Sunumlara ulaşmak için lütfen tıklayınız.
.

  • Kanser Hastalarında İnvaziv Fungal İnfeksiyonlar

    33 Yazar, 28 Konu, Güncel yaklaşımlar, yeni kılavuzlar devam...
    ONLINE KITAP
Bir sayfada 10 haber gösterilmektedir.
LANCET Infectious Diseases'da ECMM ve ISHAM tarafından COVID-19 hastalarında İnvazif Aspergillus tanımı ve idaresi konulu bir uzlaşı raporu yayınlandı.
FDA, Pfizer/BioNTech’in BNT162b2 aşısına Acil Kullanım izni verdi.
Aşı kolunda 21.720 hasta, plasebo kolunda 21.728 hasta var. Aşı kolunda ikinci doz sonrası 8 COVID-10 olgusu varken, plasebo kolunda 162 olgu var. Etkinlik %95. Yan etkiler çok az ve iki kolda benzer.
COVID hastalarında bakteryel koinfeksiyon nadir ve ampirik tedavi gerektirmiyor.
GUT dergisinde yayınlanan çalışmaya göre PPI veya Famotidin kullananlarda ciddi COVID-19 geliştirme riski artmakta. Bulgu halen PPI kullananlar için geçerli. Bu olgular daha çok yoğun bakıma başvuru, daha çok yatış ve daha çok mortalite ile karşı karşıya.
BNT162b2 aşısına onay geçici verildi. Bu haftadan itibaren aşının kullanımı başlayacak.
Journal of the Neurological Sciences'da yayınlanan çalışma otoimmun nörolojik hastalık ve multipl skleroz (MS) olan hastalarda immun supresyonun hastaları COVID-19'a daha riskli hale getirmediğini gösterdi.
Hepatit C'ye doğrudan etki eden antivirallerin varlığında Hepatit C yükü ve heptosellüler kanser (HCC) sıklığı modellenmiş. Buna göre toplum Hepatit C viremisi olanlardan virolojik olarak tedavi edilmiş Hepatit C'ye kaymakta. Hepatosellüler kanserler ise giderek daha yaşlı ve virolojik olarak tedavi olmuş popülasyonda daha sık görülmekte. Bu grubun HCC açısından rutin izlenmesi önerilmekte.
Hidroksiklorokin'in tabutuna bir çivi de JAMA'da çakıldı. COVID-19 nedeni ile hastaneye yatırılan hastalarda 14 gün mortaliteye hidroksiklorokin'in etkisi yok. Çalışma ABD'de 34 merkezde çok merkezli, randomize, kör çalışma olarak yapılmış. 
İngiltere'de 992 çocuk üzerinde yapılan antikor araştırması antikorun en az 62 gün kalıcı olduğunu göstermekte. Bu ve diğer dinamikler erişkinlere benziyor.