Sunumları izlemek için lütfen tıklayınız.

  • Kanser Hastalarında İnvaziv Fungal İnfeksiyonlar

    33 Yazar, 28 Konu, Güncel yaklaşımlar, yeni kılavuzlar devam...
    ONLINE KITAP
 Dört yıllık çalışmada posakonazol profilaksisi yapılan hastalarda GM takibine bakılmış. Breakthrough İA oranı %1.9. Bu 5 olguda GM pozitif ancak 30 tane yalancı pozitif GM var (PPV:%12). Bu hasta grubunda IA görülme olasılığı çok düşük olduğu için GM ile izleme önerilmemekte.
ABD'de hastaneye yatırılan Mukormukozis hastalarının sonuçları incelenmiş. Mortalite'de belirgin artış var..
 Florokinolon kullanımı MRSA riskini arttırır mı?
 İlk aşamada yapılacak Transözofageal ekokardiyografi yararlı..
Haematologica Dergisinin Aralık 2013 sayısında yayınlanan iki yeni ECIL kılavuzu ateşli nötropenik hastalardaki empirik antibakteriyel tedavi ile çoklu dirençli mikroorganizmalarla infeksiyon gelişmesi halinde uygulanacak tedavi seçeneklerini irdeliyor. Bu haberimizde her iki kılavuza Dr. Murat Akova tarafından yapılan yorumları sesli ve görüntülü olarak izleyebilirsiniz. Her iki kılavuza da Haematologica web sitesinden ücretsiz erişim mümkün. Bu kılavuzlar ve febril nötropeni konusunda yayınlanmış diğer tanı ve tedavi kılavuzları 29-30 Mart 2014 tarihlerinde Ankara'da yapılacak Febril Nötropeni Kılavuz Toplantısı'nda ayrıntılı olarak tartışılacak.
MD Anderson kaynaklı çalışmada AML indüksiyon tedavisinde azol profilaksisine karşı ekinokandin profilaksisi karşılaştırılmış.
Hematolojik malignitelerde Candida kefyr artıyor. C. kefyr daha çok yaz aylarında gözükmekte.