Sunumları izlemek için lütfen tıklayınız.

  • Kanser Hastalarında İnvaziv Fungal İnfeksiyonlar

    33 Yazar, 28 Konu, Güncel yaklaşımlar, yeni kılavuzlar devam...
    ONLINE KITAP
Bir sayfada 10 haber gösterilmektedir.
CID'de yayınlanan bu makalede antenatal SARS-CoV-2 aşılamasının maternal ve neonatal koruma sağlayabileceği belirtiliyor.
Lancet Global Health dergisinde yayınlanan bu sistematik derleme ve meta-analiz sonuçlarına göre COVID-19 pandemisi sürecinde maternal ölüm, ölü doğum ve maternal depresyon sıklığında önceki yıllara kıyasla belirgin artış kaydedilmiş. 
Lancet'te yayınlanan bu makalenin sonuçlarına göre aşının B.1.1.7 varyanta karşı etkinliğinde %11 azalma oluyor ve nötralizan antikor yanıtı Victoria varyantına kıyasla belirgin azalıyor. Vaka sayısındaki yetersizlik nedeniyle etkinlik analizlerinde elde edilen sonuçlarda güven aralığının geniş olduğu dikkati çekiyor.
NIH tarafından yürütülen bu çalışmada SARS-CoV-2 aracılıklı oral kavite (tükrük bezleri ve oral mukoza) tutulumunun ve tükrük aracılıklı SARS-CoV-2 bulaşının olabileceği gösterilmiş. Ayrıca tükrükteki SARS-CoV-2 viral yükü ile tat kaybı arasında da bir pozitif korelasyon tespit edilmiş. 
Fransa'dan araştırıcıların gerçekleştirdiği çift kör randomize kontrollü çalışmaya orta ciddiyette (hastaneye yatırılarak tedavi edilen ancak kritik bakımda izlenmesine ihtiyaç olmayan) toplum kökenli pnömoni hastaları dahil edilmiş. Bu çalışmanın sonuçlarına göre 3 günlük tedaviden sonra durumu stabil olan hastaların beta-laktam tedavilerini devam etmemenin aynı tedaviye hasta stabil olduktan sonra 5 gün daha devam etmeye kıyasla (toplamda 8 gün) benzer etkinliğinin olduğu (15 günlük klinik iyileşme) tespit edilmiş.
Singapur’dan yapılan bu araştırmanın sonuçlarına göre COVID-19 geçirip iyileşen hastalarda nötralizan antikor yanıtları ciddi farklılık arz ediyor. Ancak ciddi hastalık ile persistan nötralizan antikor yanıtı arasında ciddi bir ilişki olduğu tespit edilmiş. Buna karşın, hastalık ciddiyeti ile T hücre yanıtı arasında benzer ilişkiye rastlanmamış.
Bu sene maske-mesafe-hijyen kurallarına uyum nedeniyle ülkemizde ve dünyanın birçok yerinde her zamankinden çok daha az grip vakası gözlendi. Ancak COVID-19’un da mevsimsel grip veya soğuk algınlığı gibi önümüzdeki yıllarda endemik hale gelebileceğini ve influenza A infeksiyonu geçirmiş olmanın ACE2 ekspresyonunu artırarak daha ciddi COVID-19 gelişimine katkıda bulunduğunu gösteren araştırmalar göz önüne alındığında, gelecekte pan-flu-COVID-19 aşısına ihtiyaç olduğu rahatlıkla söylenebilir. 
Wuhan’da yapılan bu çalışmada 9542 toplumdan seçilen katılımcıya ait anti-SARS-CoV-2 antikor pozitifliği ve nötralizan antikor varlığı değerlendirilmiş. Buna göre, antikor pozitifliği tüm katılımcıların %6,9’unda tespit edilmiş. Bunların %40’ında nötralizan antikor varlığı gösterilmiş. Ayrıca, Nisan-Aralık arasındaki takipte nötralizan antikor pozitiflik oranının sabit seyrettiği de rapor edilmiş.  
Daha önce medRvix’te yayınlanan (REMAP-CAP-ACTIV4a-ATTACC) randomize kontrollü çalışma sonuçlarına benzer bir şekilde bu çalışmada da standart profilaktik antikoagülan tedaviye kıyasla orta (intermediate)-doz profilaktik antikoagülan tedavinin 30 günlük mortalite, ECMO ihtiyacı ve arteriyel-venöz tromboz gelişiminden oluşan birleşik sonlanım noktası üzerine olumlu bir etkisinin olmadığı gösterilmiş.  
NEJM’de yayınlanan çalışma sonuçlarına göre aşının B.1.351 varyantı ile gelişen hafif-orta şiddetli COVID-19 gelişimini önlemede neredeyse hiç etkinliği yok (etkinlik %10,4). Ancak hiçbir hastada ciddi COVID-19 geliştiği gözlenmemiş.