Sunumlara ulaşmak için lütfen tıklayınız.
.

  • Kanser Hastalarında İnvaziv Fungal İnfeksiyonlar

    33 Yazar, 28 Konu, Güncel yaklaşımlar, yeni kılavuzlar devam...
    ONLINE KITAP
Bir sayfada 10 haber gösterilmektedir.
ABD'de Koronavirüs antikoru bakan 2 büyük laboratuvardaki 177.000 örneğin antikor incelenmesinde halen toplumun en fazla %10'unun virüs ile karşılaştığı gösterildi. Bu da koruyucu önlemlerin (maske-mesafe) çok sıkı bir şekilde uygulanmasına devam edilmesi gerektiğini göstermekte.  
NEJM'de yayınlanan çalılşmaya göre pnömonisi olan olgularda konvlesan plasma plaseboya göre mortalite ve ciddi sorunları önlemiyor. Çalışma pnömoni ile hastaneye yatırılan 333 COVID-19 hastasında yapıldı.
FDA hafif ya da orta şiddette COVID-19 olan ve ciddi COVID geliştirme riski olan erişkin ve pediatrik hastalarda casirivimab ve imdevimab'i birlikte kullanmak üzere acil onay verdi. 
Onay oksijen desteği, invaziv mekanik ventilasyon veya ECMO gerektiren erişkinler ve 2 yaş üzeri pediyatrik hastalar için verildi. 
Circulation'da yayınlanan çalışmaya göre 50 yaş ve altındaki obez hastalarda COVID-19 nedeni ile hastaneye yatış, hastanede ölüm ve mekanik ventilasyon riski daha yüksek. 
Bamlanivimab bir monoklonal antikor ve erişkin ve pediatrik kullanım için onay aldı.
5,085 ciddi olgudan elde edilen SARS-COV-2’de yapılan analizlerde ikinci dalga virüste spike proteinde Gly614 aminoasit polimorfizmi saptandı. Bu değişme hızlı yayılma ve enfeksiyona yol açıyor. Bu hastalar ilk tanıda nazofarenkste daha çok virüs taşıyorlar.
COVID-19 olanlarda IgG yanıtı azalırken, belirli bir alt grupta farklı olmakta; bunlar COVID-19’dan hızlı düzelen semptomatik COVID-19 hastaları. Bu grupta virüs spesifik IgG hızla artarken, düzelme de çabuk olmakta. Bu grubun aktif CD4 düzeyleri de yüksek.  
 COVID-19 döneminde yayın yapmak ve pre-print webinarı 2 Aralık'ta.
MMRW’de yayınlanan bir çalışmaya göre Hamile kadınlar COVID-19 olursa daha ağır seyrediyor.  Hamile kadınlarda yoğun bakıma yatma ve mekanik ventilasyon artarken, ölüm riski %70 artıyor. CDC bu çalışma için Koronovirüs testi pozitif olan 409,462 semptomatik kadından hamile olan 23,434 tanesini inceledi.