Sunumlara ulaşmak için lütfen tıklayınız.
.

  • Kanser Hastalarında İnvaziv Fungal İnfeksiyonlar

    33 Yazar, 28 Konu, Güncel yaklaşımlar, yeni kılavuzlar devam...
    ONLINE KITAP
Bir sayfada 10 haber gösterilmektedir.
Şili'de yapılan bu geniş kapsamlı toplum taramasında; Coronavac aşısı olan kişilerde IgG antikor poztifliğinde 2 .dozdan sonraki 4-16 haftlık dönemde giderek bir azalma olduğu gösterilmişken, BNT162b2 aşısı olanlarda seropozitiflik oranının %92'nin üzerinde ve sabit kaldığı gösterilmiş. Bu çalışmada antikor yanıtına lateral flow test ile bakılmış ve nötralizan antikor varlığı değerlendirilmemiş. 
Amerikada yapılan 2-doz 10.861 aşılı ve 10.861 aşısız 16 yaş ve üzeri gebe kadının dahil edildiği eşleşmiş kohort çalışmada BNT162b2 mRNA aşısının hayli etkili olduğu tespit edilmiş. 
Sipahi ve arkadaşları gerçekleştirdikleri çok merkezli retrospektif eşleşmiş kohort çalışmada; febril nötropeni ampirik tedavisinde daptomisin ile glikopeptitlerin (vankomisin ve teikoplanin) benzer etkinliğe sahip olduğunu göstermişler. 
Avrupa Tıbbi Mikoloji Konfederasyonu’nun 9 ülkede 20 farklı merkezde yürüttüğü bu çalışmanın sonuçlarına göre; ileri yaşta, invaziv mekanik ventilasyon desteği alan ve tocilizumab verilen hastalarda daha sık CAPA görülüyor. Ayrıca CAPA tek başına mortalitenin önemli bir belirleyicisi olarak tespit edilmiş. 
Türkiye’de uygulanan COVID-19 aşılaması ile ilgili Dr. Murat Akova tarafından IDCM dergisinde dikkat çekici bir editorial kaleme alınmış. 
İngilitere’de yapılan geniş çaplı, toplum temelli, prospektif, vaka-kontrol çalışmasının sonuçları aşılama sonrası hastalık geçirilse bile çok daha hafif geçirildiğini destekliyor. 
Amerika’da 13 eyaletin dahil edildiği geniş çaplı bir çalışmada; mRNA aşılarının hospitalizasyonu önlemede ne denli başarılı olduğu net bir şekilde gösterilmiş. 
Critical Care Medicine dergisinde yakın zamanda yayınlanan bu derlemede; septik hastada antimikrobiyal tedavi yaklaşımı özetleniyor. 
NEJM'de yayınlanan ve İsrail'den 1.7 milyondan fazla katılımcının yer aldığı bu araştırmada; BNT162b2 aşısı güvenlik verileri detaylı bir şekilde analiz edilmiş.  
Clinical Infectious Diseases (CID) dergisinde yayınlanan derleme yazısında, bu senenin başında Hindistan’da görülen CAM vaka sayısındaki ciddi artışın olası mekanizmaları ve risk faktörleri ele alınıyor.