Sunumları izlemek için lütfen tıklayınız.

  • Kanser Hastalarında İnvaziv Fungal İnfeksiyonlar

    33 Yazar, 28 Konu, Güncel yaklaşımlar, yeni kılavuzlar devam...
    ONLINE KITAP
Bir sayfada 10 haber gösterilmektedir.
IDSA ve ESCMID tarafından kadınlarda akut komplikasyonsuz sistit ve pyelonefrit tedavi kılavuzu yayınlandı..
ESCMID Fungal infeksiyonlar çalışma grubu tarafından hazırlanan "Kandida Tanı ve Tedavi Kılavuzu" ECCMID Kongresindeki workshop'lardan birinde sunuldu. Kılavuzun pdf formatındaki slayt seti ilişikte.
American Thoracic Society'nin yeni kılavuzu yayınlandı. Yoğun bakım hastalarında fungal infeksiyonların tedavisini konu alan kılavuza derneğin web sitesinden ücretsiz, tam metin erişim olanaklı.
Bu çalışmada IDSA kılavuzlarındaki kanıt düzeyleri incelenmiş. Sonuçlar pek iç açıcı değil.
ABD'de 2009'da 16.858 yeni olgu ve 12 infant ölümü bildirilmekte.
Yapılan bir çalışma, infantların anne sütü emmelerinin onları infeksiyona karşı koruduğu gösterildi.
Kılavuz MRSA'nın erişkin ve çocukta tedavisi ile ilgili..
Cinsel Yolla Bulaşan infeksiyonlar Kılavuzu 2010 - CDC
İndüksiyon tedavisi alan AML hastaları yüksek riskli kabul edilirken, konsolidasyonun yüksek risk taşımadıgını gösteren bir çalışma..