Sunumlara ulaşmak için lütfen tıklayınız.
.

  • Kanser Hastalarında İnvaziv Fungal İnfeksiyonlar

    33 Yazar, 28 Konu, Güncel yaklaşımlar, yeni kılavuzlar devam...
    ONLINE KITAP
Bir sayfada 10 haber gösterilmektedir.
İspanya’dan yapılan bu prospektif kohort çalışmada, ciddi COVID-19 pnömonisi nedeniyle hastanede yatan hastalarda; kortikosteroid, tocilizumab ve bu iki ilacın kombine kullanımı kan akımı infeksiyonu riskinde artış ile ilişkili bulunmamış.
JAMA’da yayınlanan 27 çalışmanın (n=10930) değerlendirildiği bir metaanalizin sonuçlarına göre; hastanede yatan COVID-19 hastalarında tocilizumab içeren tedaviler daha düşük 28. Gün mortalite oranları ile ilişkili bulunmuş.
3975 sağlık çalışanına ait gerçek yaşam verisi sonuçlarına göre; 2 doz mRNA aşısı %91 (76-97) etkinlik gösteriyor. Ayrıca aşıya rağmen infekte olan kişilerde viral yük daha düşük, semptom süresi daha kısa ve febril semptomlar daha az sıklıkla görülüyor. 
NVX-CoV2373 aşısı Faz 3 çalışma sonuçları NEJM'de yayınlandı. Buna göre alfa variant (B.1.1.7) da dahil olmak üzere aşının SARS-CoV-2 infeksiyonlarına karşı koruyucu ve güvenli olduğu bildiriliyor.  
CMI’da yayınlanan bu çalışmada; KDKp ile rektal kolonize hastalarda 30 günlük takipte aynı kolonizan bakteri ile kan akımı infeksiyonu gelişimi, klasik risk faktörlerinin yanı sıra bakteriyal klonun tipi ile de yakından ilişkili olarak bulunmuş.
IDSA Clostridium difficile kılavuzu yayınlandı. ESCMID kılavuzu ise yakında yayınlanacak.
İngiltere’den yapılan ve Lancet Infectious Diseases dergisinde yayınlanan çalışmanın sonuçlarına göre B.1.1.7 variantı ile oluşan infeksiyonlar daha yüksek oranda 28 günlük mortalite ve yoğun bakım ünitesine yatışla ilişkili. Diğer yandan yoğun bakım ünitesine yatırılan hastalara ait sonuçlar (Örn, 28 günlük mortalite) varyantın türünden etkilenmiyor. 
Organ yetmezliği olan ve YBÜ’de izlenen COVID-19 hastalarında tocilizumab ve sarilumab kullanımı hayatta kalım ve daha kısa süre organ desteği ihtiyacı parametreleri açısından etkin görünüyorken, Anakinra’nın bu hasta grubunda etkili olmadığı gösterilmiş. 
ECMM (European Confedaration of Medical Mycology) /ISHAM (International Society for Animal and Human Mycology) son zamanlarda özellikle Hindistan’da artan COVID-19 ilişkili Mukormikoz olgularından sonra düşük ve orta gelirli ülkelerde bu hastalığın klinik yönetimi ile ilgili önerilerini Mycoses dergisinde yayınladı. 
NEJM'de yayınlanan derleme yazısında siroz hastalarında görülen infeksiyon hastalıkları, genel yaklaşımlar ve patogenezi ele alınmış.