Sunumları izlemek için lütfen tıklayınız.

  • Kanser Hastalarında İnvaziv Fungal İnfeksiyonlar

    33 Yazar, 28 Konu, Güncel yaklaşımlar, yeni kılavuzlar devam...
    ONLINE KITAP
Bir sayfada 10 haber gösterilmektedir.
Kılavuzda Allojeneik nakil dışında Febril nötropenik hastalarda görülen akciğer infiltratlarının tanı ve tedavisi incelenmekte.
Kan Kültürü Uygulama Kılavuzu yayınlandı..
ESCMID ve ECMM'den Mukormikoz Kılavuzu (Türkiye katkılı)..
Yaşlı hastalarda lactobacilli and bifidobacteria taşıyan probiyotik kullanımı antibiyotiğe bağlı diyare ve C. difficille'yi önlemede etkisiz. Çalışma çok merkezli, plasebo kontrollu ve randomize.
'ECIL 4 Bakteriyel Direnç Kılavuzu'na ilişkin 3 makale Haematologica dergisinin Aralık 2013 sayısında yayınlandı. Koordinatörlüğünü Dr. Murat Akova'nın yaptığı kılavuza derginin web sitesinden serbest erişim mümkün.
Clinical Microbiology and Infection dergisinde electronik ön baskı olarak yayınlanan kılavuz, mukormikoz ve phaeohyphomycosis konusunda yayınlanacak iki ayrı kılavuzla birlikte ESCMID/ECMM işbirliği ile hazırlanan nadir fungal infeksiyonlar kılavuzunu oluşturacak.
American Academy of Pediatrics çocuklardaki Akut Bakteriyel Sinuzit ile ilgili kılavuzu güncelledi. Buna göre solunum yolu yakınmaları olan çocukların %6-7'si akut bakteriyel sinüzite sahip.
Kılavuz HCV testleri ile ilgili ve MMWR'de yayınlandı..
Çeşitli hastalıklar nedeniyle biyolojik ajanlarla tedavi alan hastalarda TMP-SMX profilaksisinin yararlı olabileceği tartışılıyor. CID'nin 1 Haziran tarihli sayısında yayınlanan bir makale bu konuda kontrollü bir çalışma gerekliliğine işaret ediyor.
2008'de yayınlanan kılavuzun güncellemesi yayınlandı: Surviving Sepsis Campaign: International Guidelines for Management of Severe Sepsis and Septic Shock: 2012.