Sunumları izlemek için lütfen tıklayınız.

  • Kanser Hastalarında İnvaziv Fungal İnfeksiyonlar

    33 Yazar, 28 Konu, Güncel yaklaşımlar, yeni kılavuzlar devam...
    ONLINE KITAP
Bir sayfada 10 haber gösterilmektedir.
 FDA tarafından açıklanan, ancak henüz onaylanmayan plana göre her yıl bir kez tekrarlanacak COVID-19 aşıları, aynı influenza aşısına benzer bir strateji ile uygulanacak. 
 The New England Journal of Medicine'da 11 Ocak tarihinde yayınlanan ve FDA Aşı Komitesi üyesi bir bilim insanı tarafından kaleme alınan yazıda bivalan mRNA aşıları ile yapılan hatırlatma dozunun yeni varyantlara karşı standart mRNA aşılarından farklı bir bağışıklama oluşturmadığı ifade ediliyor. Hatırlatma dozlarının bu aşamada sadece ağır hastalık riski olan yaşlı ve immünsüpresif hasta popülasyonu için önerilmesi gerektiği, ancak gelecekte ağır hastalığa yol açabilen yeni bir varyant gelişmesi halinde buna karşı geliştirilecek aşıların tüm topluma uygulanabileceği belirtiliyor.
Yeni bir çalışma tek doz COVID-19 aşısının semptomların 3 haftadan sonraya uzamasını ya da Uzun COVID gelişmesini azalttığını gösterdi. Hiç aşılanmayanlara göre bu etki %29. İnfeksiyon öncesi aşılanlarda daha etkili iken, infeksiyon geçirdikten sonra aşılanmak da yararlı. Çalışma Antimicrobial Stewardship & Healthcare Epidemiology de yayınlandı.
Tunus'tan yapılan ve CID'de yayınlanan randomize çalışmada COVID-19 geçirenlere çinko vermenin mortalite ve hastaned kalış üzerine olumlu etkisi olduğu gösterildi.
Lancet'te yayınlanan ve hastaneden taburcu edilen COVID-19 hastalarının izlemini araştıran kohort çalışma daha sonra yayınlanan ve aynı verileri kullanan başka bir çalışmadaki verilerle tutarsızlık gösterince incelemeye alındı.
JAMA'da yayınlanan çalışmada önceden aşılananlarla aşı olmayanlar, booster alanlarla ilk aşıyı olanlar ve infeksiyon geçirenlerle infeksiyon geçirmeyenler karşılaştırılmış. Genelde aşı ve infeksiyon geçirmiş olmak COVID-19'a karşı koruyuculuk sağlıyor ama bu koruyucu etki zamanla azalmakta.
 ID Weekly'de sunulan çalışmaya göre 18 yaş üzerinde Güncellenmiş Moderna bivalan booster COVID-19'a karşı daha etkili. Kişinin daha önce COVID-19 geçirmiş olması sonucu etkilemiyor. 
İskoçya'da yapılan bir araştırmada COVID-19 sonrası her 20 kişiden birisinin iyileşmediği ve 6-18 ayda %42'nin kısmen düzeldiği görüldü.
ChAdOx1 nCoV-19 (AstraZeneca/Oxford) COVID aşısının nazal versiyonu mukoza antikor yanıtı uyandırmak ve genel sistemik yanıt uyandırmak konusunda yeterli olmadı. Faz I çalışma ile ilgili açıklama Oxford Üniversitesinden yapıldı.
NEJM'de yayınlanan  COVID-OUT çalışmasına göre metformin, ivermectin ve fluvoxamine-COVID-19 ciddiyetini azaltmak, hastaneye yatışı azaltmak ve ölümü azaltmakta etkili değil.Çalışma 1000'in üzerinde fazla kilolu ya da obez bireylerde yapıldı.