Sunumlara ulaşmak için lütfen tıklayınız.
.

  • Kanser Hastalarında İnvaziv Fungal İnfeksiyonlar

    33 Yazar, 28 Konu, Güncel yaklaşımlar, yeni kılavuzlar devam...
    ONLINE KITAP
Bir sayfada 10 haber gösterilmektedir.
Lancet Infectious Diseases dergisinde 16.02.2021 tarihinde online olarak yayınlanan bu kılavuz; European Confederation of Medical Mycology, International Society for Human and Animal Mycology ve American Society for Microbiology ortak girişimi ile hazırlanmış.
Yapılan Faz 2 randomize kontrollü araştırmada 40 seneden sonra onaylanan 2 yeni anti-tbc ilacın tek başlarına ve birlikte kullanıldığında QTc üzerine olan etkileri incelenmiş.
Amerika’da 14.12.2020-18.01.2021 tarihleri arasında uygulanan yaklaşık 9.9 milyon doz PfizerBioNtech ve 7.5 milyon doz Moderna mRNA COVID-19 aşılamasından sonra ortaya çıkan ve CDC tarafından onaylanan anafilaksi oranları raporlanmış.
RECOVERY-TOCI sonuçları yayınlandı. Buna göre, hipoksemisi ve sistemik inflammasyon bulguları olan (CRP ≥ 75 MG/L) ve hastaneye yatırılan hastalarda Tocilizumab tedavisi, solunum desteği seviyesinden (invaziv mekanik ventilasyon, non-invaziv mekaniz ventilasyon, nazal oksijen) bağımsız olarak 28. güne kadar hayatta kalma ve diğer sonlanım noktaları üzerine olumlu etki yaratıyor. 
Moderna ve PfizerBioNtech aşısı olmuş hastaların dahil edildiği bu çalışmada, ikinci doz aşı olduktan ortalama 8 hafta sonra (3-14 hafta) alınan serum örneklerinde SARS-CoV-2 ve variantlarına karşı antikor ve hafıza B hücre yanıtları değerlendirilmiş.  
09.02.2021 tarihinde Nature dergisinde online olarak yayınlanan bu araştırmada North Carolina Chapel Hill Üniversitesi’nden araştırmacılar immun sistemi başkılanmış farelere cilt altından insan akciğer dokusu enjekte ederek tüm insan akciğer hücre alt tiplerini içeren insan akciğer implantları oluşturmuşlar (LoM). Bu sayede hem SARS-CoV-2 akciğer infeksiyonu patogenezi ve patobiyolojisi hakkında analizler yapmışlar hem de EIDD 2801 molekülünün tedavi ve profilaksideki etkinliğini incelemişler.
Clinical Infectious Diseases dergisinde 04.02.2021 tarihinde online olarak yayınlanan bu araştırmada VIRSTA ve PREDICT skorlama sistemlerinin ekokardiyografi öncesi Staphylococcus aureus bakteriyemisi olan hastalarda IE varlığını ön görmedeki başarıları değerlendirilmiş.
26 ülkeden 91 merkezde yürütülmüş olan 13 yaş ve üzeri hastaların dahil edildiği çift kör randomize kontrollü çalışmanın sonuçlarına göre 42. güne kadar mortalite; posakonazol kolunda %15 ve vorikonazol kolunda ise %21 tespit edilmiş.
11 Nisan 2020 tarihinden bu yana düzenli olarak COVID-19 tedavisi önerilerini güncelleyen IDSA, 03.02.2021 tarihinde COVID-19 tedavi önerileri kılavuzunu yeniledi. 
Çin’den yapılan bu araştırmanın faz 1 aşamasında, katılımcılara iki blok halinde 28 gün arayla 3 ug ve 6 ug dozlarda aşı uygulanmış. Katılımcılar 2:1 oranında aşı ve plasebo koluna dahil edilmiş. Faz 1’de (24:24:24) toplam 72 hasta incelenmiş. Faz 2’de ise katılımcılar 2:2:2:1 oranında sırasıyla 1.5 ug (100 hasta), 3 ug (100 hasta), 6 ug (100 hasta) ve plasebo (50 hasta) kollarına dahil edilmiş. En az bir doz aşı olmuş katılımcılarda her aşı olduktan sonraki 28 gün içinde ortaya çıkan yan etkiler birincil güvenlik sonlanım noktası olarak araştırılmış. Birincil immün yanıt sonlanım noktası olarak ise; iki doz aşı olduktan sonraki 28. günde test edilen nötralizan antikor yanıtları değerlendirilmiş.