• Kanser Hastalarında İnvaziv Fungal İnfeksiyonlar

    33 Yazar, 28 Konu, Güncel yaklaşımlar, yeni kılavuzlar devam...
    ONLINE KITAP
Bir sayfada 10 haber gösterilmektedir.
British Society for Antimicrobial Chemotherapy Infective Endocarditis Working Party tarafından yayınlanan 2004 yılındaki kılavuzun bir yenilemesi olan bu kılavuz, Journal of Antimicrobial Chemotherapy'nin web sitesinde "erken baskı" olarak yer alıyor.
Clinical Microbiology and Infection dergisinin Eylül ayındaki ek sayısında yayınlanan bir derleme erişkinlerde invaziv kandidiyazis tedavisini konu alıyor. 13 Avrupa ülkesinden 26  uzman tarafından hazırlanan makalenin yazarları arasında ülkemizden de iki bilim insanı yer alıyor. Derlemede invaziv kandidiyazis ile ilgili sık rastlanan sorunlara yönelik sorular ve bunlara verilen yanıtlar bulunmakta.
IDSA ve ESCMID tarafından kadınlarda akut komplikasyonsuz sistit ve pyelonefrit tedavi kılavuzu yayınlandı..
ESCMID Fungal infeksiyonlar çalışma grubu tarafından hazırlanan "Kandida Tanı ve Tedavi Kılavuzu" ECCMID Kongresindeki workshop'lardan birinde sunuldu. Kılavuzun pdf formatındaki slayt seti ilişikte.
American Thoracic Society'nin yeni kılavuzu yayınlandı. Yoğun bakım hastalarında fungal infeksiyonların tedavisini konu alan kılavuza derneğin web sitesinden ücretsiz, tam metin erişim olanaklı.
Bu çalışmada IDSA kılavuzlarındaki kanıt düzeyleri incelenmiş. Sonuçlar pek iç açıcı değil.
ABD'de 2009'da 16.858 yeni olgu ve 12 infant ölümü bildirilmekte.
Yapılan bir çalışma, infantların anne sütü emmelerinin onları infeksiyona karşı koruduğu gösterildi.
Kılavuz MRSA'nın erişkin ve çocukta tedavisi ile ilgili..