• Kanser Hastalarında İnvaziv Fungal İnfeksiyonlar

    33 Yazar, 28 Konu, Güncel yaklaşımlar, yeni kılavuzlar devam...
    ONLINE KITAP
Bir sayfada 10 haber gösterilmektedir.
Febril Nötropenik Hastalarda Tanı ve Tedavi Kılavuzu 2. Bölüm
Bu kılavuz Febril Nötropeni Çalışma Grubu tarafından hazırlanan ve geçtiğimiz yıl içinde taslak metni yayınlanan Febril Nötropenik Hastalarda Tanı ve Tedavi Kılavuzu'nun yenilenmiş son halini içermektedir. Kılavuz'un tam metni Flora Degisi'nin 2004 yılı ilk sayısında da yayınlanacaktır.
Clinical Infectious Diseases'in 15 Ocak 2004 sayısında yayınlanacak olan kılavuz 4 ana başlığı kapsıyor: 1)Mikrobiyoloji laboratuarının rolü 2)İnvaziv kandidiazis tedavisi 3)Mukokutanöz kandidiazisin tedavisi 4)İnvaziv kandidiazisin önlenmesi
Hematopoetik büyüme faktör kullanımı...
Febril Nötropenide genel kılavuzlar...
Fungal infeksiyon kılavuzları...
Febril nötropenide viral infeksiyonlar...
Febril nötropenide risk faktörleri...
Bakteriyel infeksiyon kılavuzları...
Kateter kullanımı...