Sunumları izlemek için lütfen tıklayınız.

  • Kanser Hastalarında İnvaziv Fungal İnfeksiyonlar

    33 Yazar, 28 Konu, Güncel yaklaşımlar, yeni kılavuzlar devam...
    ONLINE KITAP
Bir sayfada 10 haber gösterilmektedir.
CID son sayısında IDSA'in Asemptomatik bakteriüride tanı ve tedavi kılavuzu yayınlandı..
Az görülen bu infeksiyonla ilgili üç vaka raporu ve literatürün gözden geçirilmesi..
Çocuk ölümlerinde ülkemizde de önemli etken olan diyarelerin önlenmesinde basit ama önemli bir uygulama 'el yıkama' üzerine Pakistan'dan bir çalışma
Piperacillin-Tazobactam kullanan hastalarda GM antijen testinin yalancı pozitif sonuç verebildiğine ilişkin Fransa’dan bir makale.
Geniş bir öğretim üyesi katılımıyla hazırlanan "Pediatrik Kılavuz"a ana sayfamızdan ulaşabilirsiniz.
İspanya'a yapılan bu çalışmada karaciğer fonksiyon testlerinde anormal sonuç gösteren ve etiyolojide bilinen tüm karaciğer hastalıkları ekarte edilmiş 100 hastada hepatit C araştırılmış.