• Kanser Hastalarında İnvaziv Fungal İnfeksiyonlar

    33 Yazar, 28 Konu, Güncel yaklaşımlar, yeni kılavuzlar devam...
    ONLINE KITAP
Bir sayfada 10 haber gösterilmektedir.
 Clincal Infectious Diseases dergisinde 21 Eylül 2023 tarihinde yayınlanan bir makalede SHEA/IDSA/APIC kılavuzunda önerildiği biçimde MRSA ile enfekte veya kolonize hastaların temas izolasyonuna alınmasına gerek olmayabileceği tartışılıyor. Makaleye CID sayfalarından serbest erişim mümkün
 11 Eylül 2023 tarihinde FDA, Moderna ve Pfizer-Biontech tarafından XBB.1.5 Omicron subvaryantına karşı geliştirilen yeni COVID-19 aşılarının kullanımına onay verdi. Aşılar 6 ay üzeri yaştaki kişiler için uygulanabilecek.
 ADVANCE-ID (ADVANcing Clinical Evidence in Infectious Diseases) isimli Avustralyalı araştırıcıların liderliğinde uluslararası bir grubun oluşturduğu araştrma soruları ekli linkte sunulmuştur. Anketin infeksiyon hastalıkları, klinik mikrobiyoloji, klinik eczacılık ve yoğun bakım uzmanları veya bu dallarda eğitim gören kişiler tarafından cevaplanabileceği belirtiliyor. Grubun koordinasyonun yapanlardan birisi olan Dr. Abdullah Tarık Aslan halen Avustralya'da Brisbane'de Prof. David Paterson'ın danışanlığında doktora çalışmalarını yürüten bir Türk hekim ve araştırıcı.
 Hacettepe Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı tarafından hazırlanan, bazı seçilmiş enfeksiyon hastalıklarının tanı, tedavi ve izlemi ve bazı antibiyotiklerin klinik uygulamalarına yönelik algoritmalara serbest erişim mümkün. 
 LANCET'te yayınlanan çok merkezli yazıda Türkiye ve Suriye'deki deprem sonrası infeksiyon riski ve bunun yönetimi tartışılmakta. Yazı tam erişime açık...
CMI'de yayınlanan metanaliz sünnet olan erkeklerde HPV riskinin azaldığını gösterdi.
Bu kış solunum yolu infeksiyonları için antibiyotik gereksinimini karşılamada sıkıntı olmaması için Avrupa Komisyonu ve EMA bazı önlemler önerdi. Bunlar: . Anahtar antibiyotiklerin üretimini artırma . Firmalarla işbirliği kurarak gereksinim ve tedarik ağlarını izleme . Toplumsal farkındalik ve akılcı kullanım
Hepatit C'nin tanısı, yönetimi ve tedavisi ile ilgili AASLD-IDSA Kılavuzunun 2023 göncellenmesi yayınlandı
Fatal sonuçlanan Influenza veya COVID-19 pnömonisi sonrası solunum sistemi patoloji örnekleri Aspergillus açısından incelenmiş.
ABD'de yapılan bir çalışmada COVID-19 aşısı sonrası myokardit bildirimleri incelenmiş. Buna göre COVID-19 aşısı sonrası myokardit bildirimleri tüm yaş ve cinsiyet gruplarında artmakta.