Sunumlara ulaşmak için lütfen tıklayınız.
.

  • Kanser Hastalarında İnvaziv Fungal İnfeksiyonlar

    33 Yazar, 28 Konu, Güncel yaklaşımlar, yeni kılavuzlar devam...
    ONLINE KITAP
Bir sayfada 10 haber gösterilmektedir.
Oxford-Astrazeneca ortaklığının ürettiği COVID-19 aşısı ile ilgili dikkat çekici bir araştırma daha yapıldı. 4 ayrı randomize çalışmanın bir arada analiz edildiği bu araştırmaya göre, tek doz aşının etkinliği %76 (22-90 gün arası dönemde) olarak raporlanmış. Eğer aşı 2 doz olarak uygulanırsa; 12 hafta arayla uygulanması daha kısa aralıkla uygulanmasına kıyasla daha etkin (%81,3 vs %55,1) olarak tespit edilmiş.
TÜBİTAK tarafından “COVID-19 ve Toplum: Salgının Sosyal, Beşeri ve Ekonomik Etkileri, Sorunlar ve Çözümler” başlıklı özel bir çağrıya çıkılmış ve bu çağrı kapsamında 97 adet proje desteklenmiştir. Çağrı kapsamında desteklenen projelerde elde edilen bulguların, ulaşılan hedeflerin ve öngörülen katkıların paylaşılacağı, tamamı TÜBİTAK YouTube Kanalında canlı yayınlanacak etkinlik 22-23 Şubat tarihlerinde düzenlenecektir.    
Günümüzde çok konuşulan Güney Afrika varyantının (501Y.V2); konvelasan plazma örneklerinden ve mRNA aşısı olmuş kişilerden elde edilen plazma örneklerinde nötralizan antikor titresinde (GMT) ciddi azalmalara yol açtığı gösterilmişti. Bu çalışmada Çin aşısı (inaktive virus aşısı) olan kişilerde nötralizan antikor titresinde daha az azalma olduğu belirtiliyor (1,6 kat).
Lancet Infectious Diseases dergisinde 16.02.2021 tarihinde online olarak yayınlanan bu kılavuz; European Confederation of Medical Mycology, International Society for Human and Animal Mycology ve American Society for Microbiology ortak girişimi ile hazırlanmış.
Yapılan Faz 2 randomize kontrollü araştırmada 40 seneden sonra onaylanan 2 yeni anti-tbc ilacın tek başlarına ve birlikte kullanıldığında QTc üzerine olan etkileri incelenmiş.
Amerika’da 14.12.2020-18.01.2021 tarihleri arasında uygulanan yaklaşık 9.9 milyon doz PfizerBioNtech ve 7.5 milyon doz Moderna mRNA COVID-19 aşılamasından sonra ortaya çıkan ve CDC tarafından onaylanan anafilaksi oranları raporlanmış.
RECOVERY-TOCI sonuçları yayınlandı. Buna göre, hipoksemisi ve sistemik inflammasyon bulguları olan (CRP ≥ 75 MG/L) ve hastaneye yatırılan hastalarda Tocilizumab tedavisi, solunum desteği seviyesinden (invaziv mekanik ventilasyon, non-invaziv mekaniz ventilasyon, nazal oksijen) bağımsız olarak 28. güne kadar hayatta kalma ve diğer sonlanım noktaları üzerine olumlu etki yaratıyor. 
Moderna ve PfizerBioNtech aşısı olmuş hastaların dahil edildiği bu çalışmada, ikinci doz aşı olduktan ortalama 8 hafta sonra (3-14 hafta) alınan serum örneklerinde SARS-CoV-2 ve variantlarına karşı antikor ve hafıza B hücre yanıtları değerlendirilmiş.  
09.02.2021 tarihinde Nature dergisinde online olarak yayınlanan bu araştırmada North Carolina Chapel Hill Üniversitesi’nden araştırmacılar immun sistemi başkılanmış farelere cilt altından insan akciğer dokusu enjekte ederek tüm insan akciğer hücre alt tiplerini içeren insan akciğer implantları oluşturmuşlar (LoM). Bu sayede hem SARS-CoV-2 akciğer infeksiyonu patogenezi ve patobiyolojisi hakkında analizler yapmışlar hem de EIDD 2801 molekülünün tedavi ve profilaksideki etkinliğini incelemişler.
Clinical Infectious Diseases dergisinde 04.02.2021 tarihinde online olarak yayınlanan bu araştırmada VIRSTA ve PREDICT skorlama sistemlerinin ekokardiyografi öncesi Staphylococcus aureus bakteriyemisi olan hastalarda IE varlığını ön görmedeki başarıları değerlendirilmiş.