Febril Nötropeni Güncelleme Toplantısı
09 Aralık 2022Sunumları izlemek için lütfen tıklayınız.

  • Kanser Hastalarında İnvaziv Fungal İnfeksiyonlar

    33 Yazar, 28 Konu, Güncel yaklaşımlar, yeni kılavuzlar devam...
    ONLINE KITAP
Bir sayfada 10 haber gösterilmektedir.
 The New England Journal of Medicine'da 11 Ocak tarihinde yayınlanan ve FDA Aşı Komitesi üyesi bir bilim insanı tarafından kaleme alınan yazıda bivalan mRNA aşıları ile yapılan hatırlatma dozunun yeni varyantlara karşı standart mRNA aşılarından farklı bir bağışıklama oluşturmadığı ifade ediliyor. Hatırlatma dozlarının bu aşamada sadece ağır hastalık riski olan yaşlı ve immünsüpresif hasta popülasyonu için önerilmesi gerektiği, ancak gelecekte ağır hastalığa yol açabilen yeni bir varyant gelişmesi halinde buna karşı geliştirilecek aşıların tüm topluma uygulanabileceği belirtiliyor.
Bu yıl COVID-19, Grip ve RSV'nin birliktre ve yoğun bir şekilde görülmesi nedeni ile firmalar üçüne karşı tek bir kombine aşı çalışmalarına başladı. 
NEJM Evidence'da yayınlanan çalışmada İleri dirençli gram negatif infeksiyonlarda Kolistin'e karşı Kolistin + Meropenem karşılaştırıldı. Meropenem eklenmesinin yararı yok.
Yeni bir çalışma tek doz COVID-19 aşısının semptomların 3 haftadan sonraya uzamasını ya da Uzun COVID gelişmesini azalttığını gösterdi. Hiç aşılanmayanlara göre bu etki %29. İnfeksiyon öncesi aşılanlarda daha etkili iken, infeksiyon geçirdikten sonra aşılanmak da yararlı. Çalışma Antimicrobial Stewardship & Healthcare Epidemiology de yayınlandı.
Tunus'tan yapılan ve CID'de yayınlanan randomize çalışmada COVID-19 geçirenlere çinko vermenin mortalite ve hastaned kalış üzerine olumlu etkisi olduğu gösterildi.
Türkiye'den yayınlanan bir çalışmada erişkin kök hücre nakli alıcılarında latent TB ve INH profilaksisinin etkisi araştırıldı.
Lancet'te yayınlanan ve hastaneden taburcu edilen COVID-19 hastalarının izlemini araştıran kohort çalışma daha sonra yayınlanan ve aynı verileri kullanan başka bir çalışmadaki verilerle tutarsızlık gösterince incelemeye alındı.
Yapılan çalışmada kritik hastalarda erkenden anti-anaerob antibiyotik kullanımının mortaliteyi artırdığı gösterildi.
Bu çalışmada Rezafungin, Caspofungin ile karşılaştırıldı. Rezafungin haftada bir verilen bir ekinokandin. Çalışma Kandidemi ve invazif kandidiyazis olgularında yapıldı.
İllinois Üniversitesinde yapılan çalışmada GM-CSF+ Tc17 T hücrelerinin fungal pnömoniye karşı aşı ile bağışıklık kazanmada temel rölü olduğu gösterildi. Daha önce otommün hastalıklardaki rolü bilinen GM-CSF+ Tc17 T hücreleri bu etkilerini her hangi bir patoloji yapmadan gösteriyor.