Sunumlara ulaşmak için lütfen tıklayınız.
.

  • Kanser Hastalarında İnvaziv Fungal İnfeksiyonlar

    33 Yazar, 28 Konu, Güncel yaklaşımlar, yeni kılavuzlar devam...
    ONLINE KITAP
Bir sayfada 10 haber gösterilmektedir.
Belçika ve Fransa’dan araştırıcıların yürüttükleri açık etiketli randomize kontrollü çalışmada nakil olduktan sonra 2 ay ve daha uzun zaman geçmiş böbrek nakli alıcılarında asemptomatik bakteriuri varlığında bir gruba (n=100) antibiyotik tedavisi verilmiş ikinci gruba ise herhangi bir antibiyotik tedavisi verilmemiş (n=99). 
04.03.2021 tarihinde JAMA'da online olarak yayınlanan randomize kontrollü çalışmada ivermektin ve plasebo kolları 21 günlük takipte semptomların geçmesine kadar geçen süre açısından karşılaştırılmış.
Türkiye'de 24 merkezde yürütülen Coronavac aşısı Faz 3 çift kör plasebo kontrollü çalışmanın sonuçları açıklandı. 10030 hastanın 2 doz aşılamayı tamamlamasının üzerinden 14 gün geçtikten sonraki dönemde aşının PCR ile doğrulanmış ve semptomatik hastalığı önlemede %83,5 ve COVID-19 ilişkili hastaneye yatışı önlemede %100 etkin olduğu gösterilmiş.
02.03.2021 tarihinde Lancet inf. dis. dergisinde online olarak yayınlanan açık etkietli randomize kontrollü çalışmada HIV ve tüberküloz infeksiyonu birlikte olan yeni tanı almış hastalarda rifampin içeren anti-tbc tedavi alırken birlikte alınan raltegravir (230 hasta) ve efavirenz (227) temelli ART'ler kıyaslanmış. 48. hafta bakılan testlerde raltegravir kolunda %61, efavirenz kolunda %66 hastada viral süpresyonun sağlandığı gösterilmiş (-5.2%; 95% CI, -%14.0 ile %3,6). Bu sonuçlar non-inferiorite koşullarının sağlanmadığına işaret ediyor. 
JAMA'da yayınlanan bu metaanalizde şimdiye kadar hakemli bir dergide yayınlanmış (n=4) ve henüz hakem değerlendirmesinden geçmemiş veya medya haberi olarak paylaşılmış (n=6) randomize kontrollü çalışmalar değerlendirmeye alınmış.
Daha önce pre-print versiyonu yayınlanan; yoğun bakımda izlenen ve organ yetmezliği nedeniyle desteklenen hastalara ilk 24 saat içinde verilen tocilizumab (daha az hastada sarilumab) tedavisinin etkin olduğunu gösteren REMAP-CAP çalışması NEJM'de yayınlandı. 
İsrail’den yapılan bu araştırmada, Pfizer-BioNtech aşısının gerçek yaşam koşullarındaki etkinliği eşleştirilmiş analizlerle (matched) incelenmiş. Çalışmaya 596.618 kişi dahil edilmiş. 
İspanya'dan yapılan bu araştırmada; 2 ayrı kohort kullanılarak COVID-19 nedeniyle hastaneye başvuran hastalar 3 ayrı klinik fenotipe ayrıştırılmış. 
IDSA (Infectious Diseases Society of America), 22.02.2021 tarihinde tedavi kılavuzunu yeniden güncelledi. Bu güncellemede RECOVERY-Tocilizumab randomize kontrollü çalışmasından elde edilen sonuçlar etkili olmuş görünüyor. Bir önceki kılavuzdan farklı olarak Tocilizumab, ciddi ve kritik COVID-19 tedavisinde standart bakıma ilaveten öneriliyor.
İspanya’dan yapılan bu araştırmada ciddi COVID-19 hastalarından alınan üst ve alt solunum yolu örneklerinde canlı virüsün daha uzun süre (4 haftaya kadar) tespit edildiği gösterilmiş. Aynı süre hafif ve ayaktan tedavi edilmiş hastalarda maksimum 10 gün olarak tespit edilmiş. Alınan örneklerde uzun süre canlı virüs varlığına yüksek nötralizan antikor varlığında bile rastlandığı belirtilmiş. Bu sonuçlar ciddi hastalar için uygulanması gereken karantina süresini etkileyecek gibi görünüyor.