• Kanser Hastalarında İnvaziv Fungal İnfeksiyonlar

    33 Yazar, 28 Konu, Güncel yaklaşımlar, yeni kılavuzlar devam...
    ONLINE KITAP
Bir sayfada 10 haber gösterilmektedir.
 ABD'nin Seattle kentinde 19-23 Şubat 2023 tarihleri arasında yapılan Conference on Retroviruses and Opportunistic Infections (CROI) toplantısında sunulan bir bildiri 5 ilaçla yapılan 2 aylık tüberküloz tedavisinin standart 4 ilaçla yapılan 6 aylık tedavi kadar etkin olduğuna işaret ediyor.
NEJM'de yayınlanan bu yazıda LTBI yaklaşım ele alınmış. 
NEJM'de yayınlanan açık etiketli faz 3 randomize kontrollü çalışma sonuçları, 4 aylık rifapentin ve moksifloksasin içeren (rifapentin+INH+PRZ+Moksifloksasin) tedavi rejiminin 6 ay standart tedaviye kıyasla non-inferiority kriterlerini sağladığını gösteriyor. Ayrıca her iki tedavi kolunda grade 3 ve üzeri yan etki sıklığının benzer olduğu belirtiliyor.  
Yapılan Faz 2 randomize kontrollü araştırmada 40 seneden sonra onaylanan 2 yeni anti-tbc ilacın tek başlarına ve birlikte kullanıldığında QTc üzerine olan etkileri incelenmiş.
Güney Afrika’da yapılan 2923 hastanın (1139 RISK11+, 1784 RISK11-) değerlendirildiği çalışmada hastaların periferik kan örneklerinden bakılan RISK11 RNA signature yönteminin tanısal ve prognostik performansları ile RISK11 pozitif olan hastalarda haftalık yüksek doz INH ve rifapentin rejiminin tüberküloz gelişimini önlemedeki başarısı araştırılmış.
FDA, dirençli TB için Pretomanid'in bedaquilin ve Linezoid ile kombinasyonuna onay verdi.
D. Mellitus için yaygın olarak kullanılan Metformin, sağlılı bireyde Tüberkuloz'a doğal yanıtı güçlendiriyor..
 Journal of Antimicrobial Chemotherapy dergisinin Haziran 2019 tarihli sayısında yayınalanan bir farmakokinetik çalışma haftada bir uygulanan yüksek doz tigesiklinin MDR M. tuberculosis tedavisinde etkili olabileceğine işaret ediyor. Kullanılan doz hastaya bir haftada verilecek kümülatif dozun veya daha yüksek dozların bir defada uygulanması şeklinde (700-2880 mg). Bu uygulama ile ortaya çıkacak yan etkilerin daha az olacağı da gösterilmiş. 
 Dr. Şeref Özkara 24-27 Ekim 2018 tarihleri arasında Hollanda'nın Lahey kentinde yapılan The 49th Union World Conference on Lung Health kongresine ilişkin notlarını verem.org.tr sitesinden yayınladı.
Dünya Tüberkuloz günü nedeni ile Elsevier Tüberkuloz ile ilgili yayın koleksiyonunu açık erişime sundu. Yayınlara 20 Hazirana kadar serbest erişilebilecek.