Sunumları izlemek için lütfen tıklayınız.

  • Kanser Hastalarında İnvaziv Fungal İnfeksiyonlar

    33 Yazar, 28 Konu, Güncel yaklaşımlar, yeni kılavuzlar devam...
    ONLINE KITAP
Bir sayfada 10 haber gösterilmektedir.
Mantar ile ilgilenenler için "Update on Fungal Infections: Incidence and Treatments" başlıklı yazı metin olarak sunuldu...
Novel Anti-Fungal Therapeutics" başlıklı konuşmayı Real Player ile izleyebilirsiniz.
Febril nötropenide G-CSF ve GM-CSF kullanımı ile ilgili bir meta-analiz. Sonuçları tahmin edeceğiniz gibi..!
Yüksek düzeyde 7 değerlikli pnömokok konjuge aşısı ile korunanlarda invazif pnömokok infeksiyonları saptanmaya başlandı..
Nötropenik olmayan hastalarda yapılan bir veri taranmasında 15 günden fazla piperasilin kullananlarda, düşük oranda nötropeni görülebileceği belirlendi.
Asya kıtasından sonra İngiltere'de de hindilerde ilk kuş gribi görüldü.
Erişkin Febril Nötropeni kılavuzu 2006 yılında yenilendi. Konu başlıkları ve güncellemeleri için tıklayınızTanımlar ve Risk Tanı Yöntemleri Antibakteriyel Tedavi ve Profilaksi Antifungal Tedavi ve Profilaksi
Daha önce Koagülaz Negatif Stafilokok'ta Linezolid direnci çok seyrek iken, İrlanda'dan 3 izolat bildirildi..
CID son sayısında Candida glabrata'da Amfoterisin ve Caspofungin direncini gösteren bir yazı yayınlandı. Yoğun bakımda yatan bir hastada Amfoterisin-B ve Caspofungin'e dirençli C. glabrata saptandı.
Amerikan Toraks Derneği Hastane Kökenli Pnömoniler Kılavuzunu yeniledi.