Sunumları izlemek için lütfen tıklayınız.

  • Kanser Hastalarında İnvaziv Fungal İnfeksiyonlar

    33 Yazar, 28 Konu, Güncel yaklaşımlar, yeni kılavuzlar devam...
    ONLINE KITAP
Bir sayfada 10 haber gösterilmektedir.
Toplumsal kökenli solunum yolu infeksiyonlarında 2002-2009 arası Streptococcus pneumoniae ve Haemophilus influenzae direncinde değişim araştırılmış.
2011-2013 yılları arasında solunum yol infeksiyonlarında  Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae, Streptococcus pyogenes ve Moraxella catarrhalis dirençlerine bakılmış.
Mycoses'da Erciyes Üniversitesinden bir çalışma yayınlandı: "Epidemiology and cost implications of candidemia, a 6-year analysis from a developing country."
 The Lancet Infectious Diseases'in Haziran 2016 sayısında yayınlanan bir olgu sunumu atipik bir tetanus hastasının özelliklerini ve tetanus tanı ve tedavisi ile ilgili genel bilgileri derliyor.
 Clinical Microbiology and Infection dergisinin Kasım 2015 sayısında Türkiye'den 3 makale yayınlandı.
 International Journal of Infectious Diseases dergisinin Ağustos 2015  yayınlanan bir makalede, Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesinden araştırıcılar 41 Acinetobacter baumannii bakteremisi olan hastayı, 45 diğer Gram-negatif bakteremisi olan kontrol hasta grubu ile kıyaslayarak risk faktörlerini ve tedavi maliyetlerini rapor ediyor. Makalenin tamamına serbest erişim mümkün...
 Bugünkü haberimiz infeksiyon ve febril nötropeni dışı bir konuya ilişkin: The New Yorker dergisinin 31 Ağustos 2015 tarihli sayısında Elif Batuman tarafından kaleme alınan makalede Marmaray kazılarıyla İstanbul'un tarihine ilişkin şimdiye dek bilenenlerin nasıl değiştiği anlatılıyor. Makaleye derginin web sitesinden tam metin erişim mümkün...
Türkiye'de yapılan çalışmada Kırım Kongo N-IgM antikorları (2-3 gün) başlangıç serolojik markerı olarak saptandı. Akabinde GPC-IgM (4-6gün) ve IgG (5-6 gün)antikorları pozitif bulundu.
Hepatosplenomegali, parçölyak LAP ve safra kesesinde kalınlaşma, renal parankimde kabalaşma ve sıvı birikimi en sık rastlanan bulgular. 
Bir seri yazının sonuncusu olan Türk Uzman Görüşü-4 (TUG-4) Turkish Journal of Hematology'de yayınlandı. Bu makaleler hematolojik malignitelerde ve kök hücre nakli hastalarında invazif fungal hastalıkların yönetimini eldeki kanıtların ışığında en iyi hale getirmeyi amaçlamaktadır. İlk yazılar tanı ve tedaviyi özetlerken, bu makale invazif fungal hastalıkta risk kategorizasyonu ve profilaksiyi ele almaktadır.