Programa ulaşmak için lütfen tıklayınız.

  • Kanser Hastalarında İnvaziv Fungal İnfeksiyonlar

    33 Yazar, 28 Konu, Güncel yaklaşımlar, yeni kılavuzlar devam...
    ONLINE KITAP
Bir sayfada 10 haber gösterilmektedir.
Nature'da yayınlanan bu makaleye göre clofazimin hem SARS-CoV-2 ile hedef hücre füzyonunu hem de SARS-CoV-2 helikaz enzim aktivitesini bloke ediyor. Bu sayede in-vitro ve in-vivo koşullarda SARS-CoV-2'ye karşı anlamlı anti-viral etkinlik gösteriyor. Ayrıca Remdesivir ile beraber kullanılması halinde in-vivo sinerjistik etkinliğinin olduğu da belirtiliyor. 
İngiltere varyantı (B.1.1.7) sadece bulaşıcılığı değil ölüm riskini ve hastalık ciddiyetini de olumsuz yönde etkiliyor. 
medRvix'te yayınlanan mutli-platform (REMAP-CAP, ACTIV4, ATTAC) açık etiketli randomize kontrollü çalışmanın sonuçlarına göre antikoagülan ilaçların tedavi dozunda verilmesinin profilaksi dozunda verilmesine kıyasla ciddi COVID-19 hastalarında hayatta kalım ve organ desteği olmadan geçirilen zaman parametreleri açısından bir fayda sağlamadığı gösterilmiş.
Yazarlar; mikrobiyolojik olarak konfirme edilmiş reinfeksiyon, klinik reinfeksiyon ve epidemiyolojik reinfeksiyon kavramlarını tanımlamaya çalışmışlar. 
Avustralya’dan araştırıcıların yaptığı bu araştırmanın sonuçlarına göre bunun en temel sebebi çocuklarda SARS-CoV-2’ye karşı görülen doğal bağışık yanıtın (Tip 1 IFN ve tip 3 IFN) erişkinlere göre daha güçlü olması. 
Reseptör bağlayıcı bölgesinde (K417N, E484K, N501Y) üç kritik mutasyon taşıyan bu yeni variant muhtemelen daha bulaşıcı ve bağışık yanıttan (örn, nötralizan antikor) kaçışta daha başarılı. 
SCARP adı verilen bu araç, hastanede yatan orta şiddetli COVID-19 vakalarının ilk ön dört günlük dönemde ciddi hastalık ve ölüme ilerleyişini ön görmek için geliştirilmiş. Bugüne kadar geliştirilen araçlardan en önemli farkı dinamik olarak bir ön görüde bulunabiliyor olması. 
Belçika ve Fransa’dan araştırıcıların yürüttükleri açık etiketli randomize kontrollü çalışmada nakil olduktan sonra 2 ay ve daha uzun zaman geçmiş böbrek nakli alıcılarında asemptomatik bakteriuri varlığında bir gruba (n=100) antibiyotik tedavisi verilmiş ikinci gruba ise herhangi bir antibiyotik tedavisi verilmemiş (n=99). 
04.03.2021 tarihinde JAMA'da online olarak yayınlanan randomize kontrollü çalışmada ivermektin ve plasebo kolları 21 günlük takipte semptomların geçmesine kadar geçen süre açısından karşılaştırılmış.
Türkiye'de 24 merkezde yürütülen Coronavac aşısı Faz 3 çift kör plasebo kontrollü çalışmanın sonuçları açıklandı. 10030 hastanın 2 doz aşılamayı tamamlamasının üzerinden 14 gün geçtikten sonraki dönemde aşının PCR ile doğrulanmış ve semptomatik hastalığı önlemede %83,5 ve COVID-19 ilişkili hastaneye yatışı önlemede %100 etkin olduğu gösterilmiş.