Sunumları izlemek için lütfen tıklayınız.

  • Kanser Hastalarında İnvaziv Fungal İnfeksiyonlar

    33 Yazar, 28 Konu, Güncel yaklaşımlar, yeni kılavuzlar devam...
    ONLINE KITAP
Bir sayfada 10 haber gösterilmektedir.
Clinical Infectious Diseases dergisinin 15 Ocak sayısında yayınlanan kılavuza derginin web sitesinden tam metin, ücretsiz erişim mümkün. 
British Medical Journal'da yayınlanan NICE nötropenik sepsis kılavuzuna derginin web sitesinden 7 günlük deneme üyelğine başvurarak erişebilirsiniz.
International Pediatric Fever and Neutropenia Guideline Panel tarafından hazırlanan Pediatrik Febril Nötropeni Kılavuzu Journal of Clinical Oncology dergisinde yayınlandı. Kılavuzu hazırlayanlar arasında Türkiye'den Prof. Dr. Rejin Kebudi de var.
Yazarları arasında Murat Akova ve Sevtap Arıkan-Akdağlı'nın da olduğu ESCMID Fungal İnfeksiyon Çalışma Grubu (EFISG) Candida kılavuzlarını yayınladı. 
Yazarları arasında Türkiye'den Sayın Rejin Kebudi'nin de yer aldığı ASCO Pediatrik Febril Nötropeni Kılavuzu yayınladı..
NICE kılavuzu sonrası dental girişim profilaksisi azalmasına rağmen endokardit riski etkilendi mi?
Amerikan İnfeksiyon Hastalıkları Derneği 2012 Diabetik Ayak tanı ve tedavi kılavuzunu yayınladı. Kılavuza internet üzerinden tam metin serbest erişim mümkün.
ECIL-4 (European Conference on Infections in Leukaemia) toplantısında onaylanan yeni kılavuzlar ve yenilemeler yayınlandı.
British Society for Antimicrobial Chemotherapy Infective Endocarditis Working Party tarafından yayınlanan 2004 yılındaki kılavuzun bir yenilemesi olan bu kılavuz, Journal of Antimicrobial Chemotherapy'nin web sitesinde "erken baskı" olarak yer alıyor.
Clinical Microbiology and Infection dergisinin Eylül ayındaki ek sayısında yayınlanan bir derleme erişkinlerde invaziv kandidiyazis tedavisini konu alıyor. 13 Avrupa ülkesinden 26  uzman tarafından hazırlanan makalenin yazarları arasında ülkemizden de iki bilim insanı yer alıyor. Derlemede invaziv kandidiyazis ile ilgili sık rastlanan sorunlara yönelik sorular ve bunlara verilen yanıtlar bulunmakta.