Sunumları izlemek için lütfen tıklayınız.

  • Kanser Hastalarında İnvaziv Fungal İnfeksiyonlar

    33 Yazar, 28 Konu, Güncel yaklaşımlar, yeni kılavuzlar devam...
    ONLINE KITAP
Bir sayfada 10 haber gösterilmektedir.
İllinois Üniversitesinde yapılan çalışmada GM-CSF+ Tc17 T hücrelerinin fungal pnömoniye karşı aşı ile bağışıklık kazanmada temel rölü olduğu gösterildi. Daha önce otommün hastalıklardaki rolü bilinen GM-CSF+ Tc17 T hücreleri bu etkilerini her hangi bir patoloji yapmadan gösteriyor. 
JAMA'da yayınlanan çalışmada önceden aşılananlarla aşı olmayanlar, booster alanlarla ilk aşıyı olanlar ve infeksiyon geçirenlerle infeksiyon geçirmeyenler karşılaştırılmış. Genelde aşı ve infeksiyon geçirmiş olmak COVID-19'a karşı koruyuculuk sağlıyor ama bu koruyucu etki zamanla azalmakta.
PLOS ONE’da yayınlanan çalışmada son 10 yıl içerisinde antibiyotik kullanmak ile H. Zoster reaktivasyonunun yakın ilişkisi olduğu gösterildi.
CID'de yayınlanan bu çalışmada S. bovis ve C. septicum dışında kolorektal kanser ile ilişkili olabilecek kan kültüründe tespit edilen bakteriyel etkenler araştırılmış.
Bu çok merkezli retrospektif çalışmada hematopoietik kök hücre nakli alıcısı olanlarda görülen Nocardia infeksiyonlarına ait klinik özellikler sunuluyor. 
ABD’de bir hastanede iyi temizlenmeyen çarşafların yol açtığı bir mukormikoz salgını saptandı. Ölüm oranı %38.
 ID Weekly'de sunulan çalışmaya göre 18 yaş üzerinde Güncellenmiş Moderna bivalan booster COVID-19'a karşı daha etkili. Kişinin daha önce COVID-19 geçirmiş olması sonucu etkilemiyor. 
Bu tek merkezli retrospektif çalışmada OXA-48 veya OXA-48 + NDM taşıyan Enterik bakterilere karşı seftazidim-avibaktam monoterapi ile kombinasyon tedaviler mukayese edilmiş.  
Yeni bir metaanaliz enterovirüsler ile Tip I diyabet ve adacık hücresi otoantikorları arasında yakın ilişki gösterdi. 
İskoçya'da yapılan bir araştırmada COVID-19 sonrası her 20 kişiden birisinin iyileşmediği ve 6-18 ayda %42'nin kısmen düzeldiği görüldü.