Febril Nötropeni Güncelleme Toplantısı
09 Aralık 2022Sunumları izlemek için lütfen tıklayınız.

  • Kanser Hastalarında İnvaziv Fungal İnfeksiyonlar

    33 Yazar, 28 Konu, Güncel yaklaşımlar, yeni kılavuzlar devam...
    ONLINE KITAP
Bir sayfada 10 haber gösterilmektedir.
Kılavuz HCV testleri ile ilgili ve MMWR'de yayınlandı..
Çeşitli hastalıklar nedeniyle biyolojik ajanlarla tedavi alan hastalarda TMP-SMX profilaksisinin yararlı olabileceği tartışılıyor. CID'nin 1 Haziran tarihli sayısında yayınlanan bir makale bu konuda kontrollü bir çalışma gerekliliğine işaret ediyor.
2008'de yayınlanan kılavuzun güncellemesi yayınlandı: Surviving Sepsis Campaign: International Guidelines for Management of Severe Sepsis and Septic Shock: 2012.
Clinical Infectious Diseases dergisinin 15 Ocak sayısında yayınlanan kılavuza derginin web sitesinden tam metin, ücretsiz erişim mümkün. 
British Medical Journal'da yayınlanan NICE nötropenik sepsis kılavuzuna derginin web sitesinden 7 günlük deneme üyelğine başvurarak erişebilirsiniz.
International Pediatric Fever and Neutropenia Guideline Panel tarafından hazırlanan Pediatrik Febril Nötropeni Kılavuzu Journal of Clinical Oncology dergisinde yayınlandı. Kılavuzu hazırlayanlar arasında Türkiye'den Prof. Dr. Rejin Kebudi de var.
Yazarları arasında Murat Akova ve Sevtap Arıkan-Akdağlı'nın da olduğu ESCMID Fungal İnfeksiyon Çalışma Grubu (EFISG) Candida kılavuzlarını yayınladı. 
Yazarları arasında Türkiye'den Sayın Rejin Kebudi'nin de yer aldığı ASCO Pediatrik Febril Nötropeni Kılavuzu yayınladı..
NICE kılavuzu sonrası dental girişim profilaksisi azalmasına rağmen endokardit riski etkilendi mi?
Amerikan İnfeksiyon Hastalıkları Derneği 2012 Diabetik Ayak tanı ve tedavi kılavuzunu yayınladı. Kılavuza internet üzerinden tam metin serbest erişim mümkün.