Sunumları izlemek için lütfen tıklayınız.

  • Kanser Hastalarında İnvaziv Fungal İnfeksiyonlar

    33 Yazar, 28 Konu, Güncel yaklaşımlar, yeni kılavuzlar devam...
    ONLINE KITAP
Bir sayfada 10 haber gösterilmektedir.
İskoçya'da yapılan bir araştırmada COVID-19 sonrası her 20 kişiden birisinin iyileşmediği ve 6-18 ayda %42'nin kısmen düzeldiği görüldü.
Yoğun bakımlarda probiyotik kullanımı, probiyotike bağlı kateter infeksiyonları (PACLI) ve ölüm sıklığını artırıyor. 23.000 hastada yapılan analiz CHEST 2022 kongresinde sunuldu.
ChAdOx1 nCoV-19 (AstraZeneca/Oxford) COVID aşısının nazal versiyonu mukoza antikor yanıtı uyandırmak ve genel sistemik yanıt uyandırmak konusunda yeterli olmadı. Faz I çalışma ile ilgili açıklama Oxford Üniversitesinden yapıldı.
JAMA dergisinde yoğun bakımda tedavi edilen ve mekanik ventilasyon desteği altında olan hastalar için SDD yaklaşımı ile standart bakımı kıyaslayan bir randomize kontrollü çalışma ve bir meta-analiz yayınlandı. 
WHO, 19 fungal patojenin direnç gelişmesi nedeni ile insan sağlığı açısından risk olduğunu açıkladı. Bunlardan dört tanesi kritik öneme sahip.
JAMA'da yayınlanan çalışmada komplike idrar yolu infeksiyonları ve akut pyelonefrit tanısı alan hastalarda Cefepime/Enmetazobactam ile Piperacillin/Tazobactam karşılaştırıldı. Aradaki fark Cefepime/Enmetazobactam lehine bulundu.
NEJM'de yayınlanan  COVID-OUT çalışmasına göre metformin, ivermectin ve fluvoxamine-COVID-19 ciddiyetini azaltmak, hastaneye yatışı azaltmak ve ölümü azaltmakta etkili değil.Çalışma 1000'in üzerinde fazla kilolu ya da obez bireylerde yapıldı.
Lancet Inf Dis dergisinde yayınlanan geniş çaplı kesitsel çalışmanın sonuçlarına göre; kadın editörlerin oranı, bulaşıcı hastalıklar dergilerindeki son ve ilk yazarların kadın olma oranını etkileyebiliyor.
Gilead tarafından geliştirilen ve kronik hepatit D tedavisinde etkinliği araştırılan Bulevirtide birleşiğine ait devam eden faz 3 çalışmanın 48 haftalık takip verilerini içeren ön sonuçları yayınlandı. Sonuçlar umut vaadediyor.  
Kriitik hastalığı olan hastalarda anerob etkinlikli antibiyotikler hayat kalma şansını ciddi anlamda azaltıyor ve gut mikrobiyomu üzerinde olumsuz etkilere yol açıyor. Bu sonuçlar hem gerçek hastalarda hem de hayvan modellerinde tutarlı bir şekilde gösterilmiş.