• Kanser Hastalarında İnvaziv Fungal İnfeksiyonlar

    33 Yazar, 28 Konu, Güncel yaklaşımlar, yeni kılavuzlar devam...
    ONLINE KITAP
Bir sayfada 10 haber gösterilmektedir.
 CID'de Türkiye katkılı Beta-glukan'ın invazif fungal infeksiyon tanısında yerini değerlendiren makale yayınlandı.
Alt solunum yolu infeksiyonu tanısı ile hastaneye kabul edilen hastalarda procalcitonin bakmanın antibiyotik kullanımı üzerine etkisine bakılmış.
 Uluslararası yapılan Türkiye katkılı bir araştırmada baseline tomografinin göğüs filminin yerini aldığı görülmekte.
Çalışma, azol tedavisi alan ve pozitif PCR olan hastalarda direnç görülüp görülmesiğine bakmış.  
Febril nötropenik pediyatrik hastalarda myeloid hücrelerde procalcitonin, C-reaktif protein, presepsin, ve soluble-triggering reseptör bakılmış. Çalışma Eskişehir Osmangazi Üniversitesinden.
Allojeneik kök hücre nakli sonrası invazif pulmoner fungal infeksiyon geçiren 10 hasta CT ve akciğer ultrasonu ile izlenmiş. 
Toplam 121 nöbette 0.500 ve üstü indeks çalışmaya alınmış.   
 1637 hastada yapılan incelemede %94 olguda malignite saptanmış. Yalnız 14 olguda bakteriyel üreme olmuş.
 Bu çalışmada yalancı pozitif GM sonuçları ile IgG düzey yüksekliği ilişkisi ve bunun yaş ile bağlantısı incelenmiş. 
Bu çalışmada hematoloji hastalarında invazif pulmoner aspergilloz tanısında yeni bir lateral flow device kullanımı anlatılıyor.