• Kanser Hastalarında İnvaziv Fungal İnfeksiyonlar

    33 Yazar, 28 Konu, Güncel yaklaşımlar, yeni kılavuzlar devam...
    ONLINE KITAP
Bir sayfada 10 haber gösterilmektedir.
 11 Eylül 2023 tarihinde FDA, Moderna ve Pfizer-Biontech tarafından XBB.1.5 Omicron subvaryantına karşı geliştirilen yeni COVID-19 aşılarının kullanımına onay verdi. Aşılar 6 ay üzeri yaştaki kişiler için uygulanabilecek.
ABD'de yapılan bir çalışmada COVID-19 aşısı sonrası myokardit bildirimleri incelenmiş. Buna göre COVID-19 aşısı sonrası myokardit bildirimleri tüm yaş ve cinsiyet gruplarında artmakta. 
İngiltere'de BioNTech'in iki mRNA aşısı; BNT162b2 ve mRNA-1273 için felç riskini artırıp artırmadığını görmek amacı ile çalışma yapıldı.
Buna göre COVID-19 aşıları çocuklar, bağışıklık sistemi bozuk olanlar, kronik hastalığı olanlar ve gebe kadınlar da dahil olmak üzere tüm toplum için güvenilir. Yazıda aşı karşıtlığının topluma zararına da değinilmekte.
CID'de yayınlanan bir çalışmada bir hastanede COVID-19 taraması sonrası incelenen ve HIV testi yapılan 32,000 hastada COVID-19 pozitif olanların %47'sinde yalancı HIV test pozitifiliği saptanırken, COVID-19 negatif olanlarda bu oran %23.
FDA, oral antiviral Paxlovid (nirmatrelvir tablet ve ritonavir tablet)'i erişkinlerde ciddi progresyon gösterme olasılığı olan COVID-19 için onayladı.
48 saatten fazla mekanik ventilasyon ya da ECMO alan COVID-19 hastaları için bu monoklonal antikor kullanlabilecek.
 HORIZON 2020 kapsamında içinde Türkiye'nin de olduğu bir AB projesi olan VACCELERATE, COVID-19 klinik aşı çalışmalarının koordinasyonunu hedefleyen bir yapı içermekte. Bu projenin hedeflerini belirlemek için basit bir ankete yanıt verilmesi isteniyor. Ankete katılım sağlık personeli olsun veya olmasın herkes için geçerli. Lütfen haberimiz içeriğindeki kısa (Türkçe) anketi yanıtlayınız ve yakınlarınızın ve çevrenizdekilerin de yanıtlamasını sağlayınız.
 Dünya Sağlık Örgütü'nün Stratejik Danışma Kurulu (SAGE) 23-26 Mart 2023'te yaptığı toplantı sonrası COVID-19 aşılanması için   yüksek, orta ve düşük rsikli olmak üzere 3 grup belirleyip, 6-12 arayla rapelin sadece yüksek risk grubuna yapılmasını önermeye karar verdi.
 Clinical Microbiology and Infection dergisinin web sitesinde 12 Mart 2023 tarihinde yayınlanan bir meta-analiz, COVID-19 ilişkili 958 mukormikoz olgusunun meta-analizini içeriyor. Çalışma Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı araştırıcıları tarafından uluslararası katılımla gerçekleştirilmiş.