• Kanser Hastalarında İnvaziv Fungal İnfeksiyonlar

    33 Yazar, 28 Konu, Güncel yaklaşımlar, yeni kılavuzlar devam...
    ONLINE KITAP
Bir sayfada 10 haber gösterilmektedir.
“Prospective Analysis of Febrile Neutropenia Patients with Bacteremia: The Results of ID-IRI Study” çalışması International Journal of Antimicrobial Agents'da yayınlandı.
Sepsis olan kritik hastalarda Meropenem'in sürekli ya da aralıklı kullanımı MERCY çalışmasında araştırıldı.
İngiltere'de BioNTech'in iki mRNA aşısı; BNT162b2 ve mRNA-1273 için felç riskini artırıp artırmadığını görmek amacı ile çalışma yapıldı.
Buna göre COVID-19 aşıları çocuklar, bağışıklık sistemi bozuk olanlar, kronik hastalığı olanlar ve gebe kadınlar da dahil olmak üzere tüm toplum için güvenilir. Yazıda aşı karşıtlığının topluma zararına da değinilmekte.
CID'de yayınlanan bir çalışmada bir hastanede COVID-19 taraması sonrası incelenen ve HIV testi yapılan 32,000 hastada COVID-19 pozitif olanların %47'sinde yalancı HIV test pozitifiliği saptanırken, COVID-19 negatif olanlarda bu oran %23.
 Kılavuz ESBL-E, AmpC-E, CRE ve dirençli psödomonas ve S. maltophilia infeksiyonlarını kapsamakta. 
FDA, oral antiviral Paxlovid (nirmatrelvir tablet ve ritonavir tablet)'i erişkinlerde ciddi progresyon gösterme olasılığı olan COVID-19 için onayladı.
FDA 18 yaş ve üzeri hastalarda Acinetobacter baumannii-calcoaceticus kompleksinin yol açtığı hastane kökenli pnömoniler ve Ventilatör bağlantılı bakteriyel pnömoni için enjektabl sulbaktam/durlobaktam'ı onayladı. 
Lancet'te yapılan çalışmaya göre sağlıklı infantlarda RSV infeksiyonu geçirenlerin çocukluk çağı astım riski artıyor.
48 saatten fazla mekanik ventilasyon ya da ECMO alan COVID-19 hastaları için bu monoklonal antikor kullanlabilecek.