• Kanser Hastalarında İnvaziv Fungal İnfeksiyonlar

    33 Yazar, 28 Konu, Güncel yaklaşımlar, yeni kılavuzlar devam...
    ONLINE KITAP
Bir sayfada 10 haber gösterilmektedir.
 IDSA tarafından yenilenen HAP/VAP kılavuzu yayınlandı.
 IDSA Aspergillosis kılavuzu Dernek web sitesinde serbest erişimli olarak yayınlandı.
 IDSA'in 2016 kandidiyazis kılavuzu yayımlnadı. Tam metin serbest erişim, IDSA sayfalarından mümkün...
 Avrupa Kardiyoloji Derneği'nin yeni infektif endokardit kılavuzu yayınlandı.
The National Institute for Health and Care Excellence (NICE) Antimikrobiyal Stewardship Kılavuzunun son şeklini yayınladı.
 2010'da yayınlanan kılavuzun güncellenmesi MMRW'de yayınlandı..
Nötropenik hastalarda granülosit transfüzyonunun yararı çok tartışmalı. Cochrane veri tabanında yayınlanan bir analiz bu soruya yanıt veriyor..
ESCMID - ESCB tarafından hazırlanan Biyofilm infeksiyonları kılavuzu yayınlandı.
 ESCMID Biyofilm Çalışma Grubu tarafından hazırlanan Biyofilm İnfeksiyonları Tanı ve Tedavi Kılavuzu 2014, Clinical Microbiology and Infection dergisinde yayınlandı. Kılavuzun tam metnine derginin web sitesinden serbest erişim mümkün.
Endokardit'ten korunmada Antitrombosit ve Antitrombin ajanlar; yeni bir yaklaşım..