• Kanser Hastalarında İnvaziv Fungal İnfeksiyonlar

    33 Yazar, 28 Konu, Güncel yaklaşımlar, yeni kılavuzlar devam...
    ONLINE KITAP
Bir sayfada 10 haber gösterilmektedir.
 Bir Innovative Medicines Initiative (IMI) projesi olan COMBACT-CARE içinde yapılan çok merkezli bir çalışma sonuçlarına göre karbapenem dirençli Enterobacterales infeksiyonlarındaki en önemli risk faktörleri önceden kolonizasyon, üriner kateter ve önceden antibiyotik kullanımı olarak saptanmış. Çalışmaya Türkiye'den katılan merkezler de mevcut.
 ABD'nin Seattle kentinde 19-23 Şubat 2023 tarihleri arasında yapılan Conference on Retroviruses and Opportunistic Infections (CROI) toplantısında sunulan bir bildiri 5 ilaçla yapılan 2 aylık tüberküloz tedavisinin standart 4 ilaçla yapılan 6 aylık tedavi kadar etkin olduğuna işaret ediyor.
 Open Forum Infectious Diseases dergisinin Ocak 2023 tarihli sayısında yayınlanan bir derlemede klinik önemi olan bazı fungus isimlerindeki değişiklikler ve bunların klinikte kullanımının pratikte yaratacağı çözümlere ilişkin öneriler sıralanıyor.
 Nature dergisinde 10 Şubat 2023 tarihinde yayınlanan bir haber, MedRxiv'de yayınlanan ve henüz peer-review bir dergiye kabul edilmemiş bir makaleye atıfta bulunarak, molnupiravir kullanımının yeni SARS-CoV-2 mutantlarının ortaya çıkmasına neden olabileceğini ifade ediyor.
 The Lancet Infectious Diseases dergisinin web sayfasında 15 Şubat 2023 tarihinde online yayınlanan bir makalede Avrupa'da çeşitli merkezlerden toplanan kandidemili hastalarda sağkalım ve tedavi kılavuzlarına uyum arasındaki ilişki irdeleniyor. Çalışmaya Türkiye'den 6 merkezden  hasta verisi katılmış. Makaleye haberimiz içindeki link aracılığı ile serbest erlşim mümkün.
 Advisory Committee on Immunization Practices (ACIP) tarafından 2023 yılı için önerilen erişkin immünizasyon kılavuzu yayınlandı. Kılavuza serbest erişim mümkün.
 Ülkemizi derinden sarsan 6 Şubat depremi dolayısıyla yaşamını yitirenler, yaralananlar ve bu felaketin tüm mağdurlarına  en derin üzüntü ve taziyelerimizi iletiyoruz.  Büyük depremler sonrası karşılaşılabilecek en önemli sorunlardan bir tanesi de deprem bölgesinde gelişen ağır yıkımın neden olabileceği çeşitli infeksiyon hastalıkları ve salgınlardır. Bu konuda Japon araştırıcılar tarafından daha önce yayınlanmış iki derleme makaleyi ekte sunuyoruz.
Nature'da yayınlanan çalışma diyette bulunan ve mısır nişastasından üretilen Trehaloz'un son salgına yol açtığını söylemekte. Bu şeker iki epidemik ribotip (RT027 ve RT078) tarafından kullanılabilmekte.
 FDA tarafından açıklanan, ancak henüz onaylanmayan plana göre her yıl bir kez tekrarlanacak COVID-19 aşıları, aynı influenza aşısına benzer bir strateji ile uygulanacak. 
 The New England Journal of Medicine'da 11 Ocak tarihinde yayınlanan ve FDA Aşı Komitesi üyesi bir bilim insanı tarafından kaleme alınan yazıda bivalan mRNA aşıları ile yapılan hatırlatma dozunun yeni varyantlara karşı standart mRNA aşılarından farklı bir bağışıklama oluşturmadığı ifade ediliyor. Hatırlatma dozlarının bu aşamada sadece ağır hastalık riski olan yaşlı ve immünsüpresif hasta popülasyonu için önerilmesi gerektiği, ancak gelecekte ağır hastalığa yol açabilen yeni bir varyant gelişmesi halinde buna karşı geliştirilecek aşıların tüm topluma uygulanabileceği belirtiliyor.