• Kanser Hastalarında İnvaziv Fungal İnfeksiyonlar

    33 Yazar, 28 Konu, Güncel yaklaşımlar, yeni kılavuzlar devam...
    ONLINE KITAP
Bir sayfada 10 haber gösterilmektedir.
38 çalışmanın incelendiği metaanalize göre antibiyotikler Stevens-Johnson Sendromu ve Toksik Epidermal Nekroliz olgularının %28'inden sorumlu. Sırası ile sulfonamidler, penisilinler, sefalosporinler, florokinolonlar ve makrolidler etken.  
2019-2021 arası ABD'de CDC'ye kaydedilen C. auris olguları incelenmiş. C.auris her yıl artmakta. Bu artış 2019'da %44 iken, 2021'de %95. Çalışma Annals of Internal Medicine'de yayınlandı.
 NEJM'de yayınlanan çalışmaya göre Ciddi Toplumsal Kökenli Pnömonide Hidrokortizon kullanımı mortaliteyi azaltıyor.
 Nature dergisinde 2 Şubat 2023 tarihinde yayınlanan bir makale COVID-19'a karşı yeni geliştirilmesi planlanan aşıların güncel bir derlemesini içeriyor.
 Metisillin duyarlı Staphylococ aureus için Ceftriaxon kullanımı diğer beta-laktamazlarla 2 ayrı çalışmada karşılaştırılmış.
28 Ocak 2023 tarihinde İstanbul'da gerçekleştirilen "Cumhuriyetin Yeni Yüzyılında Sağlık" panelindeki tüm konuşmalara Youtube üzerinden serbest erişebilirsiniz.
Yapılan bir analiz sepsis-3 kritelerine uyan hastaların son tanılarında %8.5'unda sepsis olmadığı, %18'inde infeksiyon kaynağının farklı olduğunu gösterdi. 
 HORIZON 2020 kapsamında içinde Türkiye'nin de olduğu bir AB projesi olan VACCELERATE, COVID-19 klinik aşı çalışmalarının koordinasyonunu hedefleyen bir yapı içermekte. Bu projenin hedeflerini belirlemek için basit bir ankete yanıt verilmesi isteniyor. Ankete katılım sağlık personeli olsun veya olmasın herkes için geçerli. Lütfen haberimiz içeriğindeki kısa (Türkçe) anketi yanıtlayınız ve yakınlarınızın ve çevrenizdekilerin de yanıtlamasını sağlayınız.
 Dünya Sağlık Örgütü'nün Stratejik Danışma Kurulu (SAGE) 23-26 Mart 2023'te yaptığı toplantı sonrası COVID-19 aşılanması için   yüksek, orta ve düşük rsikli olmak üzere 3 grup belirleyip, 6-12 arayla rapelin sadece yüksek risk grubuna yapılmasını önermeye karar verdi.
 Clinical Microbiology and Infection dergisinin web sitesinde 12 Mart 2023 tarihinde yayınlanan bir meta-analiz, COVID-19 ilişkili 958 mukormikoz olgusunun meta-analizini içeriyor. Çalışma Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı araştırıcıları tarafından uluslararası katılımla gerçekleştirilmiş.