Sunumları izlemek için lütfen tıklayınız.

  • Kanser Hastalarında İnvaziv Fungal İnfeksiyonlar

    33 Yazar, 28 Konu, Güncel yaklaşımlar, yeni kılavuzlar devam...
    ONLINE KITAP
Bir sayfada 10 haber gösterilmektedir.
48 saatten fazla mekanik ventilasyon ya da ECMO alan COVID-19 hastaları için bu monoklonal antikor kullanlabilecek.
 HORIZON 2020 kapsamında içinde Türkiye'nin de olduğu bir AB projesi olan VACCELERATE, COVID-19 klinik aşı çalışmalarının koordinasyonunu hedefleyen bir yapı içermekte. Bu projenin hedeflerini belirlemek için basit bir ankete yanıt verilmesi isteniyor. Ankete katılım sağlık personeli olsun veya olmasın herkes için geçerli. Lütfen haberimiz içeriğindeki kısa (Türkçe) anketi yanıtlayınız ve yakınlarınızın ve çevrenizdekilerin de yanıtlamasını sağlayınız.
 Dünya Sağlık Örgütü'nün Stratejik Danışma Kurulu (SAGE) 23-26 Mart 2023'te yaptığı toplantı sonrası COVID-19 aşılanması için   yüksek, orta ve düşük rsikli olmak üzere 3 grup belirleyip, 6-12 arayla rapelin sadece yüksek risk grubuna yapılmasını önermeye karar verdi.
 Clinical Microbiology and Infection dergisinin web sitesinde 12 Mart 2023 tarihinde yayınlanan bir meta-analiz, COVID-19 ilişkili 958 mukormikoz olgusunun meta-analizini içeriyor. Çalışma Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı araştırıcıları tarafından uluslararası katılımla gerçekleştirilmiş.
 Nature dergisinde 10 Şubat 2023 tarihinde yayınlanan bir haber, MedRxiv'de yayınlanan ve henüz peer-review bir dergiye kabul edilmemiş bir makaleye atıfta bulunarak, molnupiravir kullanımının yeni SARS-CoV-2 mutantlarının ortaya çıkmasına neden olabileceğini ifade ediyor.
 FDA tarafından açıklanan, ancak henüz onaylanmayan plana göre her yıl bir kez tekrarlanacak COVID-19 aşıları, aynı influenza aşısına benzer bir strateji ile uygulanacak. 
 The New England Journal of Medicine'da 11 Ocak tarihinde yayınlanan ve FDA Aşı Komitesi üyesi bir bilim insanı tarafından kaleme alınan yazıda bivalan mRNA aşıları ile yapılan hatırlatma dozunun yeni varyantlara karşı standart mRNA aşılarından farklı bir bağışıklama oluşturmadığı ifade ediliyor. Hatırlatma dozlarının bu aşamada sadece ağır hastalık riski olan yaşlı ve immünsüpresif hasta popülasyonu için önerilmesi gerektiği, ancak gelecekte ağır hastalığa yol açabilen yeni bir varyant gelişmesi halinde buna karşı geliştirilecek aşıların tüm topluma uygulanabileceği belirtiliyor.
Yeni bir çalışma tek doz COVID-19 aşısının semptomların 3 haftadan sonraya uzamasını ya da Uzun COVID gelişmesini azalttığını gösterdi. Hiç aşılanmayanlara göre bu etki %29. İnfeksiyon öncesi aşılanlarda daha etkili iken, infeksiyon geçirdikten sonra aşılanmak da yararlı. Çalışma Antimicrobial Stewardship & Healthcare Epidemiology de yayınlandı.
Tunus'tan yapılan ve CID'de yayınlanan randomize çalışmada COVID-19 geçirenlere çinko vermenin mortalite ve hastaned kalış üzerine olumlu etkisi olduğu gösterildi.
Lancet'te yayınlanan ve hastaneden taburcu edilen COVID-19 hastalarının izlemini araştıran kohort çalışma daha sonra yayınlanan ve aynı verileri kullanan başka bir çalışmadaki verilerle tutarsızlık gösterince incelemeye alındı.