Sunumları izlemek için lütfen tıklayınız.

  • Kanser Hastalarında İnvaziv Fungal İnfeksiyonlar

    33 Yazar, 28 Konu, Güncel yaklaşımlar, yeni kılavuzlar devam...
    ONLINE KITAP
Bir sayfada 10 haber gösterilmektedir.
Lancet'te yayınlanan ve İngilitere'de yapılan bu büyük ölçekli kohortta, omikron varyant ilişkili infeksiyonların delta varyanta göre ciddi sonlanım noktaları ile daha az oranda ilişkili olduğu; ancak bunun yaş grupları arasında farklılıklar gösterebildiği tespit edilmiş. Ayrıca aşılanmanın bu sonlanım noktaları üzerine etkileri de her iki varyant için mukayese edilmiş.  
Progresyon riski yüksek hafif-orta COVID-19 olgularında sotrovimab kullanımı; hastaneye yatışları, mortaliteyi, ciddi hastalığa ilerleme riskini ve acil başvurularını anlamlı ölçüde azaltıyor.  
OFID dergisinde yayınlanan bu geniş çaplı çalışmada diğer pnömoni etkenlerine kıyasla SARS-CoV-2'nin demans ile daha yüksek oranda ilişkili olduğu gösterilmiş.  
NIH tarafından düzenli olarak yayınlanan COVID-19 tedavi kılavuzu güncellendi. Bir önceki kılavuza göre ayaktan tedavi edilen COVID-19 hastalarının tedavisinde ve PreP önerilerinde yeni güncellemeler var.
Long COVID ile ilgili ESCMID bir kılavuz yayınladı.
Cefiderocol ile yapılan iki faz 3 çalışmanın (APEKS-NP ve CREDIBLE-CR) verileri kullanılarak gerçekleştirilen bu analizde, metalo-beta-laktamaz üreten gram-negatif bakterilerin tedavisinde cefiderocol kullanımının en uygun diğer tedavi alternatiflerine kıyasla daha iyi klinik sonuçlarla ilişkili olduğu gösterilmiş.  
Bu faz 3, çift kör, plasebo kontrollü, randomize kontrollü çalışmada; daha önce aşı olmamış, hafif-orta COVID-19 ile uyumlu bulguları olan ve hastalık progresyonu açısından en az 1 risk faktörü olan hastalarda molnupiravir kullanımının hastayaneye yatış ve ölümleri anlamlı oranda azalttığı tespit edilmiş.
Katar'da yapılan ve NEJM'de yayınlanan bu çalışmada, daha önce SARS-CoV-2 infeksiyonu geçirmenin (en az 90 gün önce gösterilen PCR pozitifliği); alfa, beta, delta ve omicron varyantlarına karşı ne ölçüde koruyucu olduğu araştırılmış. 
CMI'da yayınlanan bu çift kör, plasebo kontrollü, randomize kontrollü çalışmada (n=231), favipiravirin hafif COVID-19 olgularında viral klerense kadar geçen süre üzerine etkisi araştırılmış. Bunun yanı sıra; semptomların iyileşmesi, hastaneye yatış, yoğun bakıma yatış ve yan etkiler açısından da favipiravir alan hastalar plasebo alan hastalarla karşılaştırılmış. Sonuç olarak; favipiravir tüm sonlanım noktaları açısından plasebo koluyla benzer bulunmuş.  
NEJM de yayınlanan bu faz 2-3 randomize (2:1) kontrollü çalışmanın sonuçlarına göre 5-11 yaş grubunda 21 gün arayla yapılan 10-ug doz Pfizer-BioNtech aşısı etkin ve güvenilir görünüyor. Yine de bu yaş grubunda rutin aşılamanın önerilmesinden önce cevaplanması gereken sorular var.