• Kanser Hastalarında İnvaziv Fungal İnfeksiyonlar

    33 Yazar, 28 Konu, Güncel yaklaşımlar, yeni kılavuzlar devam...
    ONLINE KITAP
Bir sayfada 10 haber gösterilmektedir.
 Nature dergisinde 2 Şubat 2023 tarihinde yayınlanan bir makale COVID-19'a karşı yeni geliştirilmesi planlanan aşıların güncel bir derlemesini içeriyor.
Reseptör bağlayıcı bölgesinde (K417N, E484K, N501Y) üç kritik mutasyon taşıyan bu yeni variant muhtemelen daha bulaşıcı ve bağışık yanıttan (örn, nötralizan antikor) kaçışta daha başarılı. 
İspanya’dan yapılan bu araştırmada ciddi COVID-19 hastalarından alınan üst ve alt solunum yolu örneklerinde canlı virüsün daha uzun süre (4 haftaya kadar) tespit edildiği gösterilmiş. Aynı süre hafif ve ayaktan tedavi edilmiş hastalarda maksimum 10 gün olarak tespit edilmiş. Alınan örneklerde uzun süre canlı virüs varlığına yüksek nötralizan antikor varlığında bile rastlandığı belirtilmiş. Bu sonuçlar ciddi hastalar için uygulanması gereken karantina süresini etkileyecek gibi görünüyor. 
Oxford-Astrazeneca ortaklığının ürettiği COVID-19 aşısı ile ilgili dikkat çekici bir araştırma daha yapıldı. 4 ayrı randomize çalışmanın bir arada analiz edildiği bu araştırmaya göre, tek doz aşının etkinliği %76 (22-90 gün arası dönemde) olarak raporlanmış. Eğer aşı 2 doz olarak uygulanırsa; 12 hafta arayla uygulanması daha kısa aralıkla uygulanmasına kıyasla daha etkin (%81,3 vs %55,1) olarak tespit edilmiş.
Moderna ve PfizerBioNtech aşısı olmuş hastaların dahil edildiği bu çalışmada, ikinci doz aşı olduktan ortalama 8 hafta sonra (3-14 hafta) alınan serum örneklerinde SARS-CoV-2 ve variantlarına karşı antikor ve hafıza B hücre yanıtları değerlendirilmiş.  
İspanya’dan yapılan bu araştırmada 282 kümelenme incelenmiş ve SARS-CoV-2 bulaş riskini etkileyen faktörler analiz edilmiş. 
Ayaktan tedavi edilen hasta grubunda kolşisin kullanımının, hastaneye yatırılma ve mortaliteden oluşan bileşik (composite) sonlanım noktasına etkisinin araştırıldığı randomize kontrollü çalışma sonuçları (COLCORONA) medRvix’te yayınlandı. 
25.01.2021 tarihinde Clinical Infectious Diseases (CID) dergisinde online olarak yayınlanan bu çalışmada, farklı gruplardan sağlık çalışanlarının COVID-19 aşısına karşı tutumları değerlendirilmiş. 
25.01.2021 tarihinde Clinical Infectious Diseases (CID) dergisinde online olarak yayınlanan bu çalışmada, farklı gruplardan sağlık çalışanlarının COVID-19 aşısına karşı tutumları değerlendirilmiş. 
 The New England Journal of Medicine'da 13 Ocak 2021 tarihinde online yayınlanan bir makalede yeni geliştirilen ve non-replikatif Adenovirus 26 vektörü kullanılan bir aşının Faz1-2 a sonuçları yayınlandı. Bu aşının kısa süre içinde Faz 3 sonuçlarının da yayınlanması bekleniyor.