Sunumları izlemek için lütfen tıklayınız.

  • Kanser Hastalarında İnvaziv Fungal İnfeksiyonlar

    33 Yazar, 28 Konu, Güncel yaklaşımlar, yeni kılavuzlar devam...
    ONLINE KITAP
Bir sayfada 10 haber gösterilmektedir.
 HÜTF'de 2001-2010 arası gözlenen 381 Candidemi atağı Mycoses dergisinde yayınlandı.
Türkiye'den Uzman Görüşlerinin ikincisi Turkish Journal of Hematology'de yayınlandı. Yayına tam metin ulaşmak mümkün.
 Renal transplant olgusunda Batı Nil virüsüne bağlı menengoensefalit. 
 Ülkemizden yapılan 3 yeni yayına haberimiz içeriğinden ulaşabilirsiniz. Piperacillin/tazobactam versus cefoperazon/sulbactam in adult low risk febrile neutropenia cases. Int J Clin Practice2014;68:230 An updated approach to healthcare-associated meningitis. Expert Rev Anti Infect Ther 2104 12:333 Evaluation of tularemia courses: a multicentre study from Turkey.
 Emerging Infectious Diseases'in Ağustos sayısında yayınlanan bir makale, Kızılırmak deltasında yakalanan farklı türden 13.377 kuş üzerinde saptanan kenelerin ayrımı yapılarak, bu kenelerde virüs araştırıldığına dair bir çalışmayı rapor ediyor. 
 Journal of Antimicrobial Chemotherapy'nin 4 Ağustos tarihli sayısında yayınlanan bir makale 2006 yılında Hacettepe Tıp Fakültesi'nde yatan bir hastadan izole edilen Acinetobacter pittii izolatının moleküler özelliklerini veriyor. Bu suş hem Türkiye'den yayınlanmış NDM-1 sentezleyen ilk Acinetobacter olmanın yanısıra, literatüredeki en eski NDM-1 (+) izolatlardan biri olma özelliğini de taşıyor.
İnvazif Fungal Hastalıklar ile ilgili dört Uzman Görüşü yazısından birincisi Turkish Journal of Hematology'de yayınlandı. İlk yazı Tedavi, ikinci ve üçüncü yazılar Tanı ve 4. yazı Profilaksi ve Risk grupları ile ilgili. Yazıya tam metin ulaşmak mümkün. Yazı aynı zamanda hem İngilizce, hem de Türkçe yayınlandı. Bir süre sonra yazıya PubMed'den de ulaşılabilecek.
Türkiye'den 9 olgu Emerging Infectious Diseases'da yayınlandı. Tam metin ulaşmak mümkün.
 Europena Journal of Clinical Microbiology and Infcetious Diseases dergisinin Mayıs 2014 sayısında elektronik olarak yayınlanan makale Türkiye ve Fransa'dan çalışmaya katılan 36 merkezin verilerini içeriyor. 
Ampirik tedavide Vorikonazol'e karşı Kaspofungin'in karşılaştırıldığı maliyet etkinlik analizi..