Sunumları izlemek için lütfen tıklayınız.

  • Kanser Hastalarında İnvaziv Fungal İnfeksiyonlar

    33 Yazar, 28 Konu, Güncel yaklaşımlar, yeni kılavuzlar devam...
    ONLINE KITAP
Bir sayfada 10 haber gösterilmektedir.
 KLİMİK Derneğinin uluslararası yayın organı olan Infectious Diseases and Clinical Microbiology Dergisinin son sayısı online yayınlandı. Derginin bu sayısında son günlerin popüler akıllı zeka programı Chat GPT ile ilgili bir ropörtaj da yer alıyor.
Türkiye'den yapılan bir çalışmada erişkin kök hücre nakli merkezlerinde Karbapenem dirençli Gr (-) bakteri sürveyansının sonuçları değerlendirilmiş.
 KLİMİK Derneğinin uluslararası yayını olan Clinical Microbiology and Infection (IDCM) dergisinin son sayısı yayınlandı. Derginin içeriğine internet üzerinden tam metin, ücretsiz erişim mümkün. 
 Clinical Microbiology and Infection dergisinin Haziran 2019 sayısında Türkiye'de aşırı antibiyotik tüketimi ve direnç konulu bir makale yayınlandı.
 Frontiers in Medicine'ın özel sayısı "The Modern Face of Infections in Critcally Ill Patients" da yayınlanan makele, altta yatan ciddi hastalığı olan yaşlılarda gelişen infeksiyonların ayrıntılı bir derlemesini içeriyor.
 Infection dergisinde çevrimiçi yayınlanan çok merkezli retrospektif bir çalışmada pnömoni dışında herhangi bir nedenle daptomisin veya glikopeptid tedavisi alan febril nötropenik hastalar kıyaslanmış. Sonuçta iki araştırma kolu arasında anlamlı fark saptanmamış. 
 Türkiye'den yapılan çalışmada Brusella karaciğer tutulumu ve kan kültürünün pozitif ilişkisi gösterildi.
Karadeniz'den yayın: Ventilatör ilişkili pnömoniyi önlemede personel eğitimi..
 Febril nötropenik çocukalrda bakteremiyi saptamakta Il-6, IL-8 ve IL-10. Ege Üniversiteden yapılan bir çalışma.
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesinde Febril Nötropenik hastalarda Mannose-Binding Lectin, H-Ficolin ve Prokalsitonin çalışması.