Sunumlara ulaşmak için lütfen tıklayınız.
.

  • Kanser Hastalarında İnvaziv Fungal İnfeksiyonlar

    33 Yazar, 28 Konu, Güncel yaklaşımlar, yeni kılavuzlar devam...
    ONLINE KITAP
Bir sayfada 10 haber gösterilmektedir.
Clinical Infectious Diseases dergisinde 04.02.2021 tarihinde online olarak yayınlanan bu araştırmada VIRSTA ve PREDICT skorlama sistemlerinin ekokardiyografi öncesi Staphylococcus aureus bakteriyemisi olan hastalarda IE varlığını ön görmedeki başarıları değerlendirilmiş.
 PLoS One dergisinde yayınlanan bir makale diabetes mellitus varlığının infektif endokarditi olan hastalarda anatomik komplikasyonların, sol ventrikül fonksiyon bozukluklarının sıklığının yanısıra mortaliteyi de artırdığını gösterdi. Makalenin tam metnine derginin web sitesinden erişim mümkün.
İnfektif endokardit sonrası iskemik stroke riski artmakta ancak uzun sürede bu riskin ne olduğu bilinmiyordu. Bu çalışma bu soruya yanıt vermekte..
İmplante edilen kardiyak cihazlarda gelişen mortalite ve morbiditeyi önlemek için antibiyotik kaplı zarf kullanımını araştıran randomize kontrollü çalışma.   
GAMES kohortundan elde edilen veriler incelenerek ayaktan tedavi ile yatırılarak tedavi karşılaştırılmış.
 Monash Üniversitesi internet üzerinden olası endokardit olgularında ekokardiyografi kullanımına ilişkin uzman görüşlerini almak için sekiz değişik olgu sunumuna dayalı bir anket yapıyor. Anket sonuçları sadece katılımcılara gönderilecek ve katılımcıların kimlikleri gizli tutulacak.
 The New England Journal of Medicine'ın bugünkü sayısında tüberküloz perikarditli bir hastanın ekokardiyografik görüntüleri, videosu ve kısa hasta bilgisi yer alıyor. Serbest erişim mümkün.
 296 hastada infektif endokardit yapan streptokok gruplarının dağılımı incelenmiş.En sık rastlananlar viridans grup streptokoklar. Operasyonla elde edilen kapak materyalinde etkeni göstermede en duyarlı yöntemin PCR olduğu belirtiliyor.
1990-2015 yılları arası Romatizmal kapak hastalığının dünyaya getirdiği yüke bakılmış.
 JAMA'nın 25 Nisan 2017 tarihli sayısında yayınlanan bir makale, 1998-2013 yılları arasında 75.829 hastada gelişmiş ilk epizod infektif endokardit olgularına ilişkin epidemiyolojik bir analiz sunuyor.