Sunumları izlemek için lütfen tıklayınız.

  • Kanser Hastalarında İnvaziv Fungal İnfeksiyonlar

    33 Yazar, 28 Konu, Güncel yaklaşımlar, yeni kılavuzlar devam...
    ONLINE KITAP
Bir sayfada 10 haber gösterilmektedir.
COVID-19'a karşı kullanılan sotrovimab ve casirivimab-imdevimab kokteylinin Omicron sonrası etkisiz kalması nedeni ile WHO bunların kullanımına karşı görüş verdi.
Çalışma MMRW'de yayınlandı ve CDC'den gelmekte. Önemli olan bulgu ise aşılanmayanlarda hastaneye yatış oranı aşısız olanların üç katı.
COVID-19'a karşı kullanılan sotrovimab ve casirivimab-imdevimab kokteylinin Omicron sonrası etkisiz kalması nedeni ile WHO bunların kullanımına karşı görüş verdi.
 Barcelona'da devam etmekte olan Avrupa Kardiyoloji Kongresi'nde sunulan bir bildiri ve konuyla ilgili Circulation dergisinde eş zamanlı yayınlanan bir makalede yoğun bakımda yatan COVID-19 hastalarının tam doz antikoagülasyonunun pıhtı ve emboli ile ilişkili olayları standart doz antikoagülasyona kıyasla daha etkili bir biçimde engelleyebileceğine işaret ediyor.
 Nature dergisinde 19 Ağustos 2022 tarihinde yayınlanan bir görüş yazısında elde mevcut aşılardan hangisi ile ne zaman hatırlatma dozu COVID-19 aşısı yapılması konusunda ayrıntılı bir değerlendirme yer alıyor.
 JAMA Internal Medicine'da 18 Ağustos 2022 tarihinde yayınlanan bir araştırmanın sonuçları 18.818 ayaktan izlenen COVID-19 hastası ile 93.179 infekte olmayan kişinin verilerinin kıyaslanmasını içeriyor.
 JAMA'da 16 Ağustos 2022'de yayınlanan bir araştırmanın sonuçları COVID-19 veya influenza nedeniyle hastaneye yatmış yaklaşık 94.000 hastada hastalığı takibeden 90 gün içinde gelişen venöz veya arteryel tromboembolik olayları kıyaslıyor. 
ESCMID hafif/orta COVID-19 tedavi kılavuzu yayınlandı.
 Annals of Inteernal Medicine'da 23 Ağustos tarihinde yayınlanan bir makalede, Fransız araştırıcılar Biontech-Pfizer, Moderna, Oxford-AstraZeneca ve Janssen aşıları ile çeşitli vasküler komplikasyonların gelişimi arasındaki ilişkiyi araştırmışlar.
Yapılan Cochrane systematik derleme ve meta-analiz sonuçlarına göre; JAK inhbitörleri orta-ciddi COVID-19 hastalarında mortalite ve hastalığın ilerleme riskini azaltırken, yan etki sıklığında bir artışa neden olmuyor.