Sunumları izlemek için lütfen tıklayınız.

  • Kanser Hastalarında İnvaziv Fungal İnfeksiyonlar

    33 Yazar, 28 Konu, Güncel yaklaşımlar, yeni kılavuzlar devam...
    ONLINE KITAP
Bir sayfada 10 haber gösterilmektedir.
The New England Journal of Medicine 19 Aralık 2002 sayısında 239 İnvazif Candida'lı olguda randomize Caspofungin çalışmasını yayınladı. Bildiri için tıklayınız..
MRSA ile ilgili en yeni çalışma: Linezolid vs Vancomycin CID'de yayınlandı: Linezolid versus Vancomycin for the Treatment of Methicillin-Resistant Staphylococcus aureus Infections Dennis L. Stevens,Daniel Herr, Harry Lampiris, John Lee Hunt, Donald H. Batts, Barry Hafkin, and the Linezolid MRSA Study Group
42. ICAAC'ta yer alan febril nötropeni ile ilgili bildiriler ilişikte...
Sarımsağın etkileri üzerine çalışma yapan bir Alman grup sarımsağın tüpte atherosklerotik plak gelişmesini önlediğini gösterdi..
984 febril nötropenik atakta Cefepim+Amikasin'e karşı Piperasilin/Tazobaktam + Amikasin karşılaştırmasını içeren İspanyol çalışması. Sonuçlar tahmin edeceğiniz gibi..
BMJ'de yeni yayınlanan randomize bir çalışmaya göre periferik damar yolu açarken önkolu ve eli ısıtmak damar yolu bulmayı kolaylaştırıyor. Bildiri içerde: Local warming and insertion of peripheral venous cannulas: single blinded prospective randomised controlled trial and single blinded randomised crossover trial. Rainer Lenhardt, Tanja Seybold, Oliver Kimberger, Brigitte Stoiser, Daniel I Sessler. BMJ 2002;325 409
BMJ'de yayınlanan randomize bir çalışmada rutin hasta bakımında alkol tabanlı solusyonların daha etkin olduğu gösterildi..
New England Journal of Medicine Volume 347:408-415 2002 sayısında Herbrecht ve ark. tarafından yayınlanan bir çalışmada invazif aspergillozun primer tedavisinde vorikonazol'un amfoterisin'den üstün olduğu gösterildi. Ayrıntılar içerde..