Sunumları izlemek için lütfen tıklayınız.

  • Kanser Hastalarında İnvaziv Fungal İnfeksiyonlar

    33 Yazar, 28 Konu, Güncel yaklaşımlar, yeni kılavuzlar devam...
    ONLINE KITAP
Bir sayfada 10 haber gösterilmektedir.
Supportive Care in Cancer dergisinde çıkan bir yazıda Febril nötropenik hastada probiyotik kullanımının güvenli ancak etkisiz olduğu gösterildi.
CID dergisi 15 Ekim sayısında IDSA cilt ve yumuşak doku kılavuzu yayınlandı
candida
00/00/0000
awdasdf
Derginin ilave sayısında yeni antibiyotikler, direnç sorunu ve özellikle tigesiklin konusunda makaleler yeralmakta.
HPV (human papillomavirus)’nin ısrarlı mevcudiyeti servikal kanserin başlıca nedenidir. Burada C.trachomatis infeksiyonunun HPV kalıcılığında risk faktörü olup olmadığı araştırılmaktadır
Febril nötropenik çocuklarda ampirik tedavide sefepim ve seftazidim + amikasin'i maliyet, etkinlik ve güvenilirlik açısından karşılaştıran bu çalışma Kocaeli Üniversitesi'nden.
Bu çalışma Avrupa Birliği Ülkelerinde damardan ilaç kullanıcılarında HCV tedavisi kılavuzlarını analiz etmek için yapılmıştır
1901 pozitif kan kültüründe gram boyama sonucu ve klinik bilgilere dayanarak doğru ampirik tedaviye başlanması değerlendirilmiş.
Tüm üyelerimizin ve tıp dünyasının bayramını Febril Nötropeni Grubu olarak kutluyoruz..
CID son sayısında IDSA'in Asemptomatik bakteriüride tanı ve tedavi kılavuzu yayınlandı..