Sunumları izlemek için lütfen tıklayınız.

  • Kanser Hastalarında İnvaziv Fungal İnfeksiyonlar

    33 Yazar, 28 Konu, Güncel yaklaşımlar, yeni kılavuzlar devam...
    ONLINE KITAP
Bir sayfada 10 haber gösterilmektedir.
 Clinical Microbiology and Infection dergisinin web sitesinde 12 Mart 2023 tarihinde yayınlanan bir meta-analiz, COVID-19 ilişkili 958 mukormikoz olgusunun meta-analizini içeriyor. Çalışma Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı araştırıcıları tarafından uluslararası katılımla gerçekleştirilmiş.
 Bir Innovative Medicines Initiative (IMI) projesi olan COMBACT-CARE içinde yapılan çok merkezli bir çalışma sonuçlarına göre karbapenem dirençli Enterobacterales infeksiyonlarındaki en önemli risk faktörleri önceden kolonizasyon, üriner kateter ve önceden antibiyotik kullanımı olarak saptanmış. Çalışmaya Türkiye'den katılan merkezler de mevcut.
 ABD'nin Seattle kentinde 19-23 Şubat 2023 tarihleri arasında yapılan Conference on Retroviruses and Opportunistic Infections (CROI) toplantısında sunulan bir bildiri 5 ilaçla yapılan 2 aylık tüberküloz tedavisinin standart 4 ilaçla yapılan 6 aylık tedavi kadar etkin olduğuna işaret ediyor.
 Open Forum Infectious Diseases dergisinin Ocak 2023 tarihli sayısında yayınlanan bir derlemede klinik önemi olan bazı fungus isimlerindeki değişiklikler ve bunların klinikte kullanımının pratikte yaratacağı çözümlere ilişkin öneriler sıralanıyor.
 Nature dergisinde 10 Şubat 2023 tarihinde yayınlanan bir haber, MedRxiv'de yayınlanan ve henüz peer-review bir dergiye kabul edilmemiş bir makaleye atıfta bulunarak, molnupiravir kullanımının yeni SARS-CoV-2 mutantlarının ortaya çıkmasına neden olabileceğini ifade ediyor.
 The Lancet Infectious Diseases dergisinin web sayfasında 15 Şubat 2023 tarihinde online yayınlanan bir makalede Avrupa'da çeşitli merkezlerden toplanan kandidemili hastalarda sağkalım ve tedavi kılavuzlarına uyum arasındaki ilişki irdeleniyor. Çalışmaya Türkiye'den 6 merkezden  hasta verisi katılmış. Makaleye haberimiz içindeki link aracılığı ile serbest erlşim mümkün.
 Nature dergisinde 2 Şubat 2023 tarihinde yayınlanan bir makale COVID-19'a karşı yeni geliştirilmesi planlanan aşıların güncel bir derlemesini içeriyor.
 Advisory Committee on Immunization Practices (ACIP) tarafından 2023 yılı için önerilen erişkin immünizasyon kılavuzu yayınlandı. Kılavuza serbest erişim mümkün.
 Ülkemizi derinden sarsan 6 Şubat depremi dolayısıyla yaşamını yitirenler, yaralananlar ve bu felaketin tüm mağdurlarına  en derin üzüntü ve taziyelerimizi iletiyoruz.  Büyük depremler sonrası karşılaşılabilecek en önemli sorunlardan bir tanesi de deprem bölgesinde gelişen ağır yıkımın neden olabileceği çeşitli infeksiyon hastalıkları ve salgınlardır. Bu konuda Japon araştırıcılar tarafından daha önce yayınlanmış iki derleme makaleyi ekte sunuyoruz.
Nature'da yayınlanan çalışma diyette bulunan ve mısır nişastasından üretilen Trehaloz'un son salgına yol açtığını söylemekte. Bu şeker iki epidemik ribotip (RT027 ve RT078) tarafından kullanılabilmekte.