hastalıkları uzmanları için IDSA tarafından hazırlanmış kılavuz.
Kılavuzun tamamına CDC web sitesinden ulaşmak mümkün