Sunumları izlemek için lütfen tıklayınız.

  • Kanser Hastalarında İnvaziv Fungal İnfeksiyonlar

    33 Yazar, 28 Konu, Güncel yaklaşımlar, yeni kılavuzlar devam...
    ONLINE KITAP
Bir sayfada 10 haber gösterilmektedir.
NEJM'de yayınlanan bu derlemede FUO ayrıntılı olarak ele alınmış. 
Lancet'te yayınlanan bu makalede; bakteriyel antimikrobiyal direncin (AMR) global ölçekli etkileri analiz edilmiş.
CMI'da yayınlanan bu çift kör, plasebo kontrollü, randomize kontrollü çalışmada (n=231), favipiravirin hafif COVID-19 olgularında viral klerense kadar geçen süre üzerine etkisi araştırılmış. Bunun yanı sıra; semptomların iyileşmesi, hastaneye yatış, yoğun bakıma yatış ve yan etkiler açısından da favipiravir alan hastalar plasebo alan hastalarla karşılaştırılmış. Sonuç olarak; favipiravir tüm sonlanım noktaları açısından plasebo koluyla benzer bulunmuş.  
Bu derleme yazısında WHO öncelik listesinde yer alan; M. tüberküloz, tüberküloz etkeni olamayan mikobakteriler ve C. difficile infeksiyonlarının tedavisine yönelik hale hazırda geliştirilmekte olan geleneksel ve geleneksel olmayan moleküller değerlendirilmiş.  
Houston ve Nairobi'de yapılan bu çalışmada; dışkı örneklerinden izole edilen C. difficile örneklerinde vankomisin ve metranidazole karşı yüksek oranda direnç varlığı tespit edilmiş. Dirençli izolatların hiçbirinde VanA geni tespit edilmemiş.  
Uzun zamandır beklenen FOREST çalışmasının sonuçları JAMA Network Open dergisinde yayınlandı. Çok ilaç dirençli E. coli ile gelişen bakteremik idrar yolu infeksyonlarının hedefe yönelik tedavisinde fosfomisin ile seftriakson veya meropenem (eğer seftriakson dirençli ise) kollarını kıyaslayan bu pragmatik, açık etiketli randomize kontrollü çalışmada yan etkiler nedeniyle fosfomisin (IV) kolunda ilaca ara vermenin daha sık görüldüğü ve temelde bu durum nedeniyle de fosfomisin kolunun non-inferiority kriterini karşılamadığı gösterilmiş. Çalışmadaki kısıtlılıklar dikkate alındığunda ilave randomize kontrollü çalışmalara ihtiyaç olduğu anlaşılıyor.
NEJM de yayınlanan bu faz 2-3 randomize (2:1) kontrollü çalışmanın sonuçlarına göre 5-11 yaş grubunda 21 gün arayla yapılan 10-ug doz Pfizer-BioNtech aşısı etkin ve güvenilir görünüyor. Yine de bu yaş grubunda rutin aşılamanın önerilmesinden önce cevaplanması gereken sorular var. 
 11 Ocak 2022 tarihinde yapılan ve Prof. Dr. Arzu Sayıner ve Prof. Dr. Murat Akova'nın konuşmacı olarak katıldıkları oturumda Omicron varyantının özellikleri ve pandeminin yeni durumu karşısında SARS-CoV-2 aşılarının rolü ve yeni stratejiler tartışıldı. Oturumdaki konuşmalar ve oturum sonrası sorularla yapılan tartışmanın tamamı YouTube üzerinden yayınlandı.
Nature'de yayınlanan bu çalışmada Omicron varyant ile ilgili çok detaylı bir inceleme yapılmış. 
İspanya'da yapılan bu retrospektif çalışma, MDR/XDR P. aeruginosa infeksiyonlarının tedavisinde seftazidim-avibaktam kullanımının sonuçlarını ortaya koyuyor.